/* Product Card List Area */

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

מוצר לא ניתן להשוואה

שלושה מכשירי Galaxy Tab S8 Series ניצבים ופונים שמאלה בזווית. הצדדים האחוריים של שני המכשירים מאחור פונים קדימה והם מכוסים על ידי המכשיר הקדמי, שהתצוגה שלו מראה תקריב של שבתאי וטבעותיו. כמו כן, ה-S Pen נשען על התצוגה בזווית. שלושה מכשירי Galaxy Tab S8 Series ניצבים ופונים שמאלה בזווית. הצדדים האחוריים של שני המכשירים מאחור פונים קדימה והם מכוסים על ידי המכשיר הקדמי, שהתצוגה שלו מראה תקריב של שבתאי וטבעותיו. כמו כן, ה-S Pen נשען על התצוגה בזווית.

Galaxy Tab S8 I S8+ I S8 Ultra

* בהתבסס על המפרט של Galaxy Tab S7+. עשוי שלא לחול על כל הדגמים.

* תיאור התכונה עשוי להשתנות במפרט

* התמונות להמחשה בלבד והאביזרים נמכרים בנפרד.

* התכונות והמפרטים מדויקים נכון לזמן הההשקה המסחרית אך ייתכן ויהיו שינויים ללא הודעה מוקדמת.

* רשת: רוחב הפס הנתמך על ידי המכשיר עשויה להשתנות בהתאם לספק באזור או שירות

* כל המפרטים והתיאורים המובאים כאן עשויים להיות שונים מהמפרט הנוכחי ומתיאורים עבור המוצר.סמסונג שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בדף אינטרנט זה ובמוצר המתואר כאן, בכל עת, ללא התחייבות על סמסונג למסור הודעה כאמור. כל פונקציונליות, תכונות, מפרטים, GUI (ממשק משתמש גרפי) ומידע אחר על המוצר המובא בדף אינטרנט זה, כולל, אך לא רק, ההטבות, עיצוב, תמחור, מרכיבים, ביצועים, זמינות, ויכולות של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה או התחייבות. התכנים בתוך המסך הם דמויות מדומות והנם למטרות הדגמה בלבד.

* זיכרון המשתמש קטן מהזיכרון הכולל עקב אחסון מערכת ההפעלה והתוכנה המשמשת להפעלת תכונות ההתקן. זיכרון המשתמש בפועל ישתנה בהתאם למפעיל ויכול להשתנות לאחר ביצוע שדרוגי תוכנה