Note9 ဘက္ထရီအလုပ္ခ်ိန္တာႏွင့္ သိုေလွာင္ခန္းပမာဏမွာ ဘယ္ေလာက္လဲ?

ေနာက္ဆံုးအပ္ဒိတ္လုပ္သည့္ေန႔ : 23.08.2018

သင္၏ Note9 ျဖင့္၊ ပိုေကာင္းသည့္ ဘက္ထရီအလုပ္ခ်ိန္တာႏွင့္ ပိုမ်ားသည့္ သိုေလွာင္ခန္းပမာဏကို အက်ိဳးခံစားပါ။ 

ဘက္ထရီအလုပ္ခ်ိန္တာ

၄၀၀၀ mAh ဘက္ထရီကို သင့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ဒီဇိုင္းစီစဥ္ထားသည္။ တစ္ေန႔လုံးၾကာခံေသာ ဘက္ထရီအားမ်ိဳး သုံးႏိုင္ေအာင္ ေသခ်ာလုပ္ထားသျဖင့္ ယခင္ေမာ္ဒယ္မ်ားထက္ ၂၁% ပိုျမင့္ပါသည္။

 

ဘက္ထရီဘူးမ်ားႏွင့္ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားကို အမွတ္မထားဘဲ၊ မက္ေဆ့ခ်္ပို႔ရန္ျဖစ္ေစ၊ ဂိမ္းကစားရန္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ Note9 ၏ လုပ္ေဆာင္ပုံအမ်ားအျပားျဖင့္ အစားထိုးသုံးရန္ အာ႐ုံစိုက္ပါ။

 

ဘက္ထရီ၏ ၂၄ နာရီ

သတိျပဳရန္: ကိရိယာ ပ်က္စီးျခင္းမွ တားဆီးရန္ႏွင့္ ၎၏စြမ္းေဆာင္ရည္အျပည့္ကို အက်ိဳးခံစားရန္၊ Samsung-အတည္ျပဳထားသည့္ အားသြင္းကိရိယာမ်ား၊ ဘက္ထရီမ်ားႏွင့္ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳပါ။

S Pen ၏ ဘက္ထရီအလုပ္ခ်ိန္တာ

Note 9 S Pen တြင္ ဘက္ထရီ မရွိပါ၊ သို႔ေသာ္ ဘက္စုံေပါင္းစု စူပါကပ္ပက္စီတာတစ္ခု ပါရွိပါသည္။

 

၎ကို ကိရိယာထဲ ထည့္သြင္းလိုက္သည္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း ႀကိဳးမဲ့စနစ္ျဖင့္ စတင္အားသြင္းၿပီး အားအျပည့္သြင္းရန္ ၄၀ စကၠန္႔ခန္႔သာ ၾကာပါသည္။

 

အားအျပည့္ သြင္းၿပီးေသာအခါ၊ အရန္သင့္သုံးႏိုင္ခ်ိန္မွာ ၃၀ မိနစ္ၾကာၿပီး ၎၏ခလုတ္ကို ႀကိမ္ေရ ၂၀၀ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

သိုေလွာင္ခန္းပမာဏ

မန္မိုရီ ဖ်က္ရန္ မလိုေတာ့ပါ သို႔မဟုတ္ ေနရာလြတ္အတြက္ စိုးရိမ္ရန္ မလိုေတာ့ပါ။ ၁၂၈GB ႏွင့္ ၆GB RAM ေမာ္ဒယ္ သို႔မဟုတ္ ပို၍ပင္ အားေကာင္းေသာ ၅၁၂GB ႏွင့္ ၈GB RAM ေမာ္ဒယ္ကို ေ႐ြးသုံးရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကိရိယာထဲ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ဖိုင္ႏွင့္ဓာတ္ပုံ အားလုံးတို႔ကို ဆက္သိမ္းထားရွိပါ။

 

ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ေဒါင္းလုတ္မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ ေနရာလြတ္ လိုအပ္လွ်င္၊ Note9 ၏ သိုေလွာင္ခန္းပမာဏကို microSD ကတ္မွတဆင့္ တီရာဘိုက္၏တစ္ဝက္ (၅၁၂GB) အထိ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ပါသည္။

၁၂၈ GB ႏွင့္ ၅၁၂ GB ေမာ္ဒယ္

သတိျပဳရန္: တကယ္ရွိေသာ သိုေလွာင္ခန္းေနရာလြတ္သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေမာ္ဒယ္အလိုက္ ျခားနားႏိုင္ပါသည္။

သင်၏အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်

သင္ရွာေဖြေနသည့္အရာအား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေနပါသလား။ သင့္အားကူညီေပးရန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ

အြန္လိုင္း

Live Chat ေျပာဆိုၿခင္း

ေန႔စဥ္ (၂၄)နာရီ အခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္းေခၚဆိုမည္

01-2399888

ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီအခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖုန္းေျပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို အသံသြင္းယူထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Samsung ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒကို Privacy Policy တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

* ပံုႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ေလ့လာပါ HP website .

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပ့ံပိုးမႈ

ဆားဗစ္စင္တာလိပ္စာမ်ား

လူၾကီးမင္းႏွင္႔ အနီးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေနရာအားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Smart Service

Samsung အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္