Πώς να συνδέσετε το Soundbar στην τηλεόραση μέσω Bluetooth

Παρόλο που η τηλεόραση έχει τα δικά της εσωτερικά ηχεία, τα εξωτερικά ηχεία μπορούν να παράγουν καλύτερο ήχο. Γι 'αυτό οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα σύστημα Soundbar και Home Cinema. Συνδέστε την εξωτερική σας συσκευή ήχου και απολαύστε καλύτερο ήχο.

Συνδέστε το Soundbar σας μέσω Bluetooth

Η σύνδεση Bluetooth δεν παρέχει την ίδια ποιότητα ήχου με το HDMI, αλλά την αγαπήσαμε λόγω του πλεονεκτήματος της ασύρματης σύνδεσης. Η κύρια πρόκληση με το Bluetooth είναι ότι η σύνδεση μπορεί να είναι ασταθής λόγω εξωτερικών παραγόντων όπως διακοπή ρεύματος ή παρεμβολή άλλων ηλεκτρικών συσκευών. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε τα εξωτερικά ηχεία σας μέσω Bluetooth.

Βήμα 1. Πατήστε το κουμπί Home στο τηλεχειριστήριό σας για να εμφανιστεί το Smart Hub και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις.

Home Μενού Ρυθμίσεων

Βήμα 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις ‘Ηχου (Sound Settings) και επιλέξτε Έξοδος Ήχου (Sound Output).

Μενού Εξόδου Ήχου

Βήμα 3. Επιλέξτε τη λίστα ηχείων Bluetooth (Bluetooth Speaker List).

Bluetooth Speaker List

Βήμα 4. Επιλέξτε το ηχείο Bluetooth και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύζευξη (Pair) και Σύνδεση (Connect).

Bluetooth Pair and Connect

Σημείωση: Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο πλαίσιο που θα επιβεβαιώνει ότι το ηχείο Bluetooth έχει συνδεθεί.

Αντιμετώπιση του προβλήματος σύνδεσης Bluetooth

Μέθοδος 1: Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εξωτερικού ηχείου και συνδέστε ξανά.

Μέθοδος 2: Διαγράψτε κάθε ηχείο από τη λίστα ηχείων Bluetooth της τηλεόρασης και βρείτε ξανά το ηχείο Bluetooth και επανασυνδέστε το.

(Μενού τηλεόρασης> Ρυθμίσεις > Ήχος > Έξοδος ήχου > Λίστα ηχείων Bluetooth)

Αντιμετώπιση προβλήματος όπου ο ήχος παίζεται ταυτόχρονα και στα δύο ηχεία

Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση συνδέοντας το soundbar μέσω Bluetooth, και ο ήχος αναπαράγεται ταυτόχρονα από το soundbar αλλά και το εσωτερικό ηχείο της τηλεόρασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την έξοδο ήχου ως εξής.

Βήμα 1. Πατήστε το κουμπί Home στο τηλεχειριστήριό σας για να εμφανιστεί το Smart Hub και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις.

Βήμα 2. Επιλέξτε Προσβασιμότητα (Accessibility) στο Γενικό μενού.

Multi Output Audio

Βήμα 3. Επιλέξτε Ήχος πολλαπλών εξόδων (Multi-output Audio) και πατήστε enter για απενεργοποίηση.

Multi Output Audio

Σημείωση: Τα στιγμιότυπα οθόνης και το μενού της συσκευής είναι μόνο ένα δείγμα στα Αγγλικά - είναι επίσης διαθέσιμα στη γλώσσα της χώρας σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας