איך להשתמש בתא האוטומטי במכונת הכביסה?

תאריך עדכון אחרון : דצמ׳ 01. 2021

התאים האוטומטיים במכונות הכביסה של Samsung יעניקו לכם חוויית כביסה נוחה ומשודרגת.  צפו בסרטון ההדרכה שלהלן כדי להשתמש בתאים האוטומטיים.

חלק 1. הנחיות לשימוש במגירת חומרי הניקוי

  • בדקו את שלושת התאים שבתא האוטומטי

חלק 2. שימוש בתא האוטומטי

  • הנחיות להוספה של נוזל כביסה ומרכך כביסה
  • איך להגדיר את ריכוז חומר הניקוי בהתאם לכמות המים
  • איך להשתמש בתא חומר הניקוי באופן ידני

חלק 3. טיפים לשימוש בתא האוטומטי

  • עיינו בשאלות הנפוצות בנושא התא האוטומטי
  • תחזוקה של מגירת חומרי הניקוי
How to use the auto dispenser of my washing machine How to use the auto dispenser of my washing machine

בדקו את שלושת התאים שבתא האוטומטי

 

תא מרכך אוטומטי

יש להשתמש במרכך כביסה בלבד. אין להוסיף אבקת ניקוי.

 

תא חומר ניקוי אוטומטי

יש להשתמש בנוזל כביסה בלבד.

 

תא חומר ניקוי ידני

במידת הצורך, הוסיפו חומר ניקוי באופן ידני לפי הוראות היצרן של חומר הניקוי. כדי להשתמש בחומר ניקוי בתא זה, ודאו שאפשרות הניקוז האוטומטי כבויה.

הנחיות להוספה של נוזל כביסה ומרכך כביסה

 

פתחו את מגירת חומרי הניקוי בתנועת משיכה.

אחזו בעדינות במגירת חומרי הניקוי ומשכו אותה כדי שתיפתח.

 

פתחו את המכסה של תא חומר הניקוי האוטומטי

סובבו את המכסה של תא חומר הניקוי האוטומטי נגד כיוון השעון כדי לפתוח אותו. 

הוסיפו כמות נכונה של חומר ניקוי לתא חומר הניקוי האוטומטי. לאחר מכן, החזירו את המכסה למקום וסובבו בכיוון השעון כדי לסגור אותו. 

סובבו את המכסה של תא המרכך האוטומטי נגד כיוון השעון כדי לפתוח אותו.

הוסיפו כמות נכונה של מרכך כביסה לתא חומר הניקוי האוטומטי.

לאחר מכן, החזירו את המכסה למקום וסובבו בכיוון השעון כדי לסגור אותו.

דחפו את מגירת חומרי הניקוי פנימה, עד הסוף. כשהמגירה תיסגר כראוי יישמע צליל נקישה.

 

חלק 2. שימוש בתא האוטומטי 

 

איך להגדיר את ריכוז חומר הניקוי בהתאם לכמות המים

 

מינון לכביסה

כדי להגדיר את כמות חומר הניקוי סובבו את חוגת הניווט [Additional function] כדי לבחור ב-[Dose per Wash] ולחצו על הלחצן [OK] לאישור.

 

מינון לשטיפה

כדי להגדיר את כמות חומר הניקוי סובבו את חוגת הניווט [Additional function] כדי לבחור ב-[Dose per Wash] ולחצו על הלחצן [OK] לאישור.

 

חלק 2. שימוש בתא האוטומטי 

 

איך להשתמש בתא חומר הניקוי באופן ידני

פעלו לפי ההוראות שלהלן כדי לכבות את פעולת התא האוטומטי.

כדי לכבות את פעולת התא האוטומטי ולהשתמש בתא באופן ידני, סובבו את חוגת הניווט כדי לבחור ב-[Dose per Wash] ולאחר מכן לחצו על [OFF].

אין להוסיף כמות מופרזת של חומר ניקוי. הדבר עלול להשפיע לרעה על תוצאות הכביסה.

עיינו בשאלות הנפוצות בנושא התא האוטומטי

 

התא האוטומטי אינו פועל

ודאו שמגירת חומרי הניקוי סגורה ומותקנת במקום כראוי.

פתחו וסגרו שוב את מגירת חומרי הניקוי.

אם נוזל הכביסה התקשה ולא ניתן למזוג אותו.

הוציאו את מכל השטיפה ונקו את מגירת חומרי הניקוי.

 

התראה על כמות לא מספיקה של חומר ניקוי/מרכך כביסה

ההתראה עשויה להופיע אם ישנו מחסור בחומר ניקוי או במרכך כביסה.

הוסיפו למגירת חומרי הניקוי חומר ניקוי או מרכך כביסה.

סגרו את מגירת חומרי הניקוי ולחצו על הלחצן [Activity/Pause].

המכשיר יזהה את נוזל הכביסה ואת מרכך הכביסה ויכבה את מחוון ההתראה.

 

חלק 3. טיפים לשימוש בתא האוטומטי

תחזוקה של מגירת חומרי הניקוי

משכו את המגירה תוך כדי לחיצה על ידית השחרור בצדה הפנימי של המגירה כדי להוציא אותה.

פתחו את המכסה והרימו את תאי חומר הניקוי והמרכך האוטומטיים כדי להוציאם.

נקו במים את החלק הפנימי של תאי חומר הניקוי והמרכך האוטומטיים.

השתמשו במברשת קטנה ורכה כדי להסיר שאריות של חומר ניקוי ואבנית.

התקינו במקום את תא חומר הניקוי ואת תא המרכך האוטומטיים. לאחר מכן, החזירו את מגירת חומרי הניקוי לתוך מכונת הכביסה.

תודה על המשוב שלך