Βρείτε το σωστό σημείο εγκατάστασης στο επιτοίχιο κλιματιστικό

Το σωστό σημείο εγκατάστασης ενός επιτοίχιου κλιματιστικού είναι το ακόλουθο. Για τα καλύτερα, ωστόσο, δυνατά αποτελέσματα, συνιστούμε η εγκατάσταση του κλιματιστικού να πραγματοποιείται από την ομάδα εγκατάστασης της Samsung.

Επιλέγοντας το καλύτερο σημείο εγκατάστασης

Εσωτερική μονάδα

Εσωτερική μονάδα.
 • Για την εγκατάσταση του κλιματιστικού Wi-Fi, επιλέξτε ένα σημείο για την εσωτερική μονάδα που να είναι κοντά στον ασύρματο δρομολογητή.
 • Σε περίπτωση που το σήμα του Wi-Fi είναι αδύναμο, μπορεί να υπάρξει αποσύνδεση του Smart APP, ανάλογα πάντα με την ισχύ του σήματος Wi-Fi.
 • Σε σημείο που να μην εμποδίζεται η ροή του αέρα.
 • Σε σημείο που να είναι δυνατή η διανομή του αέρα σε όλο το μήκος του δωματίου.
 • Σε τοίχο όπου δεν θα υπάρχουν τυχόν δονήσεις κι ο οποίος είναι αρκετά δυνατός για να υποστηρίξει το βάρος του προϊόντος.
 • Μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
 • 1 m (3,3 ft) ή σε μεγαλύτερη απόσταση από τηλεόραση ή ραδιόφωνο, αποτρέποντας κατ' αυτό τον τρόπο τυχόν παραμόρφωση της οθόνης ή πρόκληση θορύβου.
 • Όσο το δυνατόν πιο μακριά από φώτα φθορισμού και πυρακτώσεως, εξασφαλίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο τη σωστή λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.
 • Ένα σημείο όπου θα είναι εύκολη η αντικατάσταση του φίλτρου αέρα.
 • Μην εγκαθιστάτε το προϊόν ακριβώς πάνω από ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς τυχόν διαρροή νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά εάν δεν υπάρξει επισκευή. (π.χ. υπολογιστές, τηλεόραση, κ.λπ.).
 • Μην εγκαθιστάτε το προϊόν ακριβώς πάνω από παράθυρα ή πόρτες. Υπάρχει ενδεχόμενο εμφάνισης του φαινομένου συμπύκνωσης στην εσωτερική μονάδα όταν ο κρύος αέρας της εσωτερικής μονάδας συναντά τη ζεστή εξωτερική θερμοκρασία.

Εξωτερική μονάδα

Εξωτερική μονάδα.
 • Σε σημείο όπου δεν εκτίθεται σε ισχυρούς ανέμους.
 • Σε καλά αεριζόμενα και χωρίς σκόνη σημεία.
 • Σε σημεία μακριά από το φως του ήλιου και τη βροχή.
 • Σε σημεία όπου ο ήχος ή ο ζεστός αέρας κατά τη λειτουργία του προϊόντος δεν ενοχλούν τους γείτονες.
 • Σε στέρεο τοίχο ή στήριγμα όπου δεν θα υπάρχουν τυχόν δονήσεις κι ο οποίος είναι αρκετά δυνατός για να υποστηρίξει το βάρος του προϊόντος.
 • Σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτου αερίου.
 • Κατά την εγκατάσταση της μονάδας σε κάποιο ψηλό σημείο, φροντίζετε να στερεώνετε τα πόδια της μονάδας.
 • 3 m (9,8 ft) ή σε μεγαλύτερη απόσταση από τηλεόραση ή ραδιόφωνο, αποτρέποντας κατ' αυτό τον τρόπο τυχόν παραμόρφωση της οθόνης ή πρόκληση θορύβου.
 • Σε σημείο όπου το νερό της αποστράγγισης δεν προκαλεί τυχόν προβλήματα.
 • Μέρος χωρίς φυτά (ειδικά αναρριχώμενα φυτά) και όπου δεν έχουν πρόσβαση μικρά ζώα.
 • Το ύψος εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,4 m ή δεν θα πρέπει να εγκαθίσταται ακριβώς κάτω από γείσωμα. Με αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατή η πρόσβαση του προσωπικού επισκευής στην εξωτερική μονάδα, ενώ κάτι τέτοιο κρίνεται επίσης απαραίτητο για λόγους Υγείας & Ασφάλειας.
 • Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται σε σημείο όπου υπάρχει το ενδεχόμενο άμεσης έκθεσης σε θαλασσινό νερό ή θαλασσινή αύρα. Φροντίζετε να εγκαθιστάτε την εξωτερική μονάδα πίσω από μια κατασκευή (όπως κτίριο ή τοίχο προστασίας) που να εμποδίζει τυχόν θαλασσινή αύρα.

Εγκαθιστάτε το κλιματιστικό στο σωστό ύψος και στη σωστή απόσταση από την πρόσοψη του τοίχου

Συμβουλευτείτε το παρακάτω διάγραμμα για να έχετε μια ακριβή εικόνα των προτύπων της εγκατάστασης.

Σωστό ύψος και τοποθεσία του κλιματιστικού.

Σημείωση: 

 • Η εμφάνιση της μονάδας μπορεί να διαφέρει από το διάγραμμα ανάλογα με το μοντέλο σας.
 • Η εσωτερική μονάδα που εγκαθίσταται στο εσωτερικό του δωματίου θα πρέπει να τοποθετείται πάντοτε σε υψηλότερο σημείο απ' ό,τι η εξωτερική μονάδα.
 • Το μήκος του σωλήνα που συνδέει την εσωτερική με την εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μέτρων.
 • Η διαφορά ύψους ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα από το έδαφος, εξαρτάται από το μοντέλο και το μήκος του σωλήνα που χρησιμοποιείται. Σχετικά με το μέγιστο μήκος σωλήνα και τη διαφορά ύψους, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας