Ledusskapja līmeņošana

Veicot atbilstošu ledusskapja līmeņošanu, iespējams novērst ūdens noplūdes problēmas, dzesēšanas problēmas, trokšņa problēmas un ledusskapja bojājumus. Lūdzu, lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā noregulēt līmeni.

Ledusskapja līmeņošanai nepieciešamie instrumenti

Līmeņošanai nepieciešami instrumenti.

(1) Līmeņrādis ir nepieciešams, lai līmeņotu ledusskapja kreiso un labo sānu.

(2) Plakana gala skrūvgriezis ir nepieciešams, lai pagrieztu kājiņas.

(3) Philips skrūvgriezis var būt nepieciešams, ja jānoņem apakšējais kājiņu vāks.

Līmeņošanas kājiņu atrašanās vieta

Līmeņošanas kājiņas atrodas ledusskapja apakšā priekšpusē.

  • Lai “Side by Side” un četru durvju modeļu līmeņošanas kājiņām piekļūtu vieglāk, atveriet abas durvis.
  • Ja ledusskapim ir priekšējo kājiņu vāks, tas ir jānoņem, lai atvieglotu piekļuvi kājiņām. Tas ir atkarīgs no modeļa, jo dažiem modeļiem vāks nav jānoņem, lai piekļūtu kājiņām. Lai noņemtu priekšējo kājiņu vāku, izskrūvējiet skrūves ar Philips standarta skrūvgriezi, un paceliet to uz augšu un izvelciet.
Līmeņošanas kājiņu atrašanās vieta.

Līmeņošanas kājiņu noregulēšana

Ievietojiet plakana gala skrūvgriezi līmeņošanas kājiņas regulēšanas sviras rievā un noregulējiet līmeni, regulēšanas sviru pagriežot pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji tam.

  • Sviru pagriežot pulksteņrādītāju kustības virzienā, ledusskapis tiek paaugstināts.
  • Sviru pagriežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, ledusskapis tiek pazemināts.
Līmeņošanas kājiņu noregulēšana.

Ja ledusskapja aizmugure un priekšpuse nav vienā līmenī, novietojiet uz grīdas, vietā, kur atbalstīsies aizmugurējās kājiņas, vienlaidu paneli (piemēram, plastmasas paneli, plastmasas lineālu u. c.) un piestipriniet to ar līmlenti.

Piezīme.

  • Iestumjot ledusskapi atpakaļ, gādājiet, lai aizmugurējās kājiņas atbalstītos uz paneļa.
  • Ja grīda ir izstrādāta no kokmateriāla vai līdzīga mīksta materiāla, ievērojiet piesardzību, lai, ledusskapi stumjot vietā, nesabojātu grīdas virsmu.

Pārliecināties, vai ledusskapis ir līmeņots

  • Izmantojot līmeņrādi, pārbaudiet vai ledusskapja kreisais un labais sāns ir vienā līmenī. Pārbaudiet galvenās iekārtas līmeni, nevis durvju līmeni (kuras var noregulēt atsevišķi).
  • Ja ledusskapis nav līmeņots, nosakiet kurš sāns atrodas augstāk un pagrieziet šī sāna līmeņošanas kājiņu pa labi, un pārbaudiet līmeni vēlreiz. Turpiniet regulēt, līdz ledusskapis ir līmeņots.
  • Nelīmeņojiet ledusskapja priekšpusi un aizmuguri. Kad ledusskapis ir pareizi līmeņots, tas ir sasvērts no priekšpuses uz aizmuguri, un tā priekšpuse atrodas augstāk par aizmuguri.

Piezīme. Neaizmirstiet uzstādīt atpakaļ priekšējo kājiņu vāku (ja to noņēmāt).

Neatradi, ko meklēji? Dodies uz Samsung Community – savējo kopienu!
Šajā platformā uzzināsi jaunumus, saņemsi risinājumus, varēsi iesaistīties diskusijās ar Samsung ekspertiem un tehnoloģiju entuziastiem un saņemt padomus par savas Samsung ierīces lietošanu.

Paldies par jūsu atsauksmēm