צוות התוכנית

המדריכים והאנשים מעוררי ההשראה עימם תיפגשו במהלך התוכנית