איך אפשר למצוא את פרטי הזיהוי או הסיסמה במקרה ששכחתי אותם?

תאריך עדכון אחרון : אפר׳ 30. 2024

חשבון Samsung עוזר לך להשתמש באפליקציות ושירותים ספציפיים, כגון Samsung Pass ו-Samsung Find, כמו גם גיבוי נתונים ל-Samsung Cloud. במקרה שאינך זוכר את אישורי החשבון שלך, תוכל לשחזר את זיהוי חשבון ה-Samsung שלך או לאפס את הסיסמה כדי לקבל חזרה גישה לחשבון שלך.

מסך הכניסה לחשבון סמסונג.

ניתן לקבל את זיהוי חשבון ה-Samsung שלך דרך מספר הטלפון שלך או רמז לזיהוי דוא"ל.

דף הבית של הגדרות דף הבית של הגדרות

שלב 1. פתח את הגדרות > בחר חשבון סמסונג.

אפשרויות כניסה לחשבון. אפשרויות כניסה לחשבון.

שלב 2. בחר שכחת סיסמה או שאין לך חשבון?

אפשרויות ליצירת חשבון או שחזור אישורים. אפשרויות ליצירת חשבון או שחזור אישורים.

שלב 3. בחר שכחתי זיהוי.

רמז לשחזור באמצעות רמז לדוא"ל

אפשרויות שיטת אימות. אפשרויות שיטת אימות.

שלב 1. הקש על בעיית קבלת זיהוי החשבון שלך?

מסך אימות בעלות חשבון. מסך אימות בעלות חשבון.

שלב 2. הזן את המידע המבוקש > הקש על המשך.

מסך רמז לאימות זיהוי חשבון. מסך רמז לאימות זיהוי חשבון.

שלב 3. בדוק את פרטי הדוא"ל הרשומים > הקש על היכנס עכשיו > היכנס לחשבונך.

שחזור באמצעות מספר טלפון משני או כתובת דוא"ל

מצא את זיהוי החשבון שלך לפי מספר הטלפון לשחזור חשבון או דוא"ל השחזור שלך. מצא את זיהוי החשבון שלך לפי מספר הטלפון לשחזור חשבון או דוא"ל השחזור שלך.

שלב 1. הזן את מספר הטלפון לשחזור (משני) או דוא"ל השחזור שלך (משני) > הקש על המשך.

מסך אימות בעלות חשבון. מסך אימות בעלות חשבון.

שלב 2. הזן את המידע המבוקש > הקש על המשך.

מסך אימות הודעת טקסט. מסך אימות הודעת טקסט.

שלב 3. ודא שמספר הטלפון או האימייל המוצגים הם שלך > הקש על שלח קוד > הזן את קוד האימות או מספר ה-PIN > הקש על אמת.

מסך אימות זיהוי דוא"ל. מסך אימות זיהוי דוא"ל.

שלב 4. בחר זיהוי דוא"ל > הקש על היכנס עכשיו > היכנס לחשבון שלך.

תחילה בצע את השלבים שלהלן, ולאחר מכן בחר באחת מארבע השיטות בסעיף הבא כדי לאפס את הסיסמה.

דף הבית של הגדרות דף הבית של הגדרות

שלב 1. פתח את הגדרות > בחר חשבון סמסונג.

אפשרות להזין זיהוי חשבון. אפשרות להזין זיהוי חשבון.

שלב 2. הזן את זיהוי החשבון שלך > הקש על הבא.

אפשרות להזנת סיסמה או שחזור סיסמה. אפשרות להזנת סיסמה או שחזור סיסמה.

שלב 3. בחר שכחת סיסמה?

מסך איפוס סיסמה. מסך איפוס סיסמה.

שלב 4. הזן את זיהוי הדוא"ל שלך > הקש על אפס סיסמה.

מסך אימות מספר הטלפון. מסך אימות מספר הטלפון.

שלב 5. הזן את מספר הטלפון של החשבון שלך > הקש על המשך.

1. אפס את הסיסמה באמצעות הדוא"ל הראשי

אפשרויות שיטת אימות. אפשרויות שיטת אימות.

שלב 1. בחר אימות דוא"ל > הקש על המשך.

שים לב שדוא"ל נשלח לכתובת הדוא"ל הראשית שלך. שים לב שדוא"ל נשלח לכתובת הדוא"ל הראשית שלך.

שלב 2. הקש על עבור לתיבת הדואר הנכנס > בצע את ההוראות בדוא"ל.


* אם אינך רואה את הלחצן עבור לתיבת הדואר הנכנס בטלפון שלך, בדוק ישירות את תיבת הדואר הנכנס שלך.

מסך איפוס סיסמה. מסך איפוס סיסמה.

שלב 3. הזן סיסמה חדשה > הקש על הבא.


* אפשר לבחור לצאת או להישאר מחובר לחשבון Samsung שלך במכשירים אחרים שיש להם הפעלות התחברות פעילות.

* במדינות מסוימות שבהן אפשר להירשם עם זיהוי טלפון נייד, ניתן גם לאפס את הסיסמה שלך באמצעות אימות מספר טלפון.

2. אפס סיסמה לפי שאלת אבטחה

אפשרויות שיטת אימות. אפשרויות שיטת אימות.

שלב 1. בחר אמת באמצעות שאלת אבטחה.

מסך כדי לענות על שאלת אבטחה. מסך כדי לענות על שאלת אבטחה.

שלב 2. ענה על שאלת האבטחה שלך > הקש על אמת.

מסך איפוס סיסמה. מסך איפוס סיסמה.

שלב 3. הזן סיסמה חדשה > הקש על הבא.


* אפשר לבחור לצאת או להישאר מחובר לחשבון Samsung שלך במכשירים אחרים שיש להם הפעלות התחברות פעילות.

* כדי לאפס את הסיסמה שלך עם שאלת אבטחה, היה עליך לרשום שאלת אבטחה בהגדרות חשבון Samsung שלך.

3. אפס את הסיסמה באמצעות דוא"ל שחזור

אפשרויות שיטת אימות. אפשרויות שיטת אימות.

שלב 1. בחר אמת באמצעות מספר שחזור או דוא"ל.

מסך אפשרויות אימות חלופיות. מסך אפשרויות אימות חלופיות.

שלב 2. בחר דוא"ל שחזור > הקש על המשך > הקש על עבור לתיבת הדואר הנכנס > בצע את ההוראות בדוא"ל.

מסך איפוס סיסמה. מסך איפוס סיסמה.

שלב 3. הזן סיסמה חדשה > הקש על הבא.


* אפשר לבחור לצאת או להישאר מחובר לחשבון Samsung שלך במכשירים אחרים שיש להם הפעלות התחברות פעילות.

* כדי לאפס את הסיסמה שלך עם דוא"ל שחזור, היה עליך לרשום דוא"ל לשחזור בהגדרות חשבון Samsung שלך.

4. אפס סיסמה לפי מספר טלפון לשחזור

אפשרויות שיטת אימות. אפשרויות שיטת אימות.

שלב 1. בחר אמת באמצעות מספר שחזור או דוא"ל.

מסך אפשרויות אימות חלופיות. מסך אפשרויות אימות חלופיות.

שלב 2. בחר מספר טלפון לשחזור > הקש על המשך.

מסך אימות בעלות חשבון. מסך אימות בעלות חשבון.

שלב 3. הזן את תאריך הלידה שלך > הקש על המשך.

מסך אימות הודעת טקסט. מסך אימות הודעת טקסט.

שלב 4. ודא שמספר הטלפון המוצג הוא שלך > הקש על שלח קוד > הזן קוד אימות > הקש על אמת.

מסך איפוס סיסמה. מסך איפוס סיסמה.

שלב 5. הזן סיסמה חדשה > הקש על הבא.


* אפשר לבחור לצאת או להישאר מחובר לחשבון Samsung שלך במכשירים אחרים שיש להם הפעלות התחברות פעילות.

* כדי לאפס את הסיסמה שלך עם מספר טלפון לשחזור, היה עליך לרשום מספר טלפון לשחזור בהגדרות חשבון Samsung שלך.

תודה על המשוב שלך