Η τηλεόραση QLED ανεβάζει και μειώνει την ένταση του ήχου αυτόματα

Τα μοντέλα QLED 4K 2020 (εκτός της Q60) και 8K έχουν προσθέσει πολλές νέες δυνατότητες και είναι εξοπλισμένα με "Αισθητήρα ήχου". Εάν η ένταση της τηλεόρασης προσαρμοστεί ξαφνικά, αυτό σχετίζεται με μια νέα λειτουργία, τον αισθητήρα ήχου. Εάν θέλετε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σε τι χρησιμεύει ο αισθητήρας ήχου

Ο αισθητήρας ήχου ανιχνεύει τον ήχο του περιβάλλοντος χώρου για τις λειτουργίες Active Voice Amplifier και Adaptive Sound+ της ευφυούς λειτουργίας (Intelligent Mode). Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν ο αισθητήρας ήχου είναι ενεργοποιημένος και η έξοδος ήχου έχει οριστεί σε Ηχείο τηλεόρασης(TV Speaker). Επομένως, μπορείτε να σταματήσετε την τηλεόραση από το να αλλάζει και να μειώνει την ένταση του ήχου με δύο μεθόδους: απενεργοποίηση του αισθητήρα ήχου ή απενεργοποίηση του Active Voice Amplifier και του Adaptive Sound+.

  • Κατάσταση αισθητήρα ήχου σε λειτουργία

Ενεργός ενισχυτής φωνής/Προσαρμοζόμενος ήχος+ (στο Mενού)

Switch left

Αλλαγή αριστερά
(στο κάτω μέρος της τηλεόρασης)

Αισθητήρας ήχου

(Sound sensor)

ON

ON

Θα λειτουργήσει 

ON

OFF

Δεν θα λειτουργεί

OFF

ON

Δεν λειτουργεί

OFF

OFF

Δεν θα λειτουργεί

1. Απενεργοποιήστε το διακόπτη Sound Sensor

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα ήχου χρησιμοποιώντας το κουμπί του στο κάτω μέρος της τηλεόρασης. Με την τηλεόραση ανοιχτή, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί προς τα αριστερά για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα ήχου ή προς τα δεξιά για να τον απενεργοποιήσετε.

Αλλαγή του αισθητήρα ήχου.

Μπορείτε να δείτε το αναδυόμενο παράθυρο στην τηλεόρασή σας για να ελέγξετε αν ο αισθητήρας ήχου είναι ανοιχτός ή όχι.

Ανοιχτός αισθητήρας ήχου.

Σημείωση: Η θέση και το σχήμα του αισθητήρα ήχου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

2. Απενεργοποιήστε τον Ενεργό Ενισχυτή Φωνής(Active Voice Amplifier)

Ο Ενεργός Ενισχυτής Φωνής (Active Voice Amplifier )αναλύει τον θόρυβο του περιβάλλοντος και παρέχει βέλτιστο ήχο ανάλογα με τον θόρυβο, και ο Προσαρμοζόμενος ήχος+ (Adaptive Sound+ )παρέχει βελτιστοποιημένη ποιότητα ήχου αναλύοντας τον χώρο προβολής και τα ακουστικά στοιχεία του περιεχομένου. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν την εμπειρία προβολής σας αναγνωρίζοντας το περιεχόμενο, τα πρότυπα χρήσης και το περιβάλλον γύρω από την τηλεόρασή σας. Ωστόσο, εάν δεν θέλετε να είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη ρύθμιση έντασης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την απενεργοποιήσετε.

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.

Απενεργοποίηση 13active-voice-amplifier 1.

Βήμα 2. Επιλέξτε Γενικά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις ευφυούς λειτουργίας(Intelligent Mode Settings)

Απενεργοποίηση 13active-voice-amplifier 2.

Βήμα 3. Επιλέξτε Έξυπνη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες ή επιλέξτε κάθε επιλογή για να την απενεργοποιήσετε.

Απενεργοποίηση 13active-voice-amplifier 3.

Σημείωση:

  • Η προεπιλεγμένη ρύθμιση Ενεργός ενισχυτής φωνής (στο Μενού) είναι απενεργοποιημένη.
  • Τα στιγμιότυπα οθόνης και το μενού της συσκευής είναι μόνο ένα δείγμα στα αγγλικά - είναι επίσης διαθέσιμα στη γλώσσα της χώρας σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας