Πώς να συνδέετε μια Ηχομπάρα σε μια τηλεόραση

Υπάρχουν πολλοί τρόποι σύνδεσης της Ηχομπάρας σας (soundbar) στην τηλεόραση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενσύρματη σύνδεση μέσω ενός καλωδίου HDMI ή ενός οπτικού καλωδίου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ασύρματη σύνδεση μέσω Bluetooth ή Wi-Fi.

1. Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI

Η χρήση ενός καλωδίου HDMI για σύνδεση της Ηχομπάρας σας στην τηλεόραση σάς εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου. Τα καλώδια HDMI μεταφέρουν ψηφιακά τον ήχο, ενώ το ψηφιακό ηχητικό σήμα μεταφέρεται και στις δύο κατευθύνσεις, γεγονός που βελτιώνει την ποιότητα του ήχου και την υστέρηση του σήματος. Για να συνδέσετε την Ηχομπάρα σας στην τηλεόραση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σύνδεση μέσω καλωδίου hdmi .

Βήμα 1. Προετοιμάστε ένα καλώδιο HDMI.

Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα HDMI IN (ARC) της τηλεόρασης.

Βήμα 3. Συνδέστε το στη θύρα HDMI OUT (TV-ARC) της Ηχομπάρας.

Βήμα 4. Θέστε σε λειτουργία την Ηχομπάρα και ορίστε την Πηγή (Source) στη ρύθμιση D.IN.

Βήμα 5. Η αναπαραγωγή του ήχου της τηλεόρασης θα πραγματοποιείται τώρα μέσω της Ηχομπάρας σας.

Σημείωση: Κάντε κλικ σε αυτόν σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός καλωδίου HDMI για τη σύνδεση μιας Ηχομπάρας στην τηλεόρασή σας.

2. Συνδεθείτε μέσω οπτικού καλωδίου

Η σύνδεση της Ηχομπάρας σας στην τηλεόραση μέσω οπτικού καλωδίου αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή. Αυτός ο τύπος καλωδίου μεταφέρει ψηφιακό ήχο, με αποτέλεσμα να μπορείτε να ακούτε όλες τις λεπτομέρειες.

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την τηλεόραση και την Ηχομπάρα σας.

Βήμα 2. Πατήστε το κουμπί Πηγή (Source) της Ηχομπάρας και στη συνέχεια ορίστε την Ηχομπάρα στη ρύθμιση D.IN.

Βήμα 3. Συνδέστε το ένα άκρο του ψηφιακού οπτικού καλωδίου στη θύρα OPTICAL OUT της τηλεόρασης και στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) της Ηχομπάρας.

Συνδεθείτε μέσω οπτικού καλωδίου.

Βήμα 4. Ανοίξτε την Τηλεόραση, πλοηγηθείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις.

Βήμα 5. Επιλέξτε Ήχος (Sound) και στη συνέχεια επιλέξτε Έξοδος ήχου (Sound Output).

Βήμα 6. Επιλέξτε Έξοδος ήχου (Audio Out)/Οπτικό (Optical).

Σημείωση: Κάντε κλικ σε αυτόν σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός οπτικού καλωδίου για τη σύνδεση μιας Ηχομπάρας στην τηλεόρασή σας.

3. Σύνδεση μέσω bluetooth

Η σύνδεση μέσω Bluetooth δεν προσφέρει την ίδια ποιότητα ήχου με εκείνη του καλωδίου HDMI, αλλά την προτιμούν καθώς είναι ασύρματη. Η κύρια πρόκληση του Bluetooth έγκειται στο γεγονός ότι η σύνδεση μπορεί να είναι ασταθής λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως διακοπή ρεύματος ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το Bluetooth, ωστόσο, αποτελεί καλή κι εύκολη επιλογή.

Βήμα 1. Πατήστε το κουμπί Πηγή (Source) της Ηχομπάρας και στη συνέχεια ορίστε την Ηχομπάρα στη ρύθμιση “BT”. Η ρύθμιση “BT” αλλάζει αυτόματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε “BT PAIRING” ή σε “BT READY” εάν δεν υπάρχει αρχείο σύνδεσης.

Βήμα 2. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη “BT READY”, πατήστε παρατεταμένα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, το κουμπί Πηγή (Source) της Ηχομπάρας μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “BT PAIRING”.

Σύνδεση μέσω bluetooth.

Βήμα 3. Μόλις η Ηχομπάρα τεθεί σε λειτουργία ζεύξης, πλοηγηθείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις (Settings) της τηλεόρασης.

Βήμα 4. Επιλέξτε Ήχος (Sound) και στη συνέχεια επιλέξτε Έξοδος ήχου (Sound Output).

Βήμα 5. Επιλέξτε Λίστα Ηχείων Bluetooth.

Βήμα 6. Επιλέξτε την Ηχομπάρα σας από τη λίστα και στη συνέχεια επιλέξτε Ζεύξη (Pair) και Σύνδεση (Connect).

Σημείωση: Κάντε κλικ σε αυτόν σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Bluetooth για τη σύνδεση μιας Ηχομπάρας στην τηλεόρασή σας.

4. Συνδεθείτε μέσω Wi-Fi

Για ασύρματη σύνδεση ανάμεσα στην Ηχομπάρα και την Τηλεόρασή σας χρησιμοποιήστε Wi-Fi. Η σύνδεση Wi-Fi διαθέτει μεγαλύτερο εύρος απ' ό,τι το Bluetooth και προσφέρει πολλαπλές συνδέσεις στην τηλεόραση και το σύστημα ήχου.

Σύνδεση μέσω  wifi.

Βήμα 1. Για να επιλέξετε τη λειτουργία Wi-Fi κάντε κλικ στο κουμπί Source (Πηγή) στο πίσω μέρος της Ηχομπάρας ή κάντε κλικ στο κουμπί Source του τηλεχειριστηρίου.

Σύνδεση μέσω wifi1

Σημείωση: Στην περίπτωση των μοντέλων τηλεόρασης που κυκλοφόρησαν την περίοδο 2016-2018, εάν επιλέξετε τη λειτουργία Wi-Fi ενώ είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση, θα εμφανιστεί στην οθόνη η μέθοδος αυτόματης σύνδεσης.

Βήμα 2. Συνδέστε το κινητό σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi που είναι συνδεδεμένη η τηλεόρασή σας.

Βήμα 3. Κάντε λήψη της εφαρμογής Samsung SmartThings στο κινητό σας.

Βήμα 4. Ανοίξτε την εφαρμογή SmartThings στο κινητό σας και πατήστε το εικονίδιο Προσθήκη (Add) (+).

Βήμα 5. Πατήστε Συσκευή (Device), η οποία είναι η πρώτη επιλογή που εμφανίζεται στην οθόνη.

Σύνδεση μέσω wifi 2.

Βήμα 6. Πατήστε AV κι επιλέξτε την εταιρία της Ηχομπάρας σας ανάμεσα στις Samsung και Samsung Harman Kardon. Στη συνέχεια πατήστε Ηχομπάρα.

Βήμα 7. Πατήστε Έναρξη (Start) και επιλέξτε την τοποθεσία και το δωμάτιο. Το κινητό σας θα αναζητήσει την Ηχομπάρα και θα τη συνδέσει.

Σύνδεση μέσω wifi 3.

Βήμα 8. Ανοίξτε την Τηλεόραση, πλοηγηθείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις.

Βήμα 9. Επιλέξτε Ήχος (Sound) και στη συνέχεια επιλέξτε Έξοδος ήχου (Sound Output).

Βήμα 10. Επιλέξτε WI-FI.

Σημείωση:

  • Κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση Wi-Fi.
  • Τα στιγμιότυπα οθόνης και τα μενού της συσκευής αποτελούν απλά ένα δείγμα στα αγγλικά. Διατίθενται και στη γλώσσα της χώρας σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας