Πώς να βρείτε τον κωδικό PIN σας

Το PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) είναι ένας συγκεκριμένος κωδικός πρόσβασης στη Smart TV σας κι ο οποίος χρησιμοποιείται για διάφορες λειτουργίες, όπως η εγκατάσταση και χρήση των εφαρμογών. Μπορείτε να αλλάξετε ή να επαναφέρετε το PIN σας σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει. Συμβουλευτείτε τον παρακάτω οδηγό σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς ή αλλαγής του PIN σας: 

Τι είναι το προεπιλεγμένο PIN;

Το προεπιλεγμένο PIN έχει οριστεί σε 0000. Μπορείτε ανάλογα με την περίπτωση να το αλλάξετε ή να το επαναφέρετε.

Εικόνα ατόμου που παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα στην τηλεόραση samsung

Θέλετε να θέσετε περιορισμούς στην πρόσβαση που έχει το παιδί σας στη Samsung Smart TV; Για να αλλάξετε το PIN, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Πατήστε στο τηλεχειριστήριο το κουμπί Αρχική και χρησιμοποιήστε το D-pad για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μενού Ρυθμίσεις.

Βήμα 2. Επιλέξτε Γενικά > Διαχείριση συστήματος > Αλλαγή PIN.

Επιλογή αλλαγής PIN στη Διαχείριση συστήματος

Βήμα 3. Όταν σας ζητηθεί το PIN, πατήστε μέσω του τηλεχειριστηρίου το κουμπί Αριθμός

Βήμα 4. Μόλις εμφανιστεί η οθόνη του PIN υπό τη μορφή αναδυόμενου παραθύρου, χρησιμοποιήστε το d-pad και καταχωρίστε το 4ψηφιο PIN της επιλογής σας. 

3Προβολή d-pad

Βήμα 5. Καταχωρίστε το 4ψηφιο PIN της επιλογής σας.

Επιβεβαιώστε το PIN σας και πατήστε το κουμπί Επιλογή.

 

Προβολή παραθύρου αλλαγής PIN

Το νέο σας PIN έχει πλέον οριστεί. 

Σημείωση: Σε περίπτωση που το πληκτρολόγιο της τηλεόρασης δεν εμφανίζεται υπό τη μορφή αναδυόμενου παραθύρου, βεβαιωθείτε ότι έχει πραγματοποιηθεί ζεύξη του τηλεχειριστηρίου σας με την τηλεόρασή σας πατώντας ταυτόχρονα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα τα κουμπιά Επιστροφή και Αναπαραγωγή/Παύση ή έως ότου να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην τηλεόρασή σας το οποίο θα υποδηλώνει τη σύνδεση του τηλεχειριστηρίου σας.

Ξεχάσατε το PIn σας;

Εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό κι επαναφέρετέ το.

 

Επιλογή 1. Μέσω του Samsung Smart Remote ή του Remote Control

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την τηλεόραση και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Ένταση.

Βήμα 2. Πατήστε το κουμπί + για να αυξήσετε την ένταση και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Επιστροφή.

Βήμα 3. Πατήστε το κουμπί για να μειώσετε την ένταση και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Επιστροφή.

Βήμα 4. Πατήστε πάλι το κουμπί +, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Επιστροφή. Θα πρέπει να έχει γίνει επαναφορά του PIN στο 0000.

επιλογή κουμπιών + και Επιστροφή στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης

Επιλογή 2. Μέσω πρότυπου τηλεχειριστηρίου

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την τηλεόραση και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Σίγαση.

Βήμα 2. Πατήστε το κουμπί + και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Επιστροφή.

Βήμα 3. Πατήστε το κουμπί - και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Επιστροφή.

Βήμα 4. Πατήστε πάλι το κουμπί +, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Επιστροφή. Θα πρέπει να έχει γίνει επαναφορά του PIN στο 0000. 

επιλογή κουμπιών Ένταση και Επιστροφή στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης

Το προεπιλεγμένο PIN της τηλεόρασής σας θα πρέπει να έχει οριστεί και πάλι στο 0000. 

Σημείωση: 

  • Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη Samsung Smart TV σας θα πρέπει πάντοτε να ελέγχετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες τυχόν ενημερώσεις λογισμικού, καθώς οι ενημερώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη λύση στο πρόβλημά σας.
  • Υπάρχει το ενδεχόμενο τα στιγμιότυπα οθόνης και τα μενού της συσκευής να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας