איך להפעיל מצב כיול במכונת הכביסה שלי

תאריך עדכון אחרון : אוק׳ 01. 2020

מכונת הכביסה שלך מבית Samsung מזהה את משקל הכביסה שלך באופן אוטומטי. תכונה זו מסייעת לשמור על איזון מושלם של המוצר ולשפר את ביצועיו. לזיהוי משקל מדויק יותר, יש להפעיל מצב כיול במכונת הכביסה לאחר התקנתה.

מהו מצב כיול?

 

מומלץ להפעיל מצב כיול לפני התחלת תוכנית כביסה לאחר התקנת מכונת הכביסה או העברתה למקום חדש.
מכונת הכביסה של Samsung יכולות לזהות את משקל הכביסה ולשלוט במפלס המים בהתאם. בנוסף, מכונת כביסה מאוזנת פועלת ללא רטט ורעשים מיותרים במהלך עבודתה. כמו כן, ניתן להפעיל את מצב הכיול אם המשקל המזוהה השתנה או אם ברצונך לדייק אף יותר את זיהוי המשקל של המכונה.

משך פעולת מצב הכיול
לרוב, הכיול נמשך 3-5 דקות ותלוי בדגם שברשותך.

calibration-mode

הערה:

 • עיצוב לוח הבקרה עשוי להשתנות מדגם לדגם.
 • תמונה זו מהווה רק דוגמא באנגלית אך זמינה גם בשפתכם במקום מגוריכם.
 • יש להריץ תוכנית ניסיון כדי לוודא שהמכונה הותקנה כראוי. (בדגמים המתאימים לכך)
מכונת כביסה פתח קדמי

שימוש בכפתור טמפרטורה והשהייה (+) 

שלב 1. יש להסיר את כל הכביסה ושאר התכולה מהמכונה.
שלב 2. יש לכבות את המכונה ולאחר מכן להדליקה שוב.
שלב 3. יש להחזיק יחד את כפתור הטמפרטורה וההשהייה (+) למשך 3 שניות עד כניסת המכונה למצב כיול. הסמל Cb יופיע במסך התצוגה)
שלב 4. יש ללחוץ על כפתור ההפעלה/עצירה כדי להתחיל בתוכנית הכיול.
שלב 5. התוף יסתובב בכיוון השעון ונגד כיוון השעון למשך כ-3 דקות.
שלב 6. עם סיום התוכנית, תופיע במסך התצוגה הספרה 0 והמכונה תיכבה אוטומטית.

 

calibration-on-the-front-loader

הערה:

 • יש לוודא כי תוף הכביסה ריק לפני הכיול.
 • עיצוב לוח הבקרה עשוי להשתנות מדגם לדגם.
 • תמונה זו מהווה רק דוגמא באנגלית אך זמינה גם בשפתכם במקום מגוריכם.
מכונת כביסה פתח עליון

שלב 1. יש להסיר את כל הכביסה ושאר התכולה מהמכונה.
שלב 2. יש להחזיק יחד את כפתור הטמפרטורה וההשהייה (+) למשך 3 שניות לאחר שהמכונה נדלקת.
שלב 3. כדי להפעיל את מצב הכיול, יש להחזיק את כפתור ההפעלה/עצירה.
שלב 4. התוף יסתובב בכיוון השעון ונגד כיוון השעון למשך כדקה.
שלב 5. עם סיום התוכנית, תופיע במסך התצוגה הספרה 0 והמכונה תיכבה אוטומטית.

calibration-on-the-top-loader

Note: 

 • Make sure the drum is empty before running Calibration.
 • The actual design of the control panel may differ from your model.
 • This image is just a sample in English but is available in the language of your country.
FlexWash (בדגמים המתאימים לכך)

לכיול המכונה העליונה
שלב 1. יש להסיר את כל הכביסה ושאר התכולה מהמכונה.
שלב 2. יש ללחוץ על כפתור ההפעלה בלוח הבקרה של המכונה העליונה כדי להפעילה.
שלב 3. יש להחזיק את כפתור הכותנה והטמפרטורה יחד למשך 3 שניות.
שלב 4. יש ללחוץ על כפתור ההפעלה/עצירה כדי להתחיל בתוכנית הכיול.
שלב 5. במהלך ההפעלה, דלת המכונה תינעל והמכל יסתובב עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון למשך מספר דקות.
שלב 6. עם סיום התוכנית, המכונה העליונה תיכבה אוטומטית.
 
לכיול המכונה התחתונה
שלב 1. יש להסיר את כל הכביסה ושאר התכולה מהמכונה.
שלב 2. יש ללחוץ על כפתור ההפעלה בלוח הבקרה של המכונה כדי להפעילה.
שלב 3. יש להחזיק יחד את כפתור הטמפרטורה וההשהייה (+) למשך 3 שניות לאחר שהמכונה נדלקת.
שלב 4. יש ללחוץ על כפתור ההפעלה/עצירה בלוח הבקרה של המכונה התחתונה כדי להתחיל בתוכנית הכיול.
שלב 5. עם סיום התוכנית, המכונה התחתונה תיכבה אוטומטית.

calibrate-on-the-flexwash

הערה:

 • יש לוודא כי תוף הכביסה ריק לפני הכיול.
 • במקום לסובב את המכל, המכונה התחתונה מסובבת את התוף.
 • עיצוב המוצר של הדגם שלך עשוי להיות שונה מהמפורט כאן.
 • עם אף אחת מהשיטות לעיל אינה עובדת במכונה שלך, ניתן לקבל מידע נוסף בכתובת support.com ולהוריד את המדריך למשתמש של מכונת הכביסה שלך.
כשפעולת מכונת הכביסה נפסקת

עשויות להיות מספר סיבות להפסקת פעולת מכונת הכביסה.
אם מדובר בשימוש ראשון במכונה לאחר עריכת שינוי או התקנתה, יש להפעיל מצב כיול לפני ביצוע כביסה. בנוסף, יש לבחון את תוכנית הכביסה שנבחרה.

הערה: יש להריץ תוכנית ניסיון כדי לוודא שהמכונה הותקנה כראוי. (בדגמים המתאימים לכך)

תודה על המשוב שלך