חיבור של אביזרים צד ג' ל-SmartThings

תאריך עדכון אחרון : מאי 11. 2022
image

מכשירי Google Assistant עם SmartThings

SmartThings עובדת עם מכשירי Google Assistant מאושרים וניתן להשתמש בה כדי לשלוט בתאורה, במתגים ובסצנות שהוגדרו ב-SmartThings. שירות Google יכול גם לבדוק את הסטטוס של התנועה ושל חיישני המגע.

 הערה: כאשר תוסיפו את Google assistant ל-SmartThings, השירות יופעל עבור כל המיקומים בחשבון.

1 ביישום SmartThings, בחרו בתפריט (☰).
2 בחרו ב-Voice Assistant ולאחר מכן ב-Google Assistant.
3 קראו את ההוראות המופיעות על המסך ולחצו על המשך.
  • אתם תועברו באופן אוטומטי ליישום Google Assistant.
4 בחרו בהגדרה (Set up).
5 לחצו על הוספה (+) (Add) בפינה השמאלית התחתונה.
6 בחרו ב-SmartThings מתוך הרשימה (השתמשו בסמל הזכוכית המגדלת כדי לבצע חיפוש מהיר ברשימה).
7 לחצו על אישור.
  • כל המכשירים והסצנות מהמיקומים שלכם יאושרו.
8 באפשרותכם להקצות מכשירים לחדרים או ללחוץ על סיום ועל הבנתי.

Amazon Alexa עם SmartThings

SmartThings עובדת עם מכשירי Alexa מאושרים וניתן להשתמש בה כדי לשלוט בנורות, במתגים, בעמעמים, מווסתי חום, במנעולים ובסצנות שהוגדרו ב-SmartThings .Alexa יכולה גם לבדוק את הסטטוס של התנועה ושל חיישני המגע.

הערה: כאשר תוסיפו את Amazon Alexa ל-SmartThings, השירות יופעל עבור כל המיקומים בחשבון.

1 ביישום SmartThings, בחרו בתפריט (☰).
2 בחרו ב-Voice Assistant ואז בחרו ב-Amazon Alexa
  • אתם תועברו באופן אוטומטי ליישום Amazon.
3 לחצו על אפשר שימוש ב-SmartThings.
4 בחרו באישור.
  • לאחר האישור, תופיע ההודעה הבאה: 'Alexa קושרה בהצלחה ל-SmartThings'.
5 לחצו על X כדי לסגור את החלון ולהתחיל בגילוי המכשיר.

תודה על המשוב שלך