Τι να κάνετε όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάνουν το τηλεχειριστήριό σας να μην λειτουργεί. Ωστόσο, οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης που δεν λειτουργεί είναι ζητήματα μπαταρίας, προβλήματα σύζευξης ή προβλήματα αισθητήρα υπερύθρων.

1. Ελέγξτε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριό σας

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ενώ στρέφετε το τηλεχειριστήριο στην τηλεόρασή σας. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη LED στην τηλεόραση αναβοσβήνει. Εάν όχι, το τηλεχειριστήριό σας δεν έχει αρκετή ενέργεια που απομένει στις μπαταρίες.

Αντικατάσταση μπαταριών.

Σημείωση:

  • Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες των μπαταριών (θετικές, αρνητικές) είναι σωστά προσανατολισμένες.
  • Εάν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά αλλά δεν λειτουργούν, αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες μπαταρίες. Συνιστάται να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες σε ζεύγη, όχι μεμονωμένα.

2. Κάντε σύζευξη του έξυπνου τηλεχειριστηρίου(Smart remote control)

Εάν χρησιμοποιείτε έξυπνο τηλεχειριστήριο (Smart remote control), ίσως χρειαστεί να γίνει αντιστοίχιση για να λειτουργήσει ξανά σωστά. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Επιστροφή και Αναπαραγωγή/Παύση για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο αντιστοίχισης.

Σύζευξη smart remote.

3. Ελέγξτε για παρεμβολές και εμπόδια

Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ της τηλεόρασής σας και του τηλεχειριστηρίου σας. Εάν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη στην τηλεόραση, τα σήματα υπερύθρων ενδέχεται να μπλοκαριστούν. Επιπλέον, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να διακόψει το σήμα από το τηλεχειριστήριό σας. Εάν έχετε ηλεκτρονικά, όπως φώτα, ραδιόφωνα ή κινητές συσκευές γύρω από την τηλεόρασή σας, δοκιμάστε να τα μετακινήσετε πιο μακριά.

Ελέγξτε το σήμα.

4. Ελέγξτε οπτικά το υπέρυθρο σήμα

Μπορείτε να ελέγξετε το υπέρυθρο σήμα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην κινητή συσκευή σας. Ενεργοποιήστε την κάμερα και στρέψτε το μπροστινό άκρο του τηλεχειριστηρίου προς το φακό της κάμερας. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο ενώ κοιτάτε την οθόνη της φορητής συσκευής. Θα δείτε ένα φως ή φλας που προέρχεται από το τηλεχειριστήριο.

Ελέγξτε το σήμα χρησιμοποιώντας το κινητό.

Εάν δεν μπορείτε να δείτε κανένα φως ή φλας που να προέρχεται από το τηλεχειριστήριο και έχετε ήδη αντικαταστήσει τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο έχει πρόβλημα.

Σημείωση: Εάν το τηλεχειριστήριό σας δεν λειτουργεί ακόμα μετά την εκτέλεση των παραπάνω λύσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Samsung.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας