‎Art when it’s off, TV when it’s on.‎

מסגרת לטלוויזיה לעיצוב מושלם

Frame TV

בואו לחוות Ultra HD

טלוויזיות SUHD Quantum Dot, 4K

SUHD Quantum Dot, 4K

פני החדשנות

טלוויזיות UHD 4K

טלוויזיה חכמה קעורה UHD 4K מבית Samsung

חוויה חזותית עשירה

טלוויזיות Full HD

טלוויזיה חכמה קעורה Full HD מבית Samsung

טלוויזיית QLED

The Next Innovation In TV

טלוויזיית QLED

Premium UHD TV

Premium UHD TV

The Frame

טלוויזיה כשהיא דלוקה. אמנות כשהיא כבויה.

טלוויזיה כשהיא דלוקה. אמנות כשהיא כבויה.

תמונה מפורטת וצלולה

טלוויזיות HD

טלוויזיית Joiiii HD מבית Samsung
מסננים

מסננים פעילים

  סדר לפיחדשות ביותר

  * התכונה עשויה להשתנות במפרט בפועל.
  * כל המפרטים והתיאורים המופיעים כאן עשויים להיות שונים בפועל מהמפרט והתיאורים של המוצר. סמסונג שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בדף אינטרנט זה ובמוצר המתואר כאן, בכל עת, ללא התחייבות על סמסונג למסור הודעה על שינוי כזה. כל הפונקציונליות, התכונות, המפרט, ה- GUI ומידע על מוצרים אחרים המופיעים בדף אינטרנט זה כולל, אך לא רק, היתרונות, העיצוב, התמחור, הרכיבים, הביצועים, הזמינות והיכולות של המוצר, כפופים לשינויים ללא כל הודעה או התחייבות.
  * כל התמונות מיועדות להמחשה בלבד.
  * מפרטי המוצרים עשויים להשתנות בהתאם לאזור.
  * תאימות המוצר לאביזרים השונים עשוייה להשתנות בהתאם לאזור.
  * ט.ל.ח.