Solve For Tomorrow - FAQ

ההמצאה שלכם כאן כדי להישאר

מטרת התוכנית היא שתוכלו לראות את מה שחלמתם ותכננתם במהלך התוכנית - פועל וקיים כחלק מהמציאות של נתיבות.
ובכדי שזה יקרה - לאחר שיבחר המיזם הזוכה יושקעו בו מענקי פיתוח שיגשימו אותו.