ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΗ SMART TV ΣΑΣ

Εγκαταστήστε τη
Smart TV σας

Η Smart τηλεόρασή σας είναι έτοιμη όταν το θελήσετε. Όλα ξεκινούν με αυτή τη γρήγορη και εύκολη ρύθμιση.

3 people are chatting around the TV box.

Τρόπος ρύθμισης

Θέστε τη smart τηλεόρασή σας σε πλήρη λειτουργία με αυτή την εύκολη διαδικασία ρύθμισης.

SmartThings app on a mobile phone; pop-up window showing detected device.
This video demonstrates how easy it is to set up Smart TV with a compatible mobile. Most steps occur automatically once your TV detects your mobile. Once sync is done, use your mobile to choose the apps you want and simply add them to the Smart Hub.

Χρήση του κινητού τηλεφώνου
σας για τη ρύθμιση

Θέστε τη smart τηλεόρασή σας σε πλήρη λειτουργία από το smartphone σας με μία εύκολη διαδικασία ρύθμισης. Τα περισσότερα βήματα μπορούν να γίνουν αυτόματα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στο smartphone σας.

A woman is setting up Smart TV via mobile and various icons are tied between mobile and TV; App selection, Samsung Account, Network configuration, Mobile auto recognition icons.

* Η αυτόματη αναγνώριση μεταξύsmartphone και τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το smartphone. Για smartphones που δεν υποστηρίζουν αυτόματη αναγνώριση, ανοίξτε την εφαρμογή SmartThings στο smartphone σας για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση.

* Απαιτείται Λογαριασμός Samsung για τη ρύθμιση της τηλεόρασης μέσω smartphone.

* Απαιτείται σύνδεση Wi-Fi στο smartphone σας για την κοινή χρήση πληροφοριών δικτύου με την τηλεόρασή σας.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου
σας για τη ρύθμιση

Smart TV placed on the wall with the welcome screen; "Welcome to Samsung Smart TV" with One Remote Control.