Γιατί άλλαξε η ένδειξη μπαταρίας των Galaxy Buds+ μου?

Σε παλαιότερες εκδόσεις της εφαρμογής Galaxy Wearable, η υπολοιπόμενη μπαταρία, εμφανιζόταν ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ακουστικά σας. Στην τελευταία έκδοση της εφαρμογής Galaxy Wearable, η κατάσταση της μπαταρίας εμφανίζεται συνήθως ως συνδυαστικό ποσοστό. Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση της μπαταρίας θα εμφανίζεται ξεχωριστά.

Πριν από την ενημέρωση

Η κατάσταση μπαταρίας των Galaxy Buds πριν την ενημέρωση της εφαρμογής Galaxy Wearables Η κατάσταση μπαταρίας των Galaxy Buds πριν την ενημέρωση της εφαρμογής Galaxy Wearables

Μετά την ενημέρωση

Η κατάσταση μπαταρίας των Galaxy Buds μετά την ενημέρωση της εφαρμογής Galaxy Wearables Η κατάσταση μπαταρίας των Galaxy Buds μετά την ενημέρωση της εφαρμογής Galaxy Wearables

Εάν ένα ακουστικά έχει γκρι χρώμα στην εφαρμογή Galaxy Wearable, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα ακουστικά σας λειτουργούν με διαφορετικές εκδόσεις λογισμικού. Ακουλουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενημερώσετε το λογισμικό:

Μονό ένα ακουστικό εμφανίζεται στην εφαρμογή Galaxy Wearable

Για να ενημερώσετε το λογισμικό:

1 Πατήστε “Εμφάνιση ενημέρωσης”.
2 Πατήστε “Ενημέρωση”.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας