S Pen ရွိ ရီမိုကြန္ထ႐ိုး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဘယ္လို စိတ္ႀကိဳက္အသုံးခ်ရမလဲ

ေနာက္ဆံုးအပ္ဒိတ္လုပ္သည့္ေန႔ : 19.09.2018

S Pen ကို သင္ႏွစ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လိုက္ဖက္ညီေစရန္ ၎၏ခလုတ္ရွိ အက္ပ္၊ အစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေျပာင္းၿပီး စိတ္ႀကိဳက္အသုံးခ်ပါ။

S Pen ရီမုတ္ ဖြင့္ျခင္းခ်ဲ႕ရန္ႏွိပ္ပါ
1

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို ဖြင့္ပါ။

2

အဆင့္ျမင့္အစီအစဥ္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ အဆင့္ျမင့္အစီအစဥ္ကို ႏွိပ္ပါ
3

S Pen ႏွိပ္ပါ။

4

S Pen ရီမုတ္ ကို ေ႐ြးပါ

5 ရီမုတ္ကြန္ထ႐ိုး ဖြင့္ရန္ ပြတ္ဆြဲပါ။
S Pen ရီမုတ္မီႏူး

၎ကို အသိေပးခ်က္ပန္မွတဆင့္ သက္ဝင္ခလုတ္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္:

1 အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ကို ကိရိယာ၏ထိပ္ဘက္မွ ေအာက္ဘက္သို႔ ပြတ္ဆြဲျခင္းျဖင့္ ဖြင့္ပါ။
2 ႐ြးစရာမ်ားကို အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ထဲတြင္ ခ်ဲ႕ထုတ္ပါ။
အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ ေအာက္ဆြဲခ်ၾကည့္ရန္
3 အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ကို ဘယ္ဘက္သို ဆြဲထုတ္ပါ။
ခ်ဲ႕ထုတ္ထားသည့္ အသိေပးခ်က္ပန္နယ္
4

S Pen ရီမုတ္ ကို ႏွိပ္ပါ။

အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ရွိ S Pen ရီမုတ္ေ႐ြးစရာ

သတိျပဳရန္: ဘလူးတုသ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈကို ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ေစရန္ S Pen တြင္ ဘက္ထရီ လုံေလာက္စြာ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

ခလုတ္ကို ဖိ၍ဆြဲခ်သည့္အခါ စတင္ေဆာင္႐ြက္ေစမည့္ အက္ပ္ကို စိတ္ႀကိဳက္အသုံးခ်ျခင္းခ်ဲ႕ရန္ႏွိပ္ပါ
1 S Pen ရီမုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ဖန္သားျပင္ကို ဖြင့္ပါ။
2

မင္တံခလုတ္ဖိ၍ဆြဲခ်ရန္ ကို ႏွိပ္ပါ

3 စတင္ေဆာင္႐ြက္လိုေသာ အက္ပ္ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ကို ေ႐ြးပါ (ဥပမာ ကင္မရာ၊ ဂဏန္းတြက္စက္၊ ဘာသာျပန္)။
စာရင္းမွ အက္ပ္တစ္ခု ေ႐ြးပါ
တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏွိပ္ထိန္းျခင္းကို စိတ္ႀကိဳက္အသုံးခ်ျခင္းခ်ဲ႕ရန္ႏွိပ္ပါ
1 S Pen ရီမုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ဖန္သားျပင္ကို ဖြင့္ပါ။
2 App Actions သတ္မွတ္ခ်က္တြင္၊ စိတ္ႀကိဳက္အသုံးခ်လိုေသာ အက္ပ္မ်ားကို သက္ဝင္ခလုတ္ဖြင့္ရန္ ပြတ္ဆြဲပါ။
3 ခလုတ္ တစ္ႀကိမ္ ႏွိပ္လိုက္ခ်ိန္မွာ သင္က ျဖစ္ေစလိုေသာအရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ တစ္ႀကိမ္ႏွိပ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
အက္ပ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ တစ္ႀကိမ္ႏွိပ္ပါ
4 ခလုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ႏွိပ္လိုက္ခ်ိန္မွာ သင္က ျဖစ္ေစလိုေသာအရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏွိပ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
အက္ပ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏွိပ္ပါ

သင်၏အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်

သင္ရွာေဖြေနသည့္အရာအား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေနပါသလား။ သင့္အားကူညီေပးရန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ

အြန္လိုင္း

Live Chat ေျပာဆိုၿခင္း

မနက္ ၈နာရီမွ ည ၁၁နာရီအထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။)

ဖုန္းေခၚဆိုမည္

01-2399888

ေန႔စဥ္ မနက္ ၇နာရီ မွ ည ၁၁ နာရီ ထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ပိတ္ရက္မရွိေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။)

၀န္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ဖုန္းေၿပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို အသံသြင္းယူထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Samsung ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒကို Privacy Policy တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

* ပံုႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ေလ့လာပါ HP website .

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပ့ံပိုးမႈ

ဆားဗစ္စင္တာလိပ္စာမ်ား

လူၾကီးမင္းႏွင္႔ အနီးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေနရာအားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Smart Service

Samsung အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္