Πρέπει να αφαιρέσω το προστατευτικό φιλμ από την τηλεόρασή μου;

Εάν δεν είστε σίγουροι για το προστατευτικό φιλμ της οθόνης της τηλεόρασής σας, το σύντομο αυτό βίντεο εξηγεί εάν πρέπει να το αφαιρέσετε και πώς να το κάνετε.

Πρέπει να αφαιρέσω το προστατευτικό φιλμ από την τηλεόρασή μου; Πρέπει να αφαιρέσω το προστατευτικό φιλμ από την τηλεόρασή μου;
Μεταγραφή: Πρέπει να αφαιρέσω το προστατευτικό φιλμ από την τηλεόρασή μου;

Εάν η τηλεόρασή σας έχει προστατευτικό φιλμ, θα πρέπει να φέρει μια ενδεικτική προεξοχή σε μια από αυτές τις δύο γωνίες.

Κι ένα  barcode στην οθόνη

Θέστε την τηλεόραση σε λειτουργία για μερικές ώρες έτσι ώστε να ζεσταθεί το πάνελ

Κατευθύνετε την ενδεικτική προεξοχή προς αυτή την κατεύθυνση

Κρατάτε την τηλεόραση έτσι ώστε να μην πέσει

Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει κάποια ενδεικτική προεξοχή κι υπάρχει μόνο το barcode στην οθόνη

Χρησιμοποιήστε λίγη αυτοκόλλητη ταινία για να αφαιρέσετε το προστατευτικό φιλμ

Εάν η τηλεόρασή σας δεν φέρει κάποιο barcode στην οθόνη σημαίνει ότι δεν φέρει προστατευτικό φιλμ

Μη συγχέετε το φιλμ πόλωσης της οθόνης σας με το προστατευτικό φιλμ

Αυτή η μικρή ένδειξη στο φιλμ πόλωσης δεν είναι φυσαλίδα

είναι μια ένδειξη που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία κατασκευής

 

SAMSUNG

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας