Πώς να κάνω αυτοδιάγνωση στο κλιματιστικό με το τηλεχειριστήριο;

Εάν ένα κλιματιστικό έχει λειτουργικό ελάττωμα, όπως κινητήρα, συμπιεστή, αισθητήρα και PBA, θα εμφανίσει τον κωδικό πληροφοριών στην οθόνη. (Για μοντέλα AR9500T μετά το 2020)

Αν δεν εμφανιστεί ο κωδικός πληροφοριών, πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο ή να κάνετε επαναφορά ισχύος. Εάν εμφανιστεί ο κωδικός πληροφοριών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

Μια χρήσιμη συμβουλή για τον έλεγχο του κωδικού πληροφοριών (Κρυφή λειτουργία)

  • Η εσωτερική μονάδα αποθηκεύει τους 3 πιο πρόσφατους κωδικούς πληροφοριών που έχουν προκύψει.
  • Για το διακοπτόμενο σφάλμα, μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό σφαλμάτων.

Λεπτομερείς πληροφορίες (Μοντέλο)

  • Εσωτερική μονάδα: Διαθέσιμο μοντέλο επικοινωνίας διπλής κατεύθυνσης (L, N, F1 και F2) μόνο AR9500T.
  • Ασύρματο τηλεχειριστήριο: Περιλαμβάνεται στο προϊόν.

Πώς να πραγματοποιήσετε έλεγχο

  • Βήμα 1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και το τηλεχειριστήριο.
  • Βήμα 2. Πατήστε 3 πλήκτρα (Mode + SET + <) ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα μπροστά από την εσωτερική μονάδα.
Πατήστε 3 πλήκτρα.
  • Βήμα 3. Στη συνέχεια, ο κωδικός πληροφοριών θα εμφανιστεί στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας με τη σειρά που εμφανίστηκε πρόσφατα.

π.χ.) Axxx, bxxx, cxxx σημαίνει 3 λάθη στο παρελθόν. (Κινητήρας, αισθητήρας σκόνης και σφάλμα επικοινωνίας)

- Τα a, b, c προστίθενται με τη σειρά εμφάνισης του σφάλματος.

Προηγούμενα σφάλματα.

Σημείωση:

  • Εάν δεν υπήρχαν σφάλματα στο παρελθόν, το '00' θα εμφανιστεί στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.
  • Όταν η εσωτερική μονάδα είναι απενεργοποιημένη, ο κωδικός πληροφοριών εξαφανίζεται.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας