Τρόπος χρήσης του HDMI ARC σε Samsung Smart TV

Το HDMI αποτελεί ένα κοινό πρότυπο σύνδεσης ήχου και βίντεο. Τόσο οι συσκευές ήχου όσο και οι βιντεοπροβολείς χρησιμοποιούν αυτό το πρότυπο. Για καλύτερη εμπειρία ήχου, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να κατευθύνετε τον ήχο από την Smart TV σας στη συσκευή ήχου. Το ARC (Audio Return Channel - Κανάλι επιστροφής ήχου) είναι μια ειδική λειτουργία που διαθέτουν τα πιστοποιημένα καλώδια HDMI υψηλής ταχύτητας, μέσω της οποίας ο ήχος μπορεί να επιστρέψει στον πομπό.

Τι είναι το HDMI ARC;

Οι περισσότερες τηλεοράσεις της Samsung υποστηρίζουν το HDMI ARC (Audio Return Channel). Το HDMI ARC σχεδιάστηκε με σκοπό να μειωθεί ο αριθμός των καλωδίων μεταξύ της τηλεόρασής σας και ενός εξωτερικού συστήματος οικιακού κινηματογράφου ή ενός Soundbar. Το σήμα του ήχου μεταδίδεται αμφίδρομα προς και από τα ηχεία, γεγονός που βελτιώνει την ποιότητα του ήχου και τον χρόνο καθυστέρησης του σήματος.


Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να συνδέσετε δεύτερο καλώδιο, οπτικό/ήχου, σε ηχείο συμβατό με HDMI ARC. Προκειμένου να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε ένα ηχείο με δυνατότητα ARC, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI έκδοσης 1.4 και άνω. Η λειτουργία HDMI-ARC είναι διαθέσιμη μόνο μέσω της ειδικής θύρας που υπάρχει στην τηλεόραση ή το One Connect Box, ενώ τα εξωτερικά ηχεία πρέπει να είναι συμβατά. Επίσης, ενδέχεται να χρειαστεί προσαρμογή των ρυθμίσεων των εξωτερικών ηχείων, για την ενεργοποίηση του HDMI ARC.

Διαφορά με HDMI ARC

Μορφές ήχου που υποστηρίζονται από το HDMI ARC:

 • PCM (2 κανάλια)
 • Dolby Digital (έως και 5.1 channel)
 • DTS Digital Surround (έως και 5.1 channel) 

Σημείωση: Το DTS είναι διαθέσιμο μόνο σε μοντέλα που κυκλοφόρησαν πριν το 2018.

Τρόπος σύνδεσης καλωδίου HDMI

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε την Smart TV σας στο ηχείο σας:


Βήμα 1. Έχετε μαζί σας ένα καλώδιο HDMI.
Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή HDMI IN (ARC) της τηλεόρασης.
Βήμα 3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή HDMI OUT (TV-ARC) του ηχείου που θέλετε να συνδέσετε.
Βήμα 4. Ενεργοποιήστε τα ηχεία που έχετε συνδέσει στην τηλεόραση.
Βήμα 5. Ο ήχος της τηλεόρασης θα ακούγεται από τα εξωτερικά ηχεία.

Σύνδεση καλωδίου HDMI

Το Anynet + (HDMI CEC) ενεργοποιείται από το εργοστάσιο τόσο για τα Soundbar όσο και τα συστήματα οικιακού κινηματογράφου της Samsung. Εάν η συσκευή σας δεν είναι ούτε Soundbar ούτε σύστημα οικιακού κινηματογράφου της Samsung, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Anynet + (HDMI-CEC) είναι ενεργοποιημένη στη Smart TV σας. 

 

 • Για Smart TV της σειράς T/Q, R/Q, N/Q και M/Q (από το 2017)

       Αρχική > Ρυθμίσεις > Γενικά > Διαχείριση εξωτερικών συσκευών > Anynet + (HDMI CEC)

 • Για Smart TV της σειράς K (2016)

       Αρχική > Ρυθμίσεις > Σύστημα > Προηγμένες ρυθμίσεις > Anynet + (HDMI-CEC)

 • Για Smart TV έως και της σειράς J (2015)

       Μενού > Σύστημα > Anynet + (HDMI-CEC)

Σημείωση:

 • Η λειτουργία Anynet + (HDMI-CEC) πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στην Smart TV για τη χρήση του eARC.
 • Εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλο καλώδιο, ενδέχεται να προκύψει σφάλμα.
 • Η θύρα HDMI θα φέρει την ετικέτα ARC στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή του One Connect Box.
 • Τα περισσότερα One Connect Box διαθέτουν θύρα HDMI-ARC (συνήθως είναι η τρίτη θύρα HDMI).

Αντιμετώπιση προβλημάτων της σύνδεσης HDMI

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη λειτουργία ARC/eARC, αρχικά αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές (STB, συσκευές OTT, κ.λπ.) από την τηλεόραση και, στη συνέχεια, επιχειρήστε νέα αναπαραγωγή. Ορισμένες εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τις προδιαγραφές σύνδεσης HDMI, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στις ακόλουθες μεθόδους.

Ελέγξτε εάν το Anynet+ (HDMI-CEC) είναι ενεργό

Θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τα πρωτόκολλα HDMI-CEC στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας. Στις τηλεοράσεις Samsung, το πρωτόκολλο HDMI-CEC λέγεται Anynet+.


Η διαδρομή των μενού για την ενεργοποίηση του Anynet+ θα μοιάζει με την ακόλουθη:

Βήμα 1. Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης στο τηλεχειριστήριο της Samsung και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις.

Μενού ρυθμίσεων αρχικής οθόνης

Βήμα 2. Στην οθόνη των ρυθμίσεων, επιλέξτε Γενικό μενού και Διαχείριση εξωτερικών συσκευών.

Γενική διαχείριση εξωτερικών συσκευών

Βήμα 3. Περιηγηθείτε στο Anynet+ (HDMI-CEC) που υπάρχει στο μενού Διαχείριση εξωτερικών συσκευών και πατήστε το Enter στο τηλεχειριστήριό σας για να ενεργοποιηθεί το Anynet+.

Anynet HDMA-CEC
Ελέγξτε τη ρύθμιση Έξοδος ήχου

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο soundbar ή σύστημα οικιακού κινηματογράφου τρίτου προμηθευτή, ελέγξτε εάν είναι ενεργό το HDMI CEC ή η λειτουργία ARC. Στη συνέχεια, επιλέξτε το HDMI ARC ως πηγή εισόδου στο ηχείο σας.

 

Ανάλογα με τη σειρά της Smart TV που διαθέτετε, προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας, ώστε ο ήχος να αναπαράγεται από το ηχείο σας:

 • Smart TV από το 2017 (σειρά T / Q, R / Q, N / Q και M / Q)

       Μεταβείτε στο μενού Αρχική > Ρυθμίσεις > Ήχος > Έξοδος ήχου. Επιλέξτε τον δέκτη (HDMI) από τη λίστα.

 

 • Smart TV από το 2016 (σειρά K)

       Μεταβείτε στο μενού Αρχική > Ρυθμίσεις > Ήχος > Ρυθμίσεις ηχείων. Επιλέξτε τον δέκτη (HDMI) από τη λίστα. 

 

 • Smart TV από το 2015 (σειρά J)

       Μεταβείτε στο Μενού > Ήχος > Λίστα ηχείων. Επιλέξτε τον δέκτη (HDMI) από τη λίστα.

 

 • Smart TV από το 2013 έως το 2014 (σειρά F / H)

       Μεταβείτε στο Μενού > Ήχος > Ρυθμίσεις ηχείων. Ορίστε την έξοδο ήχου τηλεόρασης στον δέκτη.

 

 • Smart TV από το 2011 έως το 2012 (σειρά D / E)

       Μεταβείτε στο Μενού > Σύστημα > Anynet + (HDMI-CEC). Ορίστε τη λειτουργία Δέκτης στο On. 

Πραγματοποιήστε διάγνωση της σύνδεσης HDMI

Όταν η τηλεόρασή σας δεν έχει ήχο ή παρατηρείτε διακοπτόμενη πτώση του ήχου και ακούτε κάτι από κάποια συσκευή συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI, μία από τις πιο απλές, πιθανές αιτίες του προβλήματος είναι η χαμηλή ποιότητα του καλωδίου. Εφόσον η αντικατάσταση του καλωδίου με άλλο υψηλότερης ποιότητας δεν είναι πάντοτε εύκολη ή βολική, τα μοντέλα Smart TV της Samsung διαθέτουν μια ρύθμιση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή του τρόπου με τον οποίο η τηλεόραση ερμηνεύει το σήμα HDMI, με σκοπό τη βελτίωση της συμβατότητας με το καλώδιο.

Περιηγηθείτε στο Μενού > Υποστήριξη > Αυτοδιάγνωση > Πληροφορίες σήματος > Ιστορικό σήματος > Επίπεδο καθυστέρησης HDMI και κάντε μία από τις επιλογές:

(Σε μοντέλο του 2020: Μενού > Υποστήριξη > Φροντίδα συσκευής > Αυτοδιάγνωση > Πληροφορίες σήματος > Ιστορικό σημάτων > Επίπεδο καθυστέρησης HDMI)

 

 • Βασική: Είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την κανονική λειτουργία.
 • Αργή 1: Προσθέτει μια ελάχιστη καθυστέρηση προτού διαπιστωθεί ότι το καλώδιο HDMI δεν μεταδίδει σήμα.
 • Αργή 2: Προσθέτει σημαντική καθυστέρηση.


Με την επιλογή Αργή 1 ή Αργή 2, θα βελτιωθεί η ποιότητα σήματος από κάποιο καλώδιο HDMI κακής ποιότητας, ωστόσο, αυτή η καθυστέρηση θα υπάρχει και κατά την αλλαγή της πηγής.

Τρόπος επαναφοράς του Soundbar

Εάν συνδέσετε το καλώδιο HDMI ARC στο Soundbar και όλες οι ρυθμίσεις είναι σωστές, αλλά δεν λειτουργεί, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε επαναφορά του Soundbar ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και το Soundbar. (Λειτουργία αναμονής)
Βήμα 2. Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά αύξησης (+) και μείωσης (-) της έντασης ήχου μαζί στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη INIT.
Βήμα 3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και το Soundbar.
Βήμα 4. Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και αλλάξτε την επιλογή Έξοδος ήχου στο Soundbar.
Βήμα 5. Εμφανίζεται μια ειδοποίηση TV ARC στην οθόνη και, στη συνέχεια, ακούγεται ο ήχος της τηλεόρασης.

Σημείωση: Τα στιγμιότυπα και τα μενού της συσκευής αποτελούν μόνο παραδείγματα στην Αγγλική γλώσσα - είναι διαθέσιμα και στη γλώσσα της χώρας σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας