Πώς μπορώ να συνδέσω το Soundbar με την τηλεόρασή μου με καλώδιο;

Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών

1 Συνδέστε την υποδοχή OPTICAL IN (Ήχος) του Soundbar με την υποδοχή OPTICAL OUT της τηλεόρασης με ψηφιακό καλώδιο οπτικών ινών.
2 Πατήστε το κουμπί Πηγή στο επάνω πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία "D.IN".

Όταν συνδέετε το Soundbar σε μια Smart TV της Samsung που κυκλοφόρησε μετά το 2017, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία Bluetooth POWER, προκειμένου να είναι εφικτός ο χειρισμός του Soundbar από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. 

Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών

Σύνδεση τηλεόρασης με καλώδιο HDMI

1 Με ενεργοποιημένο το Soundbar και την τηλεόραση, συνδέστε το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) όπως απεικονίζεται στο σχήμα.
2 Στο παράθυρο της οθόνης στην κύρια μονάδα του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη "TV Arc" και ακούγεται ο ήχος της τηλεόρασης.

Εάν ο ήχος της τηλεόρασης δεν ακούγεται, πατήστε το κουμπί Πηγή στο τηλεχειριστήριο ή το στο επάνω πλαίσιο του Soundbar για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "D.IN". Στην οθόνη εμφανίζονται διαδοχικά οι ενδείξεις "D.IN" και "TV ARC" και ακούγεται ο ήχος της τηλεόρασης.

Εάν στην οθόνη της κύριας μονάδας του Soundbar δεν εμφανιστεί η ένδειξη "TV ARC", βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί στη σωστή θύρα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να αλλάξετε την ένταση ήχου στο Soundbar.

Σύνδεση τηλεόρασης με καλώδιο HDMI

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας