ကျွန်ုုပ်၏Galaxy Z Flip ပေါ်ရှိ ဘလူးတုုသ် သိုု့မဟုုတ် ဝိုုင်ဖိုုင် အဆက်အသွယ်မကောင်းပါက ဘာဖြစ်ပါမလဲ။?

နောက်ဆုံး ပြုပြင်သည့်ရက်စွဲ : 22.09.2020

အခြား သာမန် စမာ့တ်ဖုုန်းများနှင့် မတူပဲ သင်၏ Galaxy Z Flip ကိုု အောက်ဖက်ခေါက်ချနိုုင်အောင် အထူးဒီဇိုုင်းထုုတ်ထားပါသည်။ ယခုု ကွေးခေါက်နိုုင်သော Samsung ကိရိယာ၏ ပုုံစံအချက်အသစ်ပေါ်မူတည်ပြီး ခေါက်ချထားသည့် ကိရိယာတစ်ခုုလုုံးကိုု သင်လက်များတွင်း ကိုုင်ထားနိုုင်ကာ ယင်းက ဘလူးတုုသ်, Wi-Fi နှင့် အခြားကွန်ယက်များ ကဲ့သိုု့သော ရေဒီယိုုလှိုင်းများပေါ်တွင် သက်ရောက်စေနိုုင်ပါသည်။ 

အောက်ပါအခြေအနေများကိုု ပထမဆုုံး စစ်ဆေးပါ

ကိရိယာ၏ အန်တန်နာ ဧရိယာ (ကာဗာစခရင်ဘေးကပ်လျက်) ပေါ်တွင် သတ္တု စတစ်ကာများ မကပ်ပါနှင့်။

သတ္တုဖြင့်ပြုလုုပ်ထားသော ဖုုန်းကာဗာတစ်ခုုကိုု ဖုုန်းပေါ်တွင် မကပ်ပါနှင်။
အန်တန်နာကိုု လက်ဖြင့်တိုုက်ရိုုက်ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် ထောက်ပ့ံထားသည့် ဖုုန်းကာဗာဖြင့် ဖုုန်းကိုုအသုုံးပြုရန် သုုံးစွဲသူအား တိုုက်တွန်းပါသည်။

အချိတ်အဆက် နှင့် ကွန်ယက် ဆင်တင်များကိုု စစ်ဆေးပါ

အဆင့် ၁။ ဆက်တင်များ အက်ပ်ကိုု ဖွင့်ပါ။

အဆင့် ၂။ အချိတ်အဆက်များ. ကိုု ခေါက်လိုုက်ပါ

အဆင့် ၃။ ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် ဘလူးတုုသ် ကိုု ဖွင်ပါ

ဘလူးတုုသ် အသက်သွင်းပုုံကိုု ပြသည့် စခရင်ရိုုက်ချက်

*ယခုုရုုပ္ပံုုက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ နမူနာျဖစ္ပါေသာ္လည္း သင္၏နိုုင္ငံသံုုး ဘာသာစကားျဖင့္လည္း ရရွိနိုုင္ပါသည္။

ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာများ သင်ရင်ဆိုုင်နေရသေးပါက သင့်ဖုုန်းပေါ်ရှိ ကွန်ယက်ဆက်တင်များကိုု ပြန်ဆက်တင်ချရန် အောက်ပါတိုု့ကိုု ကြိုးစားလုုပ်ကြည့်ပါ။

 

အဆင့် ၁။ ဆက်တင်များ အက်ပ်ကိုု ဖွင့်ပါ။

အဆင့် ၂။ အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှု (General management) မီနူးကိုု ခေါက်လိုုက်ပါ။

အဆင့် ၃။ ပြန်ဆက်တင်ချပါ မီနူးကိုု ခေါက်လိုုက်ပါ။

အဆင့် ၄။ ကွန်ယက်ဆက်တင်များကိုု ပြန်ချပါ မီနူးကိုု ခေါက်လိုုက်ပါ။

အဆင့် ၅။ ဆက်တင်များကိုု ပြန်ချပါ ခလုုတ်ကိုု ခေါက်လိုုက်ပါ။ 

ဖုုန်းပေါ်ရှိ ကွန်ယက်ဆက်တင်များကိုု မည်သိုု့ပြန်ချပုုံကိုု ပြသသည့် စခရင်ရိုုက်ချက်။

မှတ်သားရန် - သင့်ဖုုန်း၏ ကွန်ယက်ဆက်တင်များကိုု ပြန်ချသောအခါ ပြန်ဆက်တင်ချနေချိန်တွင် သင်မှတ်ပုုံတင်ထားသည့်အချက်အလက် ပျောက်ဆုုံးသွားတတ်ပါသည်။

*ယခုုရုုပ္ပံုုက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ နမူနာျဖစ္ပါေသာ္လည္း သင္၏နိုုင္ငံသံုုး ဘာသာစကားျဖင့္လည္း ရရွိနိုုင္ပါသည္။

သငျ၏အကွံပွုခကြျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ