Πού μπορώ να βρω το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής μου;

1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε "Εφαρμογές".
Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Εφαρμογές
2 Επιλέξτε "Ρυθμίσεις".
Επιλέξτε Ρυθμίσεις
3 Επιλέξτε "Εγχειρίδιο χρήσης".
Επιλέξτε Εγχειρίδιο χρήσης

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας