Ko darīt, ja veļa slikti žūst?

Ja ievietosiet žāvētājā pārāk daudz veļas, tā neizžūs vienmērīgi. Tas izraisīs arī būtisku veļas sakrokošanos. No otras puses, veļa var būt mitra arī tāpēc, ka filtrs ir noklāts ar plūksnām vai radusies ūdens tvertnes noplūde. Iesakām pārbaudīt gan veļu, gan pašu iekārtu, lai nodrošinātu optimālu veļas žāvēšanu.

Veļas pārbaude

Veļas pārbaude.

Ja izmantojat iekārtu, lai mazgātu un žāvētu veļu, ieteicams ievietot mazāk veļas, nekā norādīts iekārtas žāvēšanas specifikācijā. Lai žāvēšanas process būtu efektīvs, iesakām žāvēt 50 līdz 60 procentus no maksimālās ietilpības. Turklāt vienmēr ieteicams izmantot standarta žāvēšanas ciklu, kura laikā veļa tiek nosvērta, lai automātiski aprēķinātu ieteicamo žāvēšanas laiku.

 • Vienlaicīgi ievietojiet žāvētājā tikai vienu veļas porciju. 
 • Lai vienu vai divas reizes uzlabotu žūšanas efektivitāti, pievienojiet veļai sausu dvieli.
 • Lai iegūtu labāku rezultātu, pirms veļas ievietošanas žāvētājā atšķetiniet to. Sapinusies veļa var pasliktināt žūšanas efektivitāti vai izraisīt durvju atvēršanos.

Piezīme. 

 • Ievietojiet veļu žāvētājā un izņemiet no tā tad, ja ir uzstādīts plūksnu filtrs.
 • Ja filtrs nav uzstādīts, mazi priekšmeti var iekrist filtra atverē un izraisīt žāvētāja darbības traucējumus.

Ja sajauksiet kopā gan bieza, gan plāna auduma veļu, plānā auduma veļa izžūs pēc cikla beigām, taču biezā auduma veļa nebūs tik sausa. Lūdzu, žāvējiet līdzīgās auduma grupās sašķirotu veļu.

 • Nelieciet kopā smagus un vieglus izstrādājumus.
 • Mazgājiet un žāvējiet tumšas krāsas veļu atsevišķi no gaišas krāsas veļas.
 • Ja vien tā nav ieteikts kopšanas etiķetē, nežāvējiet vilnas vai stikla šķiedras izstrādājumus.
 • Nežāvējiet izstrādājumus, kas notraipīti ar eļļu, alkoholu, benzīnu u.tml.
 • Nežāvējiet nemazgātu veļu.
 • Nežāvējiet mitru veļu, kas pēc mazgāšanas nav izžāvēta centrifūgā. Tādējādi var piesmacēt žāvētāju vai izraisīt žāvētāja darbības traucējumus.
 • Mazuļu zeķītēm un citiem nelieliem, viegliem izstrādājumiem ieteicams izmantot veļas maisiņu.
Veļas pārbaude.

Iztukšojiet kabatas

 • Pirms žāvēšanas izgrieziet uz āru tumšas krāsas apģērbu. Tas novērsīs auduma sabojāšanu žāvēšanas procesā radītās berzes dēļ un pasargās žāvētāja iekšējās daļas no iekrāsošanās un sabojāšanas.
 • Pirms žāvēšanas izgrieziet uz āru izstrādājumus ar pogām vai izšuvumiem.

 

Brīdinājumi

 • Iztukšojiet kabatas. Tādi metāla priekšmeti kā monētas, piespraudes un sprādzes var sabojāt citus auduma izstrādājumus, kā arī iekārtas cilindru.
 • Pirms žāvēšanas noņemiet jebkādus izstrādājumiem piestiprinātos metāla priekšmetus, aizvelciet rāvējslēdzējus un aiztaisiet āķīšus. Izstrādājumiem piestiprinātie metāla priekšmeti var sabojāt citus apģērba gabalus, kā arī iekārtas cilindru.

Atbilstoši savas veļas tipam varat izvēlēties 1. līdz 3. žāvēšanas līmeni.

 • 1. līmenis: viegli apžāvē veļu, lai aizsargātu audumu. Piemērots smalkai veļai vai izstrādājumiem, ko vēlaties izžāvēt dabiski (pakarinot vai novietojot guļus uz žāvēšanas plaukta), kamēr tie ir mitri.
 • 2. līmenis: standarta žāvēšanas līmenis.
 • 3. līmenis: piemērots lieliem un bieziem izstrādājumiem.
Atlasiet žāvēšanas līmeni.

Piezīme. 

 • Faktiskā konstrukcija un žāvēšanas līmeņa darbība var atšķirties atkarībā no jūsu iekārtas.
 • Sameklējiet jūsu konkrētā modeļa lietotāja rokasgrāmatu.

Lietošana

1. darbība. Pieskarieties, lai ieslēgtu žāvētāju.

2. darbība. Grieziet navigācijas pogu pa labi vai pa kreisi, lai atrastu vajadzīgo ciklu un funkciju. Displejā redzama jūsu veiktā izvēle (piemēram, cikls, papildu funkcijas un sistēmas funkcijas).

3. darbība. Pieskarieties, lai sāktu darbību.

4. darbība. Displejā redzams pašreizējais cikls, paredzamais atlikušais laiks, cikla opcijas un cita noderīga vai brīdinoša informācija.

5. darbība. Pieskarieties, lai apstiprinātu atlasīto funkciju vai iestatījumu.

6. darbība. Pieskarieties, lai mainītu atlasītā cikla žāvēšanas līmeni. Varat izvēlēties starp 1. un 3. līmeni, taču pieejamais līmenis ir atkarīgs no atlasītā cikla.

7. darbība. Pieskarieties, lai ieslēgtu kroku novēršanas funkciju Wrinkle Prevention (ja nepieciešams).

8. darbība. Pieskarieties, lai atlasītu cikla laiku tādām funkcijām kā Time Dry (Pielāgots žāvēšanas laiks), Warm Air (Silts gaiss) vai Cool Air (Vēss gaiss). Žāvēšanas laiku varat iestatīt no 20 minūtēm līdz 240 minūtēm. Pieejamais žāvēšanas laiks ir atkarīgs no izvēlētā cikla.

9. darbība. Pieskarieties, lai atvērtu papildu funkciju izvēlni.

Iekārtas pārbaude

Noteiktām žāvētāja daļām nepieciešama regulāra tīrīšana. Jo īpaši ieteicams iztīrīt filtru un tvertni pēc katras lietošanas reizes. Tālāk atradīsiet norādījumus filtra tīrīšanai. 

Pēc katras lietošanas reizes iztukšojiet ūdens tvertni, lai novērstu noplūdi. Ņemiet vērā, ka ūdens tvertne paredzēta tikai žāvēšanas modelim. 

1. darbība. Izņemiet ūdens tvertni no atvilktnes.

2. darbība. Iztukšojiet ūdeni caur drenāžas atveri un iebīdiet ūdens tvertni atpakaļ vietā.

Ūdens tvertnes pārbaude.

Piezīme. Ievērojiet piesardzību, izvelkot ar ūdeni pilno tvertni.

Iztīriet plūksnu filtru pēc katra žāvēšanas cikla. Ja žāvētājs tiek izmantots, kamēr plūksnu filtrs ir slapjš, var rasties pelējums, nepatīkams aromāts vai arī žāvēšanas veiktspējas mazināšanās. Tādēļ iztīriet un izžāvējiet plūksnu filtru pēc katra žāvēšanas cikla.

1. darbība. Atveriet žāvētāja durvis un velciet filtru uz augšu, lai to izņemtu. (Pēc filtra izņemšanas nenoņemiet gumijas apvalku.)

2. darbība. Atveriet ārējo filtru un izņemiet iekšējo filtru.

Plūksnu filtra tīrīšana.

3. darbība. Secīgi atveriet iekšējo un ārējo filtru.

4. darbība. Ar birstīti notīriet plūksnas, kā arī jebkādas putekļu atliekas no katra filtra.

Notīriet plūksnas, kā arī jebkādas putekļu atliekas no katra filtra.

Piezīme. Noskalojiet filtrus zem tekoša ūdens un ļaujiet tiem pilnībā nožūt (ja nepieciešams).

5. darbība. Pievienojiet tīro filtru ārējam filtram un iebīdiet to atpakaļ vietā.

Pievienojiet plūksnu filtru ārējam filtram.

Piezīme. Nelietojiet žāvētāju, ja ārējā filtrā nav ievietots iekšējais filtrs. 

Siltummaini ieteicams iztīrīt vismaz reizi mēnesī (vai tad, kad atskan signāls un displejā iedegas siltummaiņa indikators). Tas uzlabos siltumsūkņa efektivitāti. Lai izvairītos no savainojumiem un apdegumiem, nepieskarieties siltummainim un netīriet to ar plikām rokām. Siltummaiņa tīrīšanai neizmantojiet ūdeni.

1. darbība. Piespiediet ārējā vāka augšējo daļu, lai atvērtu to.

Atveriet siltummaiņa vāku.

2. darbība. Pagrieziet abus fiksatorus, lai atbloķētu to. Pēc tam izņemiet iekšējo vāku. 

Pagrieziet fiksatorus un izņemiet iekšējo vāku.

3. darbība. Notīriet siltummaini ar komplektācijā iekļauto tīrīšanas birsti (vai putekļsūcēju, kam pievienots birstes uzgalis). Ja filtrā ir pārāk daudz putekļu, notīriet iekšējo vāku ar gludu, mitru drāniņu. 

Iekšējā vāka tīrīšana.

Piezīme. 

 • Tīrīšanas laikā nesalokiet un nesabojājiet siltummaiņa ribas.
 • Tādējādi var mazināties žāvēšanas efektivitāte.

4. darbība. Ievietojiet atpakaļ iekšējo vāku. Pēc tam pieskrūvējiet abus fiksatorus, lai nostiprinātu iekšējo vāku. Kad process ir pabeigts, aizveriet ārējo vāku. 

Atlasiet žāvēšanas līmeni.

Piezīme. Pārbaudiet, vai fiksatori ir pilnībā nostiprināti. 

Paldies par jūsu atsauksmēm