Slik bruker og lader du Galaxy S21-serien

Det dristige designet på Galaxy S21-serien gjør det beste med Galaxy enda bedre, men visse faktorer har endret seg fra et brukerperspektiv. La oss se på den korrekte bruken av Galaxy S21-serien.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet korrekt

Trinn 1. Sett utløsernålen Inn i hullet på brettet for å løsne brettet.

Trinn 2. Ta brettet forsiktig ut fra sporet.

Trinn 3. Legg SIM- eller USIM-kortet på brettet med de gullfargede kontaktene pekende oppover, og trykk forsiktig SIM- eller USIM-kortet inn i brettet så det sitter fast.

Trinn 4. Sett brettet tilbake i sporet igjen.

Merknad:

 • Bruk bare et nano-SIM-kort.
 • Hvis kortet ikke er satt godt fast i brettet, kan SIM-kortet flytte seg eller falle ut av brettet.
 • Hvis du setter brettet inn i enheten din mens brettet er vått, kan enheten din bli skadet. Sørg alltid for at brettet er tørt. 

Forholdsregler til hvordan du finner sporet når du setter inn et SIM-kort

Mikrofonhullet er like ved hullet til brettet, så man kan ta feil av plasseringen. Sikre deg at utløsernålen peker rett på hullet til brettet, ikke mikrofonhullet.

Ellers kan enheten bli skadet. Skader eller ytelsesproblemer forårsaket av feilaktig bruk dekkes ikke av garantien.

Galaxy S21s bunn med hullet til SIM-kortbrettet og mikrofonhullet

① SIM-kortbrettets hull        ② Mikrofonhull

Merknad: For å ta ut SIM-kortbrettet, må du sette utløsernålen inn i hullet til SIM-kortbrettet. 

Lade batteriet

S21 Tips og forholdsregler til batterilading

 • Det anbefales å bruke Samsung-godkjent batteri, lader og kabel spesielt utformet til enheten din. Ikke-kompatible batteri, ladere og kabler kan forårsake alvorlig personskade eller skade på enheten din.
 • Hvis laderen kobles til feil, kan det forårsake alvorlig skade på enheten.
 • Bruk bare en USB type-C-kabel som følger med enheten. Laderen har ikke noen av/på-bryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for ikke å sløse bort strøm. Laderen bør være nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.
 • Laderadapter medfølger ikke i esken.
 • Når du bruker en lader, anbefales det å bruke en godkjent kablet eller trådløs lader som garanterer ladeytelsen.

 

Hurtiglading

Du kan lade batteriet raskere ved å bruke funksjonen hurtiglading eller superhurtiglading. For å bruke denne funksjonen, må funksjonen allerede være aktivert på enheten.

Trinn 1. Gå til Innstillinger > Batteri og enhetsvedlikehold

Trinn 2. Trykk på Batteri > Flere batteriinnstillinger.

Flere batteriinnstillinger i Batteri-innstillinger på Galaxy S21 er markert

Trinn 3. Trykk på bryteren Hurtiglading eller Superhurtiglading for å aktivere det. 

Alternativene Hurtiglading og Superhurtiglading i Batteri-innstillinger på Galaxy S21.

Du må dessuten bruke en batterilader som støtter hurtiglading eller superhurtiglading.

 • For å bruke funksjonen hurtiglading, må du bruke en godkjent batterilader som støtter hurtiglading. Til dette kan du bruke en batterilader som støtter AFC (Adaptive Fast Charging), USB PD (Power Delivery) 2.0, eller QC (Quick Charge) 2.0. Samsung-ladere som støtter adaptiv hurtiglading er merket med teksten “Adaptiv hurtiglading” med ladeikonet, og støtter utgangseffekt 15 W.

 

Samsung 15 W reiseadapter til hurtiglading

 • For å bruke funksjonen superhurtiglading, må du bruke en godkjent batterilader som støtter superhurtiglading. Til dette kan du bruke en batterilader som støtter USB PD (Power Delivery) 3.0. Hvis du tilkobler enheten med en USB PD 2.0 lader, lades batteriet bare via hurtiglading. Samsung-ladere som støtter superhurtiglading er merket med teksten “Superhurtiglading” med ladeikonet, og de støtter utgangseffekt 25 W eller 45 W.
Samsung 25 W / 45 W reiseadapter til superhurtiglading

Merknad:

 • Mens du lader, kan du ikke aktivere eller deaktivere funksjonen hurtiglading eller superhurtiglading.
 • Du kan ikke bruke funksjonen hurtiglading eller superhurtiglading når du lader batteriet med en standard batterilader.
 • Den er kanskje ikke kompatibel med tredjeparts ladere.
 • Skjermbildene og menyene på enheten kan variere avhengig av enhetsmodell og programvareversjon.

Takk for din tilbakemelding