Έλεγχος κωδικών σφαλμάτων στην εσωτερική μονάδα κλιματιστικού

Σε περίπτωση όπου η ένδειξη της εσωτερικής μονάδας σας αναβοσβήνει, ελέγξτε αρχικά τον τύπο του κωδικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος. Ορισμένες, ωστόσο, περιπτώσεις χρήζουν περαιτέρω επισκευής από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Ελέγξτε τις παρακάτω περιπτώσεις και οδηγίες. Εάν ο κωδικός σφάλματος συνεχίσει να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με το κοντινότερο κέντρο σέρβις της Samsung για επαγγελματικού τύπου επισκευές.

Συνήθεις κωδικοί σφαλμάτων που εμφανίζονται στην εσωτερική μονάδα

κωδικοί σφαλμάτων εσωτερικής μονάδας

Σημείωση: Ο εκάστοτε σχεδιασμός της οθόνης ενδείξεων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο που έχετε στα χέρια σας.

Codes d’erreur fréquents sur l’unité intérieure

Κωδικοί σφαλμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη

Αιτία

Λύση

CF (καθαρισμός φίλτρου)

Υπενθύμιση καθαρισμού φίλτρου

Επαναφορά ένδειξης φίλτρου

Καθαρισμός ή αντικατάσταση των εσωτερικών φίλτρων της εσωτερικής μονάδας

Cl (ένδειξη καθαρισμού)

Ένδειξη αυτόματου καθαρισμού (Η εσωτερική μονάδα παράγει οσμές)

Θέστε σε λειτουργία τον αυτόματο καθαρισμό για να απομακρύνετε τυχόν οσμές.

dF (λειτουργία απόψυξης)

Λειτουργία αυτόματης απόψυξης (Παρατηρείται παραγωγή ατμού στα πλαίσια της λειτουργίας απόψυξης στην εξωτερική μονάδα)

Δεν πρόκειται για ελάττωμα κατά την κατασκευή (Όταν η λειτουργία θέρμανσης είναι απενεργοποιημένη, η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται.)

Λειτουργία CF (καθαρισμός φίλτρου)

Δεν είναι δυνατή η πρόσληψη επαρκούς ποσότητας αέρα από το κλιματιστικό σας όταν έχει συσσωρευτεί πολλή σκόνη στο εσωτερικό φίλτρο αέρα. Αυτή μπορεί να είναι η αιτία του ζητήματος που προκύπτει με τη θερμοκρασία και τον θόρυβο. Συνιστάται ο καθαρισμός του φίλτρου κάθε 2 εβδομάδες ή όταν εμφανίζεται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας ο κωδικός CF (καθαρισμός φίλτρου). (Ο κωδικός CF αντιστοιχεί στην υπενθύμιση καθαρισμού του φίλτρου.)

Ελέγξτε παρακάτω το μοντέλο του κλιματιστικού σας και ακολουθήστε τον οδηγό καθαρισμού του φίλτρου αέρα. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε δροσερό και φρέσκο αέρα.

dF (Λειτουργία απόψυξης)

Όταν η λειτουργία απόψυξης είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη df στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας και παρατηρείται παραγωγή ατμού στην εξωτερική μονάδα. Στο σημείο αυτό το κλιματιστικό σταματάει να λειτουργεί, αποτρέποντας κατ' αυτό τον τρόπο την έκλυση κρύου αέρα από την εσωτερική μονάδα.

Αυτόματη απόψυξη

Όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού χώρου είναι χαμηλή και η υγρασία είναι υψηλή, υπάρχει το ενδεχόμενο ανάπτυξης πάγου στον εξωτερικό εναλλάκτη θερμότητας, γεγονός που μπορεί να μειώσει την απόδοση της θέρμανσης. Όταν διαπιστώνονται οι δύο αυτές περιπτώσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Θέρμανσης, το κλιματιστικό ενεργοποιεί τη λειτουργία Απόψυξης για 5 έως 12 λεπτά, απομακρύνοντας κατ' αυτό τον τρόπο τον πάγο από τον εξωτερικό εναλλάκτη θερμότητας.

 

Códigos de error que requieren la intervención de un técnico autorizado

Κωδικοί σφάλματος που εμφανίζονται στην οθόνη

Αιτία

Λύση

E 1 ή 21

Ελάττωμα του αισθητήρα θερμοκρασίας του δωματίου

Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Samsung

E 1 ή 22

Ελάττωμα του αισθητήρα θερμοκρασίας του εναλλάκτη θερμότητας

Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Samsung

E1 ή 54

Ελάττωμα του μοτέρ του κινητήρα ή του πυκνωτή

Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Samsung

E1 ή 63

Ελάττωμα της EEPROM

Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Samsung

E5

 • -Βραχυκύκλωμα του αισθητήρα του εσωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
 • -Ο αισθητήρας του εσωτερικού εναλλάκτη θερμότητας είναι ανοιχτός

Ελέγξτε τυχόν παρέκκλιση του αισθητήρα του εναλλάκτη από την εσωτερική μονάδα (Ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση του αισθητήρα)

E6

 1. -Βραχυκύκλωμα του αισθητήρα του εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
 2. -Ο αισθητήρας του εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας είναι ανοιχτός

Ελέγξτε τυχόν παρέκκλιση του αισθητήρα του εναλλάκτη από την εξωτερική μονάδα (Ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση του αισθητήρα)

E7

 1. -Βραχυκύκλωμα του αισθητήρα θερμότητας του θερμαντήρα
 2. -Ο αισθητήρας θερμοκρασίας του θερμαντήρα είναι ανοιχτός

Ελέγξτε για τυχόν παρέκκλιση του αισθητήρα θερμοκρασίας του θερμαντήρα (Ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση του αισθητήρα)

Κωδικοί σφάλματος που χρήζουν σέρβις από εξουσιοδοτημένο κέντρο

 

Όταν στην οθόνη ενδείξεων του κλιματιστικού εμφανίζεται ο κωδικός E1 και το κλιματιστικό δεν τίθεται σε λειτουργία, σημαίνει ότι το θερμίστορ του δωματίου (συσκευή που προσαρτάται στον θερμοστάτη και η οποία ανιχνεύει τη θερμοκρασία δωματίου) έχει υποστεί βραχυκύκλωμα ή είναι ελαττωματικό. Οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις χρήζουν επισκευής από εξουσιοδοτημένο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης. Παρακαλείστε, συνεπώς, να επικοινωνήσετε με το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

Σημείωση: Σε περίπτωση όπου η ένδειξη της εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνει, καταγράψτε τον κωδικό σφάλματος κι επικοινωνήστε με τον τεχνικό σέρβις σας. Σας συνιστούμε να του γνωστοποιήσετε τον κωδικό σφάλματος.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς σφαλμάτων

 

Κωδικός σφάλματος που ξεκινά με αριθμούς

 • Στην οθόνη ενδείξεων του μοντέλου με αριθμούς εμφανίζονται κωδικοί σφαλμάτων που ξεκινούν με αριθμούς.
 • Σε αυτή, ωστόσο, την περίπτωση, η κύρια αιτία του σφάλματος και της λύσης θα είναι η ίδια με εκείνη των αλφαβητικών κωδικών σφαλμάτων.
 • Στην περίπτωση των κωδικών σφαλμάτων με αριθμούς θα αναβοσβήνουν στην οθόνη ενδείξεων οι κωδικοί 2 χαρακτήρων.

Σημείωση: 

 • Το πρώτο γράμμα του κωδικού σφάλματος διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. 
 • Σε περίπτωση όπου η ένδειξη της εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνει, καταγράψτε τον κωδικό σφάλματος κι επικοινωνήστε με τον τεχνικό σέρβις σας. Σας συνιστούμε να του γνωστοποιήσετε τον κωδικό σφάλματος.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας