Galaxy S10 တြင္ လက္ေဗြစကင္နာ အသုံးျပဳနည္း

ေနာက္ဆံုးအပ္ဒိတ္လုပ္သည့္ေန႔ : 02.03.2019

S10 ႏွင့္ S10+ တို႔တြင္ စိတ္ခ်ရသည့္ ႏႈန္းလြန္အသံလႈိင္းသုံး လက္ေဗြစကင္နာ ပါလာၿပီး ဖန္သားျပင္၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာမွာ တည္ရွိေနပါတယ္။

 

S10e ရွိ အာ႐ုံခံသည္ ပါဝါခလုတ္ေပၚတြင္ အလိုလို တည္ရွိေနၿပီး သင့္ဖုန္းကို unlock ျပဳလုပ္ရန္ အရင္ကထက္ ပို၍လြယ္ကူေစပါတယ္။

S10/S10+ တြင္ ႏႈန္းလြန္အသံလႈိင္းသုံး လက္ေဗြစကင္နာ သတ္မွတ္ပုံစံခ်လိုက္ပါခ်ဲ႕ရန္ႏွိပ္ပါ

S10 ႏွင့္ S10+ တို႔တြင္ ဖန္သားျပင္၏ ေအာက္ေျခအလယ္၌ အၿပီးတပ္ဆင္ထားေသာ လက္ေဗြမွတ္မိနည္း အာ႐ုံခံ ပါလာၿပီး သင့္ဖုန္းကို လွ်င္ျမန္စြာ အခန႔္သင့္စြာ unlock ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

GIF, S10/S10+ တြင္ ႏႈန္းလြန္အသံလႈိင္းသုံး လက္ေဗြစကင္နာ သတ္မွတ္ပုံစံခ်ရန္

သင့္လက္ေဗြကို မွတ္ပုံတင္ရန္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါ-

1 “သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား” သို႔ သြားပါ။
2 “ကိုယ္ဟန္နည္းမ်ားႏွင့္ လုံၿခံဳေရး” ကို ႏွိပ္ပါ။
3 “လက္ေဗြမ်ား” ကို ႏွိပ္ပါ။
4 သင္၏ PIN၊ မ်ဥ္းဆြဲပုံစံ သို႔မဟုတ္ စကားဝွက္ ထည့္သြင္းပါ။ မည္သည့္တစ္ခုကိုမွ မသတ္မွတ္ရေသးလွ်င္၊ သင့္ကို တစ္ခုခု ဦးစြာ မွတ္ပုံတင္ရန္ ေမးလာပါမည္။
5 သင့္လက္ေခ်ာင္းကို အာ႐ုံခံေနရာ (ဖန္သားျပင္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း) ေပၚတြင္ တင္ၿပီး သင့္လက္ေဗြအား အမိအရ အျပည့္အဝ ႐ိုက္ကူးသည္အထိ သင့္လက္ေခ်ာင္းကို ဆက္ႏွိပ္ထားပါ။ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆုံးသည့္အခါ လက္ေဗြ႐ုပ္ပုံတစ္ခုလုံး အျပာေရာင္ ျဖစ္လာပါမည္။
6 ၿပီးေနာက္ စကင္အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္၊ သင့္လက္ေခ်ာင္း၏ အနားစပ္မ်ားအား အမိအရ ႐ိုက္ကူးဖို႔ သင့္လက္ေခ်ာင္းကို အာ႐ုံခံေပၚမွာ လွည့္လွိမ့္ပါ။
7 ၿပီးဆုံးသည္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း၊ “ၿပီးပါၿပီ” ကို ႏွိပ္ပါ။
8 ဤသို႔ဆိုလွ်င္ “လက္ေဗြ ၁” အျဖစ္ ျပကြက္ေပၚတြင္ ျပသလာပါမည္။

သတိျပဳရန္- သင့္လက္ေခ်ာင္းမ်ားက အလြန္ေရစိုေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အလြန္ေျခာက္ေသြ႔ေနလွ်င္ ဥပမာ ေအးေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ိဳးတြင္၊ စကင္နာက သင့္လက္ေခ်ာင္းမ်ားအား မွတ္သားရန္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေဗြအာ႐ုံခံေနရာကို အေၾကြေစ့မ်ား၊ ေသာ့မ်ား၊ ေဘာပင္မ်ားႏွင့္ လည္ဆြဲမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သတၱဳပစၥည္းမ်ားျဖင့္ မေရးျခစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ မဖ်က္ဆီးရန္ ေသခ်ာလုပ္ပါ။ ဖန္သားျပင္၏ ေအာက္ေျခအလယ္ရွိ လက္ေဗြမွတ္မိနည္း အာ႐ုံခံေနရာႏွင့္ သင့္လက္ေခ်ာင္းတို႔က သန႔္ရွင္းၿပီး ေျခာက္ေသြ႕ေနရပါမည္။ သင့္လက္ေဗြကို လက္ေဗြမွတ္မိနည္းေနရာ၏ မ်က္ႏွာျပင္က်ယ္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစရန္အလို႔ငွာ ဖန္သားျပင္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။

S10e တြင္ သင့္လက္ေဗြ မွတ္ပုံတင္လိုက္ပါခ်ဲ႕ရန္ႏွိပ္ပါ

S10e ရွိ ပါဝါခလုတ္တြင္ အၿပီးတပ္ဆင္ထားေသာ လက္ေဗြမွတ္မိနည္း အာ႐ုံခံ ပါရွိၿပီး သင့္ဖုန္းကို လွ်င္ျမန္စြာ အခန႔္သင့္စြာ unlock ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

GIF, S10e တြင္ လက္ေဗြ မွတ္ပုံတင္ရန္

သင့္လက္ေဗြကို မွတ္ပုံတင္ရန္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါ-

1 “သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား” သို႔ သြားပါ။
2 “ကိုယ္ဟန္နည္းမ်ားႏွင့္ လုံၿခံဳေရး” ကို ႏွိပ္ပါ။
3 “လက္ေဗြမ်ား” ကို ႏွိပ္ပါ။
4 သင္၏ PIN၊ မ်ဥ္းဆြဲပုံစံ သို႔မဟုတ္ စကားဝွက္ကို ထည့္သြင္းပါ။ မည္သည့္တစ္ခုကိုမွ မသတ္မွတ္ရေသးလွ်င္၊ သင့္ကို တစ္ခုခု ဦးစြာ မွတ္ပုံတင္ရန္ ေမးလာပါမည္။
5 သင့္လက္ေခ်ာင္းကို အာ႐ုံခံ (ဖုန္း၏ ညာဘက္ရွိ ပါဝါခလုတ္) ေပၚတြင္ တင္ၿပီး၊ ၎ကို ၁၀၀% ေရာက္သည္အထိ စကင္ဆက္ဖတ္ပါ။
6 ၿပီးေနာက္ စကင္အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္၊ သင့္လက္ေခ်ာင္း၏ အနားစပ္မ်ားအား အမိအရ ႐ိုက္ကူးဖို႔ သင့္လက္ေခ်ာင္းကို အာ႐ုံခံေပၚမွာ ပုံစံတက်ျပန္တင္ပါ။
7 ၿပီးဆုံးသည္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း၊ “ၿပီးပါၿပီ” ကို ႏွိပ္ပါ။
8 ဤသို႔ဆိုလွ်င္ “လက္ေဗြ ၁” အျဖစ္ ျပကြက္ေပၚတြင္ ျပသလာပါမည္။

သတိျပဳရန္- သင့္လက္ေခ်ာင္းမ်ားက အလြန္ေရစိုေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အလြန္ေျခာက္ေသြ႔ေနလွ်င္ ဥပမာ ေအးေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ိဳးတြင္၊ စကင္နာက သင့္လက္ေခ်ာင္းမ်ားအား မွတ္သားရန္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေဗြအာ႐ုံခံေနရာကို အေၾကြေစ့မ်ား၊ ေသာ့မ်ား၊ ေဘာပင္မ်ားႏွင့္ လည္ဆြဲမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သတၱဳပစၥည္းမ်ားျဖင့္ မေရးျခစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ မဖ်က္ဆီးရန္ ေသခ်ာလုပ္ပါ။

လက္ေဗြစကင္နာ သက္ဝင္ခလုတ္ပိတ္ရန္ခ်ဲ႕ရန္ႏွိပ္ပါ

ဖန္သားျပင္ေသာ့ အမ်ိဳးအစား ေျပာင္းရန္ႏွင့္ လက္ေဗြစကင္ သက္ဝင္ခလုတ္ပိတ္ရန္၊ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါ- 

1 “သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား” သို႔ သြားပါ။
2 “ေသာ့ဖန္သားျပင္” ကို ႏွိပ္ပါ။
3 “ဖန္သားျပင္ေသာ့ အမ်ိဳးအစား” ကို ႏွိပ္ပါ။
4 သင္၏ PIN၊ မ်ဥ္းဆြဲပုံစံ သို႔မဟုတ္ စကားဝွက္ ထည့္သြင္းပါ။
5 ဤဖန္သားျပင္ေသာ့ အမ်ိဳးအစားကို သက္ဝင္ခလုတ္ပိတ္ရန္ “လက္ေဗြမ်ား” ႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိ ခလုတ္ကို ပြတ္ဆြဲပါ။
6 တျခားေသာ့စနစ္တစ္ခုကို စာရင္းမွ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
သင့္လက္ေဗြ ဖယ္ရွားရန္ခ်ဲ႕ရန္ႏွိပ္ပါ

သင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ လက္ေဗြေဒတာကို ဖယ္ရွားရန္၊ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါ-

1 “သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား” သို႔ သြားပါ။
2 “ကိုယ္ဟန္နည္းမ်ားႏွင့္ လုံၿခံဳေရး” ကို ႏွိပ္ပါ။
3 “လက္ေဗြမ်ား” ကို ႏွိပ္ပါ။
4 သင္၏ PIN၊ မ်ဥ္းဆြဲပုံစံ သို႔မဟုတ္ စကားဝွက္ ထည့္သြင္းပါ။
5 မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ လက္ေဗြကို ႏွိပ္ၿပီး “ဖယ္ရွားရန္” ကို ႏွိပ္ပါ။

သတိျပဳရန္- သင့္လက္ေခ်ာင္းမ်ားက အလြန္ေရစိုေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အလြန္ေျခာက္ေသြ႔ေနလွ်င္ ဥပမာ ေအးေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ိဳးတြင္၊ စကင္နာက သင့္လက္ေခ်ာင္းမ်ားအား မွတ္သားရန္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေဗြအာ႐ုံခံေနရာကို အေၾကြေစ့မ်ား၊ ေသာ့မ်ား၊ ေဘာပင္မ်ားႏွင့္ လည္ဆြဲမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သတၱဳပစၥည္းမ်ားျဖင့္ မေရးျခစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ မဖ်က္ဆီးရန္ ေသခ်ာလုပ္ပါ။ ဖန္သားျပင္၏ ေအာက္ေျခအလယ္ရွိ လက္ေဗြမွတ္မိနည္း အာ႐ုံခံေနရာႏွင့္ သင့္လက္ေခ်ာင္းတို႔က သန႔္ရွင္းၿပီး ေျခာက္ေသြ႕ေနရပါမည္။ သင့္လက္ေဗြကို လက္ေဗြမွတ္မိနည္းေနရာ၏ မ်က္ႏွာျပင္က်ယ္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစရန္အလို႔ငွာ ဖန္သားျပင္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။

သင်၏အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်

သင္ရွာေဖြေနသည့္အရာအား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေနပါသလား။ သင့္အားကူညီေပးရန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ

အြန္လိုင္း

Live Chat ေျပာဆိုၿခင္း

မနက္ ၈နာရီမွ ည ၁၁နာရီအထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။)

ဖုန္းေခၚဆိုမည္

01-2399888

ေန႔စဥ္ မနက္ ၇နာရီ မွ ည ၁၁ နာရီ ထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ပိတ္ရက္မရွိေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။)

၀န္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ဖုန္းေၿပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို အသံသြင္းယူထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Samsung ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒကို Privacy Policy တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

* ပံုႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ေလ့လာပါ HP website .

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပ့ံပိုးမႈ

ဆားဗစ္စင္တာလိပ္စာမ်ား

လူၾကီးမင္းႏွင္႔ အနီးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေနရာအားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Smart Service

Samsung အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္