Πώς να συνδέσω την εφαρμογή SmartThings στο κλιματιστικό μου;

Το SmartThings είναι μια λειτουργία η οποία ελέγχει και διαχειρίζεται με πρακτικό τρόπο τις έξυπνες οικιακές συσκευές και τις συσκευές IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) μέσω smartphone. Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ελέγχετε εξωτερικά την κατάσταση διαφόρων συσκευών, όπως έξυπνες συσκευές, οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις, ηχεία κ.λπ. που έχουν καταχωριστεί στην υπηρεσία. Πρόκειται για μια επόμενης γενιάς υπηρεσία μέσω πλατφόρμας, η οποία θα ενοποιήσει τα προϊόντα Samsung υπό το πρίσμα μιας πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα, η οποία θα συνδέει όχι μόνο τα προϊόντα μας, αλλά κι άλλα IoT.

Η εφαρμογή smartthing στη ζωή.

Βήμα 1. Έλεγχος απαιτήσεων σύνδεσης

Προτού συνδέσετε το smartphone σας στο κλιματιστικό σας, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

 

Android

iOS (iPhone)

Λειτουργικό σύστημα (OS)

Android 6.0 ή νεότερη έκδοση

iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση

Τύπος συσκευής

Smartphone, Tablet

iPhone 6 ή νεότερο μοντέλο, iPad

Μέγεθος RAM

2 GB ή μεγαλύτερη

2 GB ή μεγαλύτερη

Ανάλυση που υποστηρίζεται

1280*720(HD)

1920*1080(FHD)

2560*1440(WQHD)

1334*750

1920*1080

Κριτήρια προφόρτωσης εφαρμογής

RAM 2 GB ή μεγαλύτερη

Προφίλ Bluetooth 4.0 ή νεότερη έκδοση

Τερματικό με δυνατότητα κατοπτρισμού Wi-Fi

RAM 2 GB ή μεγαλύτερη

Προφίλ Bluetooth 4.0 ή νεότερη έκδοση

Τερματικό με δυνατότητα κατοπτρισμού Wi-Fi

Βήμα 2. Σύνδεση του smartphone σας στο δίκτυο Wi-Fi

 • Στο smartphone σας: Πατήστε Ρυθμίσεις (Settings) → Σύνδεση (Connection) → Wi-Fi → Επιλέξτε δρομολογητή(router) για σύνδεση (κατά τον ορισμό της ασφάλειας, καταχωρίστε έναν κωδικό πρόσβασης)
 • Όταν η σύνδεση πραγματοποιείται σωστά, υπάρχει επιβεβαίωση του επιλεγμένου δρομολογητή στο τρέχον διαδίκτυο ως «συνδεδεμένος»

Σημείωση:

 • Η ονομασία του δρομολογητή (SSID) έχει οριστεί στα Αγγλικά, με σύμβολα και αριθμούς (δεν υποστηρίζονται οι ειδικοί χαρακτήρες).
 • Κατά τη σύνδεση ενός κλιματιστικού στο δίκτυο Wi-Fi διατίθεται σύνδεση 2,4 GHz.
 • Θα πρέπει να εμφανίζονται τουλάχιστον 3 κεραίες λήψης του δικτύου Wi-Fi.
 • Όταν συνδέετε την οικιακή συσκευή σας στο smartphone σας μέσω της εφαρμογής SmartThings, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι κι οι δύο συσκευές είναι συνδεδεμένες στον ίδιο δρομολογητή.

Βήμα 3. Εγκατάσταση της εφαρμογής SmartThings

 • Κατεβάστε κι εγκαταστήστε την εφαρμογή SmartThings από την αγορά (Google Play Store, Apple App Store ή Samsung Galaxy Apps).
 • Για να βρείτε την εφαρμογή, χρησιμοποιήστε τη λέξη-κλειδί “SmartThings”.

Βήμα 4. Ρύθμιση λογαριασμού Samsung

 • Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή SmartThings θα πρέπει να συνδεθείτε στον Samsung λογαριασμό  σας.
 • Για να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό Samsung, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται από την εφαρμογή SmartThings.
 • Ή μπορείτε επίσης, εάν διαθέτετε Samsung smartphone, να προσθέσετε τον λογαριασμό Samsung σας στην εφαρμογή ρυθμίσεων του smartphone σας. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί αυτόματη σύνδεση στον λογαριασμό Samsung σας.

Βήμα 5. Σύνδεση του smartphone σας στο κλιματιστικό

1. Βεβαιωθείτε, αρχικά, ότι τόσο το κλιματιστικό όσο κι ο δρομολογητής Wi-Fi είναι συνδεδεμένα στο ρεύμα.

2. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή SmartThings. Πατήστε το κουμπί συν (plus) κι επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής] ([Add device]) στην αρχική οθόνη. 

Επιλέξτε «προσθήκη συσκευής» στην αρχική οθόνη.

3. Επιλέξτε [Κλιματιστικό] ([Air conditioner]) και [Κλιματιστικό δωματίου] ([Room air conditioner]) στη σειρά.

Επιλέξτε [Κλιματιστικό] ([Air conditioner] και [Κλιματιστικό δωματίου] ([Room air conditioner]).

4. Πατήστε το κουμπί [Έναρξη].

5. Επιλέξτε την τοποθεσία και το δωμάτιο της επιλογής σας για το κλιματιστικό και πατήστε Επόμενο στην κάτω οθόνη.

Επιλέξτε την τοποθεσία και το δωμάτιο της επιλογής σας.

6. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Χρονοδιακόπτης (Timer) του τηλεχειριστηρίου έως ότου να εμφανιστεί στην εφαρμογή το εικονίδιο του κλιματιστικού. Η σύνδεση της συσκευής στο Διαδίκτυο διαρκεί μερικά λεπτά. 

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «χρονοδιακόπτης» (timer) στο τηλεχειριστήριο.

7. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίηση (power) του κλιματιστικού.

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίηση (power) του κλιματιστικού.

8. Καταχωρίστε τα στοιχεία Wi-Fi για σύνδεση και των δύο.

Καταχωρίστε τα στοιχεία του wi-fi.

9. Περιμένετε έως ότου να καταχωριστεί το κλιματιστικό στον λογαριασμό σας Samsung.

10. Η καταχώριση ολοκληρώθηκε. Ορίστε την ονομασία του κλιματιστικού.

Η καταχώριση ολοκληρώθηκε.

6. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Χρονοδιακόπτης (Timer) έως ότου να εμφανιστεί η λειτουργία AP (Σημείο πρόσβασης) στο κλιματιστικό. Πατήστε Επόμενο (Next) στην κάτω οθόνη.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «χρονοδιακόπτης» (timer) στο τηλεχειριστήριο.

7. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο iPhone σας και μεταβείτε στο Wi-Fi για να συνδεθείτε στο δίκτυο, η ονομασία του οποίου ξεκινά με a/c δωματίου.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι 1111122222. (“1” 5 φορές και “2” 5 φορές).

Συνδέστε το δίκτυο wi-fi με κωδικό πρόσβασης.

8. Μόλις η συσκευή συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi, «τρέξτε» και πάλι την εφαρμογή SmartThings. Για να συνδέσετε τη συσκευή σε ένα δίκτυο Wi-Fi καταχωρίστε τα στοιχεία του Wi-Fi σας και πατήστε Επόμενο (Next). Τα στοιχεία του Wi-Fi αποστέλλονται στο κλιματιστικό.

Καταχωρίστε τα στοιχεία του wi-fi.

9. Περιμένετε έως ότου να καταχωριστεί το κλιματιστικό στον λογαριασμό σας Samsung.

10. Η καταχώριση ολοκληρώθηκε. Ορίστε την ονομασία του κλιματιστικού. 

Η καταχώριση ολοκληρώθηκε.

Σημείωση: 

 • Το σύνολο των λειτουργιών και των περιγραφών των βημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή SmartThings ποικίλουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τα δεδομένα του κινητού, υπάρχει το ενδεχόμενο χρέωσης ανάλογα με τον όγκο των λήψεων και την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των συσκευών.
 • Οι τεχνολογίες κι οι λειτουργίες που διατίθενται ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα, τον πάροχο υπηρεσιών, το περιβάλλον δικτύου, ή το προϊόν.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας