نکاتی برای استفاده از تلویزیون هوشمند

نکاتی برای استفاده از تلویزیون هوشمند

از قابلیت های جدید تلویزیون هوشمند 2020 لذت ببرید

مراقبت از دستگاه

نحوۀ استفاده از مراقبت از دستگاه در تلویزیون هوشمند Samsung

مراقبت از دستگاه مراقبت از دستگاه

دسترسی از راه دور

نحوۀ استفاده از «دسترسی از راه دور» در تلویزیون هوشمند Samsung

دسترسی از راه دور دسترسی از راه دور

Q-Symphony

با قابلیت‌های جدید و خلاقانه مدل 2020 آشنا شوید

Q-Symphony Q-Symphony

Tap View و Multi View

نحوه استفاده از Tap View و Multi View

Tap View و Multi View Tap View و Multi View