RF86R מקרר Showcase ‏4 דלתות, 935 ליטר‏

RF85R9261SR/ML

The item is in the cart.

קירור משולש

קירור משולש

Wi-Fi מותקן

Wi-Fi מותקן

‎858‎

נפח אחסון כללי (נטו)

‎158‎

משקל נטו (ק"ג)

עיצוב הרמוני

עיצוב דלת וידית שטוח (אופקי)

העניקו לבית שלכם מראה מסוגנן, מודרני ומקצועי. המראה המובנה של המקרר מתאים בצורה מושלמת למכשירים ולארונות המטבח שכבר קיימים בביתכם, כדי ליצור עיצוב רציף של המטבח. הוא בעל דלתות שטוחות מדהימות ביופיין וידיות שקועות ואופקיות אשר לא יפריעו לכם.

עיצוב הרמוני

יותר מקום, יותר קרח

יוצר קרח דק

פנו לעצמכם יותר מקום במדפי המקפיא כדי לאחסן יותר מזון, כאשר בכל זאת יהיה לכם מספיק קרח עם יוצר קרח דק. הוא מובנה בדלת, כך שהוא מעניק לכם עוד שטח אחסון יקר, אבל מאפשר לכם בכל זאת לאחסן קרח בשפע. והודות לתא השקוף שלו אתם יכולים לראות בדיוק כמה קרח נשאר.

יותר מקום, יותר קרח

שלטו בכל מקום

Wi-Fi מותקן

פקחו על המקרר שלכם ושלטו בו בכל זמן, בכל מקום. זה Wi-Fi המותקן, כך שאתם יכולים לבדוק מרחוק מה המקרר עושה באמצעות אפליקציה. אתם יכולים לשלוט במצבי הקירור המהיר שלו, לפקח על הטמפרטורה, ולקבל אזעקות אם הדלת פתוחה. הוא אפילו מאתר תקלות.

שלטו בכל מקום
  • ‎858‎ נפח אחסון כללי (נטו)
  • ‎158‎ משקל נטו (ק"ג)
  • קירור משולש סוג קירור
  • זכוכית מחוסמת הרכב המדפים

הורדות ומדריך למשתמש

מוצרים דומים

  • קירור משולש קירור משולש
  • Wi-Fi מותקן Wi-Fi מותקן
  • נפח אחסון כללי (נטו) ‎858‎
  • משקל נטו (ק"ג) ‎158‎

מוצרים דומים

* התכונה עשויה להשתנות במפרט בפועל.
* כל המפרטים והתיאורים המופיעים כאן עשויים להיות שונים בפועל מהמפרט והתיאורים של המוצר. סמסונג שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בדף אינטרנט זה ובמוצר המתואר כאן, בכל עת, ללא התחייבות על סמסונג למסור הודעה על שינוי כזה. כל הפונקציונליות, התכונות, המפרט, ה- GUI ומידע על מוצרים אחרים המופיעים בדף אינטרנט זה כולל, אך לא רק, היתרונות, העיצוב, התמחור, הרכיבים, הביצועים, הזמינות והיכולות של המוצר, כפופים לשינויים ללא כל הודעה או התחייבות.
* כל התמונות מיועדות להמחשה בלבד.
* ט.ל.ח.