Τι να κάνω εάν η οθόνη του smartphone μου ανταποκρίνεται αργά ή καθόλου

Εικόνα ενός Samsung κινητού τηλεφώνου στην αρχική του οθόνη

Εάν η οθόνη αφής είναι “παγωμένη”, δεν ανταποκρίνεται στο άγγιγμα ή είναι εντελώς μαύρη, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάτι δεν πάει καλά με το Galaxy τηλέφωνο ή tablet σας. Μπορεί να πρόκειται για κάτι απλό, όπως μία εφαρμογή που δε συμπεριφέρεται σωστά κάνοντας το τηλέφωνο να κολλάει ή για ρωγμές στην οθόνη, δυσκολεύοντας την ανταπόκρισή της. Θα σας καθοδηγήσουμε μέσα από ορισμένα βήματα εντοπισμού και επίλυσης του προβλήματος. 

Προσοχή: Το μενού κι οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο του smartphone σας και την εγκαταστημένη έκδοση του λογισμικού Android.

Ο οθόνη του smartphone είναι παγωμένη ή ανταποκρίνεται πολύ αργά

Προσοχή: Προτού συνεχίσετε, αφαιρέστε όλα τα μη-Samsung πιστοποιημένα προστατευτικά οθόνης και θήκες ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ μπορεί να έρχεται σε επαφή με την οθόνη. Σιγουρευτείτε ότι η οθόνη αφής είναι στεγνή και καθαρή. Σε περίπτωση που φοράτε γάντια, αφαιρέστε τα. Η οθόνη ενδέχεται να μην αναγνωρίζει αγγίγματα μέσω γαντιών ή εξαιρετικά ξηρών και σκασμένων δακτύλων.

1 Προχωρήστε σε αναγκαστική επανεκκίνηση. Για να το πράξετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο χαμηλής Έντασης (Volume down) και το πλήκτρο Λειτουργίας (Power key) για 7 με 10 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε αναγκαστική επανεκκίνηση ή απαλή επαναφορά.

Σε smartphone χωρίς ειδικό πλήκτρο Λειτουργίας (Power key), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο χαμηλής Έντασης (Volume down) και το Πλαϊνό πλήκτρο (Side key) για 7 με 10 δευτερόλεπτα.

Η εικόνα δέιχνει που βρίσκονται το πλήκτρο λειτουργίας και το πλαϊνό πλήκτρο σε 3 διαφορετικά Samsung Smartphone μοντέλα.
2 Βελτιστοποιήστε την απόδοση της συσκευής.

Η λειτουργία “Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής” θα βελτιώσει τη συνολική απόδοση του τηλεφώνου σας, πραγματοποιώντας σάρωση για σπατάλη χώρου αποθήκευσης και άλλα πιθανά προβλήματα. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής. Στη συνέχεια πατήστε Επιδ. τώρα.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής
3 Ελέγξτε για ενημέρωση λογισμικού.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε Ενημέρωση λογισμικού ή Ενημέρωση συστήματος. Πατήστε Έλεγχος για ενημερώσεις ή Λήψη και εγκατάσταση.

Εάν μία ενημέρωση είναι διαθέσιμη, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να την ολοκληρώσετε.

4 Κάντε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σε Ασφαλή λειτουργία.

Αρχικά ανοίξτε το μενού Λειτουργίας (Power menu).

  • Σε συσκευές με κανονικό Power key, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο Λειτουργίας (Power key) μέχρι να εμφανιστεί το μενού Λειτουργίας (Power menu).
  • Στα τηλέφωνα με κανονικό πλήκτρο Λειτουργίας (Power key), κρατήστε το πατημένο μέχρι να εμφανιστεί το μενού Λειτουργίας (Power menu).
Το μενού λειτουργίας όπως εμφανίζεται σε ένα Galaxy S10.

  • Στα τηλέφωνα χωρίς ειδικό πλήκτρο λειτουργίας, σύρετε προς τα κάτω με δύο δάκτυλα από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τις Γρήγορες ρυθμίσεις. Πατήστε το εικονίδιο Λειτουργία (Power) στο πάνω μέρος της οθόνης.
Το εικονίδιο λειτουργίας εμφανίζεται στον Πίνακα λειτουργιών σε Galaxy S10

  • Κρατήστε πατημένο το κουμπί τερματισμού λειτουργίας, μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Ασφαλή λειτουργία. Πατήστε Ασφαλή λειτουργία για να εκκινήσετε το τηλέφωνό σας σε Ασφαλή λειτουργία. Εάν έχετε εισέλθει σε Ασφαλή λειτουργία επιτυχώς, θα δείτε εμφανιστεί η ένδειξη “Ασφαλής λειτουργία” στο κάτω μέρος της οθόνης.
Εικόνα της Ασφαλής λειτουργίας σε ένα Galaxy S10

Εάν το τηλέφωνό σας λειτουργεί κανονικά στην Ασφαλή λειτουργία, απεγκαταστήστε όλες τις εφαρμογές που εγκαταστάθηκαν ή ενημερώθηκαν ακριβώς πριν ξεκινήσει το πρόβλημα. Μετά την απεγκατάσταση κάθε εφαρμογής, επανεκκινήστε το τηλέφωνο και ελέγξτε εάν λειτουργεί κανονικά.

Για να βγείτε από την Ασφαλή λειτουργία, σύρετε με τα δάκτυλά σας από το πάνω μέρος της οθόνης και πατήστε το μήνυμα για να απενεργοποιήσετε την Ασφαλή λειτουργία.

Το μήνυμα Ασφαλής λειτουργίας εμφανίζεται σε ένα Galaxy S10.

Εάν τα προβλήματα παραμένουν, παρακαλώ επισκεφθείτε ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης για να δηλώσετε τη βλάβη.

Η οθόνη του Galaxy τηλεφώνου ή tablet είναι μαύρη
1 Αφαιρέστε θήκες και προστατευτικά οθόνης από τη συσκευή.

Αφαιρέστε όλα τα μη-Samsung πιστοποιημένα προστατευτικά οθόνης και θήκες. Σιγουρευτείτε ότι η οθόνη αφής είναι στεγνή και καθαρή. Σε περίπτωση που φοράτε γάντια, αφαιρέστε τα. Η οθόνη ενδέχεται να μην αναγνωρίζει αγγίγματα μέσω γαντιών ή εξαιρετικά ξηρών και σκασμένων δακτύλων.

2 Ελέγξτε το κινητό τηλέφωνο για πιθανή ζημιά.

  • Εάν η οθόνη σας είναι ραγισμένη ή χτυπημένη αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής ή το πλήκτρο Λειτουργίας, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  • Εάν η οθόνη σας είναι ραγισμένη ή χτυπημένη και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής και το πλήκτρο Λειτουργίας, τότε απαιτείται επισκευή. Επισκεφθείτε ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης για να δηλώσετε τη βλάβη.
3 Αναγκαστική επανεκκίνηση της συσκευής.

  • Εάν έχετε ειδικό πλήκτρο Λειτουργίας (Power key), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο χαμηλής Έντασης (Volume down) και το πλήκτρο Λειτουργίας (Power key) για περίπου 7 δευτερόλεπτα.
Η εικόνα δέιχνει που βρίσκονται το πλήκτρο λειτουργίας και το πλαϊνό πλήκτρο σε 3 διαφορετικά Samsung Smartphone μοντέλα.

  • Για να επανεκκινήσετε μία συσκευή χωρίς ειδικό πλήκτρο Λειτουργίας (Power key), σύρετε προς κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης χρησιμοποιώντας 2 δάκτυλα για να ανοίξετε τις Γρήγορες ρυθμίσεις. Πατήστε το εικονίδιο Λειτουργία, και στη συνέχεια Απενεργοποίηση.
Το εικονίδιο λειτουργίας εμφανίζεται στον Πίνακα λειτουργιών σε Galaxy S10
4 Φορτίστε την μπαταρία

Χρησιμοποιώντας ένα φορτιστή Samsung, συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου USB στο φορτιστή και συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα που λειτουργεί.

Αφού έχει φορτίσει για μία ώρα, αποσυνδέστε τη και ενεργοποιήστε τη. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο Samsung Galaxy που δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένο.

  • Εάν ή κινητή συσκευή σας δεν ενεργοποιηθεί μετά τη φόρτιση, δοκιμάστε ξανά μία αναγκαστική επανεκκίνηση.
  • Εάν συνεχίζετε να βλέπετε μία μαύρη οθόνη, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναγκαστική επανεκκίνηση ή η συσκευή σας κάνει θόρυβο και δονείται (με την οθόνη ακόμα μαύρη), τότε απαιτείται επισκευή. Επισκεφθείτε ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης για να δηλώσετε τη βλάβη.
Αυξήστε την ευαισθησία της οθόνης αφής στο τηλέφωνο
1 Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
2 Πατήστε Οθόνη, στη συνέχεια σύρετε προς τα κάτω και πατήστε στο διακόπτη δίπλα στην Ευαισθησία αφής.

Σε περίπτωση όπου έχετε δοκιμάσει τα παραπάνω βήματα και το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης για να δηλώσετε τη βλάβη.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας