Πώς να διαχειριστείτε εφαρμογές σε μια QLED Tηλεόραση

Μπορείτε να εγκαταστήσετε μια πληθώρα εφαρμογών προκειμένου να εξατομικεύσετε την τηλεόρασή σας ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας.
 

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο internet και ότι έχει συνδεθεί στον λογαριασμό σας Samsung. Στη συνέχεια, ακουλουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε τις εφαρμογές.

Να σημειωθεί ότι: Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Αριστερά, Δεξιά, Πάνω και Κάτω στο OneRemote σας για να επιλέξετε ένα μενού, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Επιλογή για επιβεβαίωση.

Λήψη μιας εφαρμογής
1 Πατήστε το κουμπί Αρχική σελίδα στο OneRemote σας.
Πατήστε το κουμπί Αρχική σελίδα στο OneRemote σας
2 Επιλέξτε 'Εφαρμογές".
Επιλέξτε Εφαρμογές στην QLED τηλεόρασή σας
3 Επιλέξτε το εικονίδιο Αναζήτηση για να αναζητήσετε εφαρμογές.
Επιλέξτε Αναζήτηση για να βρείτε νέες εφαρμογές στην QLED τηλεόρασή σας
4 Καταχωρίστε το όνομα της εφαρμογής που θέλετε να κατεβάσετε. Σε αυτό το παράδειγμα πρόκειται για την εφαρμογή "Netflix".
Αναζητήστε μια εφαρμογή στην QLED τηλεόρασή σας
5 Επιλέξτε την εφαρμογή, στη συνέχεια επιλέξτε "Εγκατάσταση" για να κατεβάσετε την εφαρμογή.
6 Επιλέξτε "Άνοιγμα" για εκκίνηση της εφαρμογής.
7 Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί Πίσω στο OneRemote σας για έξοδο από το μενού.

Να σημειωθεί ότι: Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το κουμπί Πίσω αρκετές φορές για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Διαγραφή μιας εφαρμογής
1 Επιλέξτε 'Εφαρμογές".
2 Επιλέξτε "Ρυθμίσεις".
Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στο μενού Εφαρμογές στην QLED τηλεόρασή σας
3 Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε να διαγράψετε, στη συνέχει επιλέξτε "Αφαίρεση".
Επιλέξτε την εφαρμογή, στη συνέχεια επιλέξτε Αφαίρεση για να διαγράψετε  μια εφαρμογή στην QLED τηλεόρασ σας
4 Επιλέξτε ξανά "Αφαίρεση" για επιβεβαίωση.
5 Πατήστε το κουμπί Πίσω στο OneRemote σας για έξοδο.

Να σημειωθεί ότι: Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το κουμπί Πίσω αρκετές φορές για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας