Niveliranje i poravnanje vrata hladnjaka

● Umetnite ravni odvijač u utor na upravljačkoj poluzi, okrenite ga u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru da biste poravnali vrata.

Leveling and Door Alignment 

 

● Otvorite ladicu zamrzivača da biste pristupili podesivom klinu šarke.
Zatim podesite vrata hladnjaka s pomoću isporučenog ključa od 0,16 inča.

Leveling and Door Alignment 

 

● Ako vrata moraju biti postavljena više, umetnite isporučene uskočnike.

Leveling and Door Alignment 

 

● Za detalje pogledajte korisnički priručnik „Podešavanje razine”

 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window