Personvern

Image

Vårt løfte

Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics (UK) Limited (behandlingsansvarlig for EU), og våre filialer ("Samsung", "vi", "oss", "vår") vet hvor viktig personvern er for våre kunder og brukere, og vi etterstreber å gi klare opplysninger om hvordan vi samler inn, bruker, meddeler, overfører og lagrer dine personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gjelder alle Samsung-enheter, -nettsider, kundeserviceplattformer eller andre nettapplikasjoner som henviser eller kobler til erklæringen (samlet kalt våre "tjenester"). Denne personvernerklæringen gjelder uavhengig av om du bruker en datamaskin, en mobiltelefon, et nettbrett, et TV-apparat eller et husholdningsapparat eller en annen smart-enhet for å få tilgang til våre tjenester.

Nedenfor finner du et sammendrag av de viktigste punktene i vår personvernerklæring. For ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysningene dine, klikk på overskriftene eller fortsett lesningen nedenfor.

Opplysninger som vi samler inn

Vi samler inn ulike opplysninger i forbindelse med tjenestene, inkludert:

• Opplysninger som du oppgir direkte til oss;
• Opplysninger som vi samler inn om din bruk av våre tjenester;
• Opplysninger som vi innhenter fra tredjepartskilder.

Vi kan også be om særskilt samtykke til å samle inn informasjon eller gi deg separate meldinger om hvordan vi samler inn dine personopplysninger på en måte som ikke er forklart i denne personvernerklæringen, i henhold til det som kreves for enkelte tilleggstjenester.

Bruk og deling av opplysninger

Vi bruker opplysninger som vi samler inn, blant annet til:

•  å levere tjenestene du ber om;
•  å forstå hvordan du bruker tjenestene, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen;
•  å lære mer om våre kunder, slik at vi kan kommunisere mest mulig effektivt med deg, og tilby deg de mest relevante tjenestene og brukeropplevelsene;
• Levere tilpasset innhold og reklame med ditt særskilte samtykke hvor dette er påkrevd.

Vi kan dele opplysninger om deg med:

• tilknyttede selskaper – selskaper som er knyttet til Samsung Electronics Co., Ltd. gjennom felles eierskap eller kontroll.
• forretningspartnere – selskaper vi stoler på, og som kan levere informasjon om produkter og tjenester du kan tenkes å like, forutsatt at du har gitt ditt særskilte samtykke til dette.
• tjenesteleverandører – selskaper som leverer tjenester til eller på vegne av Samsung.
• rettshåndhevende myndigheter – når vi er rettslig forpliktet til det, eller for å beskytte Samsung og deres brukere.

Tilleggsinformasjon om visse produkter og tjenester

• Selv om personvernerklæringen gjelder for alle tjenestene våre, vil vi også gi deg egne personverntillegg som gir ytterligere informasjon om retningslinjene våre knyttet til visse tjenester når dette er nødvendig. Disse tilleggene gjelder for din bruk av tjenestene som tilleggene dekker.

Kontaktinformasjon

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Alternativt kan du kontakte oss på vår personvernside.

 • SAMSUNGS GLOBALE PERSONVERNERKLÆRING

  Ikrafttredelsesdato: 25. mai 2018

  Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics (UK) Limited (behandlingsansvarlig for EU), og våre filialer ("Samsung", "vi", "oss", "vår") vet hvor viktig personvern er for våre kunder, og vi etterstreber å gi klare opplysninger om hvordan vi samler inn, bruker, meddeler, overfører og lagrer dine personopplysninger. Personvernerklæringen forklarer retningslinjene våre knyttet til opplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder alle Samsung-enheter, -nettsider, kundeserviceplattformer eller andre nettapplikasjoner som henviser eller kobler til erklæringen (samlet kalt våre "tjenester"). Denne personvernerklæringen gjelder uavhengig av om du bruker en datamaskin, en mobiltelefon, et nettbrett, et TV-apparat eller et husholdningsapparat eller en annen smart enhet for å få tilgang til våre tjenester. Denne erklæringen omfatter også kundestøtten for slike enheter, nettsteder og nettapplikasjoner.
  Selv om denne personvernerklæringen gjelder for alle våre tjenester, vil vi også gi deg egne personverntillegg som gir ytterligere informasjon om retningslinjene våre knyttet til visse tjenester når dette er nødvendig. Disse tilleggene gjelder for din bruk av tjenestene som tilleggene dekker.
  Det er viktig at du leser personvernerklæringen og eventuelle andre tillegg vi har gitt deg nøye, fordi disse dokumentene forklarer hvordan dine personopplysninger behandles hver gang du bruker tjenestene.

  Du bør dessuten se etter oppdateringer av personvernerklæringen regelmessig. Hvis vi oppdaterer personvernerklæringen, vil vi på forhånd informere deg om endringer som vi anser som viktige ved å legge ut et varsel i de aktuelle tjenestene eller ved å sende deg en e-post der dette er hensiktsmessig. Den nyeste oppdaterte versjonen av personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig her. "Ikrafttredelsesdatoen" øverst viser når personvernerklæringen sist ble oppdatert.

 • OPPLYSNINGER SOM VI SAMLER INN

  Opplysninger som du oppgir direkte

  Ved bruk av noen tjenester kan du gi opplysninger til oss direkte. For eksempel:

  • Ved bruk av mange av våre tjenester kan brukere opprette kontoer eller profiler. Ved bruk av slike tjenester vil vi be deg om å oppgi visse opplysninger om deg selv i forbindelse med opprettelsen av kontoen eller profilen. Når du for eksempel oppretter en Samsung-konto, registrerer du visse opplysninger om deg selv, som for eksempel navn, fødselsdato og e-postadresse.
  • Når du bestiller et produkt eller tjeneste fra oss som koster penger, vil vi be om navn, kontaktinformasjon, leverings- og faktureringsadresser og kredittkortinformasjon for å kunne behandle bestillingen.
  • Hvis du tar kontakt med vårt kundeserviceteam for å drøfte et produkt eller en tjeneste, foretar en forespørsel eller sender inn en klage, vil vi samle inn opplysninger fra deg angående tjenesten du ønsker å motta fra Samsung. Disse innsamlede opplysningene inkluderer ditt navn, og kan også omfatte privatadresse, telefonnummer, e-postadresse og enhetsidentifikator, avhengig av forespørselens natur.
  • Ved bruk av noen av tjenestene våre kan du kommunisere med andre mennesker. Slik kommunikasjon blir foretatt gjennom våre systemer.
  • Hvis du tillater deling av kontaktinformasjon med oss, samler vi inn telefonnumrene til personene i dine kontakter for å kunne forenkle fildeling og bruk av meldingsfunksjonalitet med vedkommende. Du kan skru av denne fildelings- og meldingsfunksjonen eller begrense omfanget av delingen i dine profilinnstillinger.


  Opplysninger om din bruk av tjenestene

  I tillegg til opplysninger som du oppgir, vil vi samle inn opplysninger om din bruk av tjenestene våre, blant annet gjennom programvare på enheten. Vi vil samle inn følgende:

  • Enhetsopplysninger - for eksempel din maskinvaremodell, informasjon om enhetens maskinvare, IMEI-nummer og andre unike enhetsidentifikatorer, telefonnummer, serienummer, salgskode, tilgangsregistrering, aktuell programvareversjon, mobillandskode, MAC-adresse, IP-adresse, informasjonskapsler, pixels, abonnementsinformasjon, operativsystemversjoner og innstillinger på enheten du bruker for å få tilgang til tjenestene.
  • Loggopplysninger – informasjon om diagnose, teknikk, feil og bruk, for eksempel tidspunktet for og varigheten av din bruk av tjenesten, søkeord du skriver inn via tjenestene og opplysninger som er lagret i informasjonskapsler som vi har lagt inn på enheten. Besøk nettstedet (http://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-are-cookies-and-how-do-i-enable-or-disable-them-on-my-samsung-galaxy-device/) hvis du vil ha mer detaljert informasjon om informasjonskapslene.
  • Posisjonsopplysninger - som enhetens GPS-signal eller informasjon om nærliggende Wi-Fi-tilgangspunkter og basestasjoner som kan bli sendt til oss når du bruker visse tjenester og aktiverer denne funksjonen.
  • Taleopplysninger - som opptak som vi gjør av stemmen din (og kan lagre på serverne våre) når du aktiverer denne funksjonen og bruker talekommandoer for å styre en tjeneste, eller når du tar kontakt med vårt kundeserviceteam. (Merk at hvis vi arbeider med en tredjepartsleverandør som leverer tjenester for konvertering av tale til tekst på våre vegne, kan denne leverandøren motta og lagre bestemte talekommandoer i henhold til kontrakten inngått mellom oss og vår betrodde tredjeparts tjenesteleverandør.)
  • Samsung Tastaturinformasjon- ordene du skriver når du aktiverer ordforslagsfunksjonen. Denne funksjonen kan tilbys i forbindelse med din Samsung-konto for å synkronisere dataene for bruk på andre mobile Samsung-enheter. Du kan fjerne dataene ved å gå til innstillingene for ordforslag.
  • andre opplysninger om din bruk av tjenestene, som for eksempel hvilke apper du bruker, hvilke nettsteder du besøker, og hvordan du anvender innhold som tilbys gjennom en tjeneste.


  Opplysninger innhentet fra tredjeparter

  Vi kan motta opplysninger om deg fra offentlig og kommersielt tilgjengelige kilder (i samsvar med lover og regler), og vi kan sammenstille disse opplysningene med andre opplysninger som vi mottar fra eller om deg. Vi kan også motta opplysninger om deg fra tredjeparters sosiale nettverkstjenester hvis du velger å koble deg til slike tjenester.


  Andre opplysninger vi samler inn

  Vi kan i tillegg samle inn opplysninger om deg, om enheten din eller om din bruk av tjenestene på de måter som blir beskrevet for deg på innsamlingspunktet, eller – etter ditt samtykke dersom dette er påkrevd – på annen måte.
  Du kan velge å ikke oppgi visse typer opplysninger til oss (f.eks. opplysninger som vi ber om under registreringen knyttet til en Samsung-konto), men en nektelse av å oppgi slike opplysninger kan påvirke din bruk av enkelte tjenester. Vi vil gi deg relevant informasjon på innsamlingstidspunktet for å hjelpe deg med å foreta en veloverveid beslutning.

 • BRUKEN AV DINE OPPLYSNINGER

  Vi vil bruke opplysningene som vi samler inn til følgende formål:

  • registrere deg eller enheten din til en tjeneste
  • levere en tjeneste eller funksjon du ber om
  • levere tilpasset innhold og tilby personlige tjenester på grunnlag av din tidligere aktivitet i tjenestene våre, med et særskilt samtykke fra deg om nødvendig
  • for reklame, som å levere tilpassede annonser og sponset innhold og sende deg markedsføringsinformasjon, med et særskilt samtykke fra deg om nødvendig
  • for evaluering og analyse av vårt marked, våre kunder, produkter, reklamekampanjer og tjenester for å gi oss en bedre forståelse, om nødvendig gjennom utarbeidelse av statistikk, av våre kunder for å kunne kommunisere mest mulig effektivt med deg, og å tilby deg de mest relevante tjenestene og opplevelsene
  • for å be deg vurdere produktene og tjenestene våre og å gjennomføre kundeundersøkelser, med særskilt samtykke fra deg om nødvendig
  • forstå hvordan folk bruker tjenestene våre, slik at vi kan forbedre dem og utvikle nye produkter og tjenester
  • yte vedlikeholdstjenester og støtte for enheten din
  • for å lette leveringen av programvareoppdateringer
  • trekke vinnere av gratispremier og gjennomføre konkurranser eller kampanjer, i samsvar med gjeldende lover og regler
  • på annen måte når du har samtykket til det særskilt.

  Vi kan sammenstille opplysninger fra eller om deg, også på tvers av ulike tjenester eller enheter, til de formålene som er angitt i personvernerklæringen. Vi vil for eksempel bruke opplysningene på Samsung-kontoen din i alle tjenester som krever en Samsung-konto. Vi baserer altså våre anbefalinger, tilpassede innhold og tilpassede funksjoner som skal forbedre din opplevelse av tjenestene våre, på opplysningene som du gir oss direkte ved å bruke disse tjenestene, ved å besøke vårt nettsted eller ved informasjon vi får fra våre betrodde tredjeparter. Dette gjøres for å gi oss en bedre forståelse av våre kunder. Når vi bruker betrodde tredjeparter til å forbedre våre databaser, undersøker vi alltid først at det finnes en gyldig avtale mellom oss og tredjepartsleverandøren for å sikre at alle sammenstilte data er blitt lovlig innhentet fra deg. Du vil få tilgang til bestemte kontrollfunksjoner for slik sammenstilling, avhengig av årsaken til at vi sammenstiller opplysningene, og av kravene som stilles i gjeldende lover og regler. Slik tilgang får du gjennom for eksempel innstillingsmenyer i enheter eller applikasjoner, eller ved å besøke nettsiden vår hvor du kan utøve dine individuelle rettigheter i henhold til personvernlovgivningen. Vennligst besøk vår personvernside.


  Vi gir deg en rekke valg knyttet til vår bruk av dine personopplysninger. Du kan velge om du vil motta meldinger med markedsføringsinformasjon fra oss ved å abonnere på slike, og hvis du ombestemmer deg kan du følge meldingenes instruksjoner for avmelding. I tillegg kan du ofte foreta valg ved å endre innstillingene for bestemte tjenester når vi gir deg varselmeldinger knyttet til opplysninger om deg, eller ved å besøke bestemte nettsider. Du kan også kontakte oss hvis du trenger hjelp til å kontrollere dine valg.
  Samsung behandler personopplysninger til de formål som er beskrevet ovenfor. Samsungs rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger omfatter behandling som er; nødvendig for å oppfylle avtalen mellom deg og Samsung (for eksempel for å levere tjenestene til deg og for å identifisere og godkjenne deg slik at du kan bruke visse tjenester); nødvendig for å etterkomme rettslige krav (for eksempel regnskapsregler og lovpålagt formidling av opplysninger til rettshåndhevende myndigheter); nødvendig ut fra Samsungs legitime interesser (for eksempel for å håndtere relasjonen vår til deg og forbedre meldingenes relevans, brukeropplevelsene og kundetjenestene); og på grunnlag av samtykke fra kundene våre (for eksempel til å kommunisere med deg om produktene og tjenestene våre og å gi deg markedsføringsinformasjon), som når som helst kan trekkes tilbake ved å kontakte oss slik det er beskrevet i punktet Kontaktinformasjon i denne personvernerklæringen, men uten at det påvirker lovligheten av behandling basert på samtykket før det ble trukket tilbake.

 • DELING AV OPPLYSNINGENE DINE

  Vi kan dele dine opplysninger til interne team i vår virksomhet. Dette gjelder for eksempel, men er ikke begrenset til, kundeserviceteamet, det juridiske teamet, finansteamet, salgsteamet og markedsføringsteamene (hvis du har valgt å motta markedsføringsmeldinger). Vi kan også dele dine opplysninger med følgende enheter dersom dette er nødvendig for å ivareta våre tjenester:

  • Tilknyttede selskaper. Opplysninger om deg kan bli delt med Samsungs tilknyttede selskaper for de formål som er beskrevet i personvernerklæringen. Begrepet "tilknyttede selskaper" viser til selskaper som er tilknyttet Samsung Electronics Co., Ltd. gjennom felles eierskap og/eller kontroll. Våre tilknyttede selskaper inkluderer selskaper som har navnet Samsung Electronics. Filialer kan også omfatte andre selskaper med felles eierskap og/eller kontroll, som for eksempel Samsung SDS CO., Ltd. Det vises særlig til at Samsung SDS CO., Ltd, på vegne av Samsung Electronics Co., Ltd, driver og opprettholder en rekke tjenester, inkludert men ikke begrenset til: Samsung-konto, Samsung Health, Samsung Pay, Finn min mobil (FMM), Tilpasningstjeneste, Galaxy Apps (Buyer), Samsung Pass, Samsung Cloud, Samsung Theme,; Samsung Social, Sikker mappe, E-mail, Samsung Focus, Samsung Friends og Sikker Wi-Fi.
  • Forretningspartnere. Vi kan i tillegg dele opplysninger om deg med forretningspartnere vi stoler på, inkludert, men ikke begrenset til, leverandører av trådløse nettverk, forhandlere og distributører. Disse forretningspartnerne kan bruke opplysninger om deg til å levere tjenester som du selv ber om, til å gjøre antagelser om interessene dine og etter særskilt samtykke fra deg til å levere reklamemateriell, annonser og annet materiale.
  • Tjenesteleverandører. Vi kan også dele dine opplysninger med nøye utvalgte selskaper som yter tjenester for eller på vegne av oss, for eksempel selskaper som hjelper oss med reparasjoner, kundekontaktsentre, kundepleieaktiviteter, reklame, kundetilfredshetsundersøkelser, fakturering, eller som sender e-postmeldinger på våre vegne. Disse samarbeidspartnerne har på grunn av særlige kontraktsvilkår bare en helt begrenset mulighet til å bruke opplysninger om deg til andre formål enn å levere tjenester for oss.
  • Andre parter når gjeldende lover og regler krever det, og når det er nødvendig for å beskytte tjenestene våre. Det kan forekomme at vi videreformidler opplysninger om deg til andre parter: for å overholde lover og regler, eller for å etterkomme rettslige beslutninger (for eksempel beslutninger om bevissikring eller andre rettslige pålegg)
   for å bekrefte eller håndheve etterlevelse av retningslinjene som regulerer tjenestene våre
   for å beskytte rettighetene-, eiendomsretten til- eller sikkerheten til Samsung og tilknyttede selskaper, forretningspartnere og kunder.
  • Andre parter i forbindelse med selskapstransaksjoner. Vi kan videreformidle opplysninger om deg til en tredjepart som del av en fusjon eller overdragelse, et oppkjøp eller salg, eller ved konkurs.
  • Andre parter etter særskilt samtykke eller anmodning fra deg. I tillegg til slik videreformidling som er beskrevet i personvernerklæringen, kan vi dele opplysninger om deg med tredjeparter når du gir særskilt samtykke til-, eller anmoder om, slik deling.

 • SIKKER OPPBEVARING AV OPPLYSNINGENE DINE

  Vi tar beskyttelsen av dine personopplysninger alvorlig, og har implementert en rekke fysiske og tekniske tiltak for å beskytte personopplysningene som vi samler inn i forbindelse med våre tjenester. Du må likevel være klar over at ingen nettsteder, internett-overføringer, datamaskinsystemer eller trådløse tilkoblinger er fullstendig sikre, selv om vi gjennomfører alle nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å beskytte dine personopplysninger.

  SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV OPPLYSNINGER til UTLANDET

  Bruk av våre tjenester medfører overføring, lagring og behandling av dine personopplysninger utenfor landet du bor (f.eks. Norge), i samsvar med denne personvernerklæringen. I tillegg kan din bruk av tjenestene også innebære at dine personopplysninger overføres til-, lagres i- og behandles i andre land, inkludert men ikke begrenset til land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), USA, Kina, Singapore, Vietnam, India, Canada, Filippinene og Japan. Vær oppmerksom på at personvernlovgivningen og annen lovgivning i landene utenfor EØS som dine personopplysninger overføres til, kanskje ikke er like omfattende som i ditt hjemland. Vi vil i samsvar med gjeldende lovgivning treffe egnede tiltak for å sikre at dine personopplysninger forblir beskyttet. Slike tiltak omfatter bruken av standardkontraktklausuler for å beskytte overføringen av data utenfor EØS. For mer informasjon, eller for å få en kopi av gjeldende avtaler, vennligst kontakt oss ved å besøke vår personvernside.

 • Dine rettigheter

  Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi henter inn, at vi korrigerer unøyaktigheter i dine personopplysninger, å nekte behandling av dine personopplysninger, be om at den begrenses og be om tilgang til-, sletting av- eller overføring av dine personopplysninger. I henhold til lovene i bestemte jurisdiksjoner, kan vi imidlertid nekte å behandle forespørsler som gjentas et urimelig antall ganger, som krever uforholdsmessige tekniske tiltak, er i strid med andres personvern, er svært vanskelige å ivareta eller forespørsler om tilgang som ikke er hjemlet i nasjonal lovgivning. Dersom du ønsker å fremsette en innsynsforespørsel, vennligst besøk vår personvernside.
  Hvis du ber om sletting av personopplysninger, godtar du muligheten for at du ikke får tilgang til eller kan bruke våre tjenester, og at personopplysninger fortsatt kan lagres av Samsung i en etterfølgende periode i henhold til gjeldende lovgivning. Samsung vil imidlertid ikke bruke disse personopplysningene til kommersielle formål etter at du har bedt om at de slettes. Du er også innforstått med at Samsung – til tross for forespørselen om sletting – forbeholder seg retten til å oppbevare dine personopplysninger eller en relevant del av dem i samsvar med anvisningene i avsnittet "Lagring av data" nedenfor og gjeldende lovgivning. Samsung kan midlertidig oppheve, begrense eller avslutte din tilgang til nettstedet ved brudd på Samsungs vilkår for bruk og når dette er nødvendig for å beskytte Samsungs eller våre filialers, forretningspartneres, medarbeideres eller kunders rettigheter.

 • LAGRINGSTID FOR OPPLYSNINGER

  Vi vil ikke beholde dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med innhentingen. Det betyr at de vil bli destruert eller slettet fra våre systemer så snart de ikke lenger er nødvendige.
  Vi iverksetter de egnede tiltak for å sikre at dine personopplysninger som vi behandler og oppbevarer er basert på følgende retningslinjer:
  1. Minimum så lenge opplysningene brukes til å levere en tjeneste til deg
  2. I henhold til bestemmelsene i lovgivningen, i en avtale eller grunnet våre lovfestede forpliktelser; eller
  3. Så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med innhenting eller behandlingen, eller enda lenger dersom kontraktsforpliktelser, gjeldende lover og regler eller statistiske formål krever det, og for å sikre at opplysningene beskyttes gjennom egnede sikkerhetstiltak.

 • KOBLINGER TIL TREDJEPARTER OG TREDJEPARTSPRODUKTER i TJENESTENE VÅRE

  Tjenestene våre kan gi viderekoble deg til tredjepartsnettsteder og -tjenester som vi ikke har kontroll over. Vi er ikke ansvarlige for sikkerheten eller personvernet knyttet til noen opplysninger som samles inn av slike nettsteder eller tjenester. Vi oppfordrer deg imidlertid til å opptre aktsomt og å lese gjennom personvernerklæringene som gjelder for tredjepartsnettsteder og -tjenester som du bruker.
  Våre tjenester gir deg i tillegg tilgang til visse produkter eller tjenester (f.eks. apper som er tilgjengelige på Galaxy Apps eller Apps) som er utviklet av tredjeparter. Heller ikke disse tredjepartsproduktene eller –tjenestene er Samsung ansvarlig for.
  Tredjeparter som leverer innhold, annonser og funksjoner til tjenestene våre
  Noe av innholdet, annonsene og funksjonene i tjenestene våre kan være levert av tredjeparter som ikke har noen selskapsmessig tilknytning til oss. I slike tilfeller har vi inngått særskilt avtale med den enkelte tredjepart. For eksempel:

  • Vi gjør det mulig for deg å se på videoinnhold som er levert av innholdsleverandører.
  • Tredjeparter utvikler apper som vi gjør tilgjengelige gjennom Galaxy Apps eller Apps.
  • Visse tredjeparter kan levere annonser eller spore hvilke annonser brukere ser, hvor ofte brukere ser disse annonsene, og hvordan brukere responderer på dem.
  • Vi gjør det mulig for deg å dele visse typer innhold fra våre tjenester med andre gjennom sosiale nettverkstjenester som Facebook, Twitter, Google + og LinkedIn.

  Slike tredjeparter kan samle inn eller motta visse opplysninger om din bruk av tjenestene, blant annet gjennom bruk av informasjonskapsler, pixels, tags og lignende teknologier, og disse opplysningene kan bli samlet inn over tid og bli sammenstilt med opplysninger som er samlet inn fra ulike nettsteder og nettjenester. Samsung har ikke kontroll over slike selskapers innsamling og bruk av opplysninger. Noen av disse selskapene deltar imidlertid i foreninger og sammenslutninger som har til hensikt å gi forbrukere mulighet til å velge om de skal motta målrettede annonser. Du kan finne ut mer om dette ved å besøke nettstedene som drives av Network Advertising Initiative "http://networkadvertising.org" og Digital Advertising Alliance "http://www.aboutads.info/". Du oppfordres til å opptre aktsomt og å lese gjennom personvernerklæringene som gjelder for de tredjepartsnettsteder og -tjenester du bruker.
  Dersom du logger deg inn på en sosial nettverkstjeneste gjennom våre tjenester, kan vi motta og lagre godkjenningsopplysninger fra den aktuelle tjenesten for å gjøre det mulig for deg å logge på, samt andre opplysninger som du gir oss tillatelse til å motta når du kobler deg til disse tjenestene.
  Hvis du velger å koble deg til en sosial nettverkstjeneste på en enhet som også brukes av andre, må du være klar over at disse andre brukerne kan ha mulighet til å se opplysninger som lagres og vises i tilknytning til kontoen din på den aktuelle sosiale nettverkstjenesten. Vi anbefaler derfor at du logger deg av slike nettsteder etter bruk, og at du deler opplysninger bare med personer du har tillit til.

 • INFORMASJONSKAPSLER, Tags OG LIGNENDE TEKNOLOGI

  Både vi og visse tredjeparter som leverer innhold, annonser eller andre funksjoner til tjenestene våre, kan bruke informasjonskapsler, pixels, tags og lignende teknologi i visse deler av tjenestene våre, slik det er forklart nedenfor.

  Informasjonskapsler

  Informasjonskapsler er små filer som lagrer opplysninger på datamaskiner, TV-er, mobiltelefoner eller andre enheter. De gjør det mulig for parten som plasserer informasjonskapselen på enheten å gjenkjenne deg på ulike nettsteder, tjenester, enheter og/eller nettlesingsøkter. Informasjonskapsler tjener til en rekke nyttige formål. For eksempel:

  • Informasjonskapsler kan huske påloggingsinformasjon, slik at du ikke behøver å oppgi den hver gang du logger på en tjeneste.
  • Informasjonskapsler hjelper oss og tredjeparter med å forstå hvilke deler av tjenestene våre som er mest populære, fordi de hjelper oss med å finne ut hvilke sider og funksjoner de besøkende benytter, og hvor mye tid de tilbringer på sidene. Ved å studere denne typen informasjon kan vi tilpasse tjenestene og tilby deg bedre brukeropplevelser.
  • Informasjonskapsler hjelper oss og tredjeparter med å forstå hvilke annonser du har sett, slik at du ikke blir vist den samme annonsen hver gang du bruker en tjeneste.
  • Informasjonskapsler hjelper oss og tredjeparter med å levere relevant innhold og annonser til deg ved å samle inn opplysninger om din bruk av våre tjenester samt andre nettsteder og apper.
  Når du bruker tjenestene i en nettleser, kan du konfigurere nettleseren til å godta alle informasjonskapsler, avvise alle informasjonskapsler eller varsle deg når det blir sendt en informasjonskapsel. Alle nettlesere er ulike, så det kan lønne seg å bruke nettleserens "Hjelp"-meny til å finne ut hvordan du endrer innstillinger for informasjonskapsler. Enhetens operativsystem kan inneholde ytterligere innstillingsfunksjoner for informasjonskapsler..
  Vær imidlertid oppmerksom på at noen tjenester kan forutsette bruk av informasjonskapsler, og at deaktivering av informasjonskapsler kan påvirke muligheten din til å bruke slike tjenester eller visse deler av dem.

  Vi bruker følgende typer informasjonskapsler på vårt nettsted:

  Viktige informasjonskapsler som gjør det mulig å bestille produkter og motta tjenester fra vårt nettsted

  Ytelsesorienterte informasjonskapsler som gjør det mulig for oss å analysere nettstedets effektivitet, design og til å oppdage feil. For eksempel gjør denne typen informasjonskapsler det mulig for oss å se hvorvidt du har besøkt vårt nettsted tidligere, og hvilke deler av nettstedet som er mest populære, ettersom vi ser hvilke sider som besøkes mest og hvor lang tid de besøkende bruker på hver side. Til dette formålet bruker vi (ikke-begrensende eksempler) Google Analytics, Adobe og lignende analytiske informasjonskapsler..
  Opplysningene som er generert av informasjonskapselen om bruken av nettstedet vil vanligvis bli lagret på en Google-server i USA. Hvis du bor i EU eller EØS, vil din IP-adresse likevel først bli forkortet av Google. I unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA, men den blir likevel da forkortet i ettertid. Google vil på våre vegne bruke disse opplysningene til å utarbeide rapporter om nettstedsaktiviteten og til å yte andre tjenester knyttet til denne og til bruken av internett. IP-adressen som er overført fra din nettleser som del av Google Analytics, vil ikke bli forbundet eller sammenstilt med andre data som oppbevares av Google. Du kan hindre at data om nettbruk (inkludert din IP-adresse) som er generert av informasjonskapselen, overføres til Google og behandles der ved å laste ned og installere denne nettleserutvidelsen(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

  For mer informasjon om øvrige tilbydere av servicetjenester, vennligst kontakt oss gjennom vår personvernside.

  Funksjonelle informasjonskapsler som gjør at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse. For eksempel sørger denne typen informasjonskapsler for at opplysningene som vises ved ditt neste besøk på vårt nettsted, vil stemme med dine brukerpreferanser eller din Samsung-konto som du brukte til å koble til vårt nettsted, eller det faktum at du koblet til vårt nettsted via en e-post som ble sendt deg av Samsung eller en av våre betrodde tredjeparters tjenesteleverandører som tar kontakt med deg på våre vegne.

  Reklameinformasjonskapsler som gjør at vi og våre nøye utvalgte partnere kan levere reklamer til deg eller ta direkte kontakt med deg når du har gitt et eget samtykke til slik kommunikasjon som stemmer overens med dine interesser, for eksempel ved å samle inn informasjon om produktene du har sett på eller bestilt på vårt nettsted. For eksempel bruker vi Googles remarketingstagger for å gjøre det mulig for våre forhandlerpartnere å annonsere for produkter du har sett på vårt nettsted. Du kan lese mer om hvordan Googles remarketingstagger fungerer ved å klikke her:- http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html.
  Vårt nettsted kan også vise innhold fra et nettsted eller en tjeneste fra en tredjepart, og dette kan føre til at det lagres informasjonskapsler fra en tredjepart på din harddisk eller i din nettleser. Vi kontrollerer ikke lagringen av disse informasjonskapslene, og du må selv undersøke vedkommende tredjeparts personvernerklæring for å få ytterligere informasjon om dette.

  Annen lokal lagring

  Vi og visse tredjeparter kan bruke andre teknologier for lokal lagring, som lokale lagrede objekter (også kalt "Flash-informasjonskapsler") og lokal lagring i HTML5, i tilknytning til tjenestene våre. Disse teknologiene ligner på informasjonskapslene beskrevet ovenfor, ettersom også de lagres på enheten og kan benyttes til å lagre opplysninger om aktiviteten og preferansene dine. Disse teknologiene kan imidlertid benytte andre deler av enheten enn det vanlige informasjonskapsler gjør, så du vil kanskje ikke være i stand til å kontrollere dem ved hjelp av de vanlige nettleserinnstillingene og -verktøyene. Informasjon om hvordan du deaktiverer eller sletter opplysninger i Flash-informasjonskapsler, finner du her "http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html".

  Tags og/eller pixels

  Vi og visse tredjeparter kan også bruke teknologier kalt tags eller pixels som formidler opplysninger fra enheten din til en server. Tags og pixels kan være lagt inn i nettinnhold, videoer og e-postmeldinger, og kan gjøre det mulig for en server å lese visse typer opplysninger fra enheten din, å registrere om du har sett et bestemt innhold eller en bestemt e-postmelding, fastslå klokkeslettet og datoen da du viste taggen og pixelen, samt fastslå enhetens IP-adresse. Vi og visse tredjeparter benytter tags og pixels til en rekke ulike formål, blant annet til å analysere bruken av tjenestene våre og (i samspill med informasjonskapsler) til å levere innhold og annonser som er mer relevante for deg.
  Når du får tilgang til og bruker våre tjenester – unntatt nettstedet levert av tredjeparts tjenesteleverandør – vil du bli bedt om å gi et eget samtykke til at vi lagrer informasjonskapslene (som omfatter andre lokale lagringsteknologier, tags, pixels og annen informasjon på våre enheter). Du vil også bli bedt om å gi eget samtykke til at vi og tredjepartene nevnt ovenfor skal ha tilgang til slike informasjonskapsler (som omfatter lokale lagringsteknologier, tags, pixels og informasjon). Din opplevelse av vårt nettsted/våre tjenester kan bli påvirket dersom du ikke godtar informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om dette vil bli gitt deg når vi ber deg om dette spesifikke samtykket.

 • UTVIDELSER FOR SOSIALE NETTVERK

  Tjenestene våre bruker utvidelser for sosiale nettverk ("utvidelser"). Når du bruker en tjeneste som inneholder utvidelser, kan opplysninger overføres direkte fra enheten din til operatøren av det sosiale nettverket. Vi har ingen innvirkning på opplysningene som samles inn gjennom utvidelsen. Hvis du er logget inn på et sosialt nettverk, kan din bruken av våre tjenester bli referert til på kontoen din på det aktuelle sosiale nettverket. Hvis du samhandler med utvidelsene, for eksempel ved å klikke på "Liker", "Følger" eller "Del" eller skrive en kommentar, kan det hende at opplysningene vises automatisk i profilen din på det sosiale nettverket. Selv om du ikke er logget inn på kontoen din på det sosiale nettverket, kan utvidelsene sende IP-adressen din til operatøren av det sosiale nettverket. Vi ber deg tenke over dette når du bruker tjenestene våre.
  Hvis du vil ha informasjon om operatører av sosiale nettverk for utvidelsene som brukes i tjenestene våre ("operatører"), kan du se nedenfor:

  Operatører av utvidelser brukt i tjenestene våre Hvis du er medlem i ett eller flere av følgende sosiale nettverk, og ønsker at operatøren ikke skal kunne knytte opplysninger angående din bruk av tjenestene våre sammen med medlemsopplysningene dine som allerede er lagret av operatøren, må du logge deg ut av det sosiale nettverket før du bruker tjenestene våre.

  Facebook Behandlingsansvarlig: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland ("Facebook"). Du finner mer informasjon på nettstedet for Facebooks personvernerklæring på "https://www.facebook.com/about/privacy/".

  Google+ Behandlingsansvarlig: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Du finner mer informasjon på nettstedet for Googles personvernerklæring på "https://www.google.com/privacy".

  LinkedIn Behandlingsansvarlig: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). Du finner mer informasjon på nettstedet for LinkedIns personvernerklæring på "http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv".

  Twitter Behandlingsansvarlig: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Du finner mer informasjon på nettstedet for Twitters personvernerklæring på "https://twitter.com/privacy".

 • Kontaktinformasjon

  Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss (behandlingsansvarlig i EU) her:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

  Dersom du ønsker å kontakte oss for å utøve noen av dine rettigheter, vennligst besøk vår personvernside.

  Du kan sende klage til det relevante tilsynsorgan dersom du mener at behandlingen vår av personopplysningene dine er i strid med gjeldende lovgivning. Du finner kontaktopplysninger om alle offentlige tilsynsorganer i EU her (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 • Personvernerklæring for Tilpasningstjenesten

  Vi i Samsung bryr oss om våre kunders personvern. Fordi vi bryr oss, gjør vi tiltak for å sikre at alle våre produkter og tjenester er overholder gjeldende prinsipper for personvern. Alle opplysninger vi samler inn benyttes for gjøre våre produkter og tjenester så bra som mulige. Ved å gjøre dette sikrer vi alltid at opplysningene dine er beskyttet, og kun brukes der det er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste eller et produkt til deg. Vi forstår den banen dine opplysninger følger for å sikre at de er trygge, sikre og i samsvar med den nødvendige personvernlovgivningen.

  Vi ser frem til endringene som har kommet som en del av GDPR – EUs personvernforordning. Som en del av våre GDPR-forberedelser har vi laget en personvernside. Denne siden er en plattform designet for å gjøre det så enkelt som mulig for våre kunder å benytte seg av noen av de seks rettighetene under GDPR. Vennligst trykk på linken under for å bli videresendt til personvernsiden; alle henvendelser på denne siden vil bli håndtert av vår personvernavdeling.

 • Tilleggsinformasjon om visse produkter og tjenester

  Personvernerklæring for Tilpasningstjenesten

  Ikrafttredelsesdato: 25/05/2018

  Samsung Electronics (UK) Limited (“Samsung” eller “Vi”) og dets tilknyttede selskaper respekterer ditt behov for personvern. Personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som vi samler inn gjennom Tilpasningstjenesten. Den gjelder ikke for informasjon som samles inn gjennom andre apper, nettsteder eller tjenester som Samsung eller dets tilknyttede selskaper leverer.

  Hva er Tilpasningstjenesten?

  Samsung-enheter, -apper og -tjenester (enkeltvis kalt “Tjeneste” og samlet kalt “Tjenester”) er utviklet for å gi deg tilpassede tjenester ved å støtte dine ønsker og behov på en smart og intelligent måte. Samsungs Tilpasningstjeneste gir forbedret brukeropplevelse og omfatter tilpasset innhold og anbefalinger basert på informasjonen som innhentes om deg, og din bruk av Tjenestene. Tilpasningstjenesten kan eksempelvis forbedre brukeropplevelsen din med Tjenestene ved å gi hint og informasjon som er tilpasset deg når du bruker Samsungs talegjenkjenningstjeneste, eller huske musikk du lyttet til på regnværsdager, og anbefale musikken en annen gang. Dessuten kan Tilpasningstjenesten minne deg på å kjøpe en vannflaske når du nærmer deg hjemmet ditt, ved å gi tjenesten kommandoen “Minn meg på å kjøpe en vannflaske når jeg nærmer meg hjemmet mitt”.

  Du må ha en Samsung account for å kunne bruke Tilpasningstjenesten. Personvernerklæringen vår på https://account.samsung.com/membership/pp (“Samsungs Personvernerklæring”) vil gjelde for din bruk av Samsung account og Tilpasningstjenesten. Denne personvernerklæringen ("Personvernerklæring for Tilpasningstjenesten" eller "Personvernerklæringen") gir ytterligere informasjon om hvordan personopplysninger brukes i forbindelse med Tilpasningstjenesten, og den bør leses i sammenheng med Samsungs Personvernerklæring, der du finner mer informasjon om hvordan vi behandler data. Ved inkonsekvens eller motstrid mellom vilkårene i denne Personvernerklæring for Tilpasningstjenesten og Samsungs Personvernerklæring, skal vilkårene i denne Personvernerklæring for Tilpasningstjenesten gjelde.


  I denne Personvernerklæringen beskriver vi hvilken type informasjon som samles inn via Tilpasningstjenesten, hvordan vi bruker informasjonen, hvor lenge vi oppbevarer informasjonen, hvem vi videreformidler informasjonen til, og hvordan du kan påvirke bruken vår av dine personopplysninger og utøve rettighetene dine. Vi beskriver dessuten hvilke tiltak vi setter i verk for å sikre dine personopplysninger, og hvordan du kan kontakte oss om personvernpraksisen vår. Samsung er behandlingsansvarlig for behandlingen av personligopplysningene.


  Klikk på en av koblingene nedenfor for å hoppe til den angitte delen:

  Hva er Tilpasningstjenesten?
  Hvilken informasjon vi samler inn
  Hvordan vi bruker informasjonen vi samler inn
  Tilpassede annonser og direkte markedsføring
  Deling av informasjon
  Internasjonale dataoverføringer
  Lagring av personlig informasjon
  Hvordan sletter jeg informasjon som er innhentet via Tilpasningstjenesten?
  Hva skjer hvis jeg sletter informasjon som innhentes av Tilpasningstjenesten, eller stopper innhenting av deler av informasjonen i Tilpasningstjenesten?
  Dine valg (inkludert hvordan du kan trekke tilbake samtykket til bruken av Tilpasningstjenesten)
  Rettighetene dine
  Hvordan vi beskytter personlig informasjon
  Oppdateringer av Personvernmerknaden
  Hvordan kontakte oss

  Hvilken informasjon vi samler inn

  Jo mer Tilpasningstjenesten forstår og lærer om deg, jo raskere og mer nøyaktig kan tjenesten gi deg tilpasset innhold og informasjon. Tilpasningstjenesten er utviklet for å forstå dine interesser, preferanser og posisjoner, og innhenter og analyserer informasjon om deg på ulike måter, for eksempel:

  • Enhetsinformasjon. Tilpasningstjenesten innhenter unik identifikasjonsinformasjon om enheten, informasjon om enhetsinnstillinger (for eksempel språk- og låseinnstillinger), statusinformasjon (for eksempel tilkobling til andre enheter) og annen informasjon om enhetene dine. Tilpasningstjenesten vil også kontrollere applikasjonene som er installert eller kjører på enheten din. Tilpasningstjenesten samler i tillegg inn opplysninger om hvordan, når og hvor lenge du bruker enhetene som er koblet til Samsung account. Dette inkluderer bruken din av Tjenestene og tredjepartsapper og -tjenester på enhetene (for eksempel en liste over apper på enhetene, hvilken musikk som har blitt spilt på enhetene, hvilke nettsteder du besøker, og hva du søker etter).
  • Informasjon om musikken og bildene dine. Tilpasningstjenesten innhenter og analyserer informasjon om for eksempel titler, sjangre og artister for tidligere avspilt eller lagret musikk og informasjon om bildene dine, for eksempel tidspunkter og steder der de lagrede bildene dine ble tatt.
  • Data om kontakter og kommunikasjon. Tilpasningstjenesten får tilgang til kontaktlisten din og innhenter og analyserer innkommende/utgående anrops- og tekstmeldingslogger for å gi deg tjenester, for eksempel for å fastslå relasjonene dine med andre (f.eks. familien og vennene dine), hvem de viktigste kontaktene dine er, hvem som kontakter deg oftest, og din foretrukne kontaktmetode, for å vise informasjon om dine viktige kontakter (f.eks. tapte anrop), og for å finne kontakter du henviser til når du bruker talegjenkjenning.
  • Kalenderinformasjon. Tilpasningstjenesten har tilgang til enhetskalenderen din og innhenter og analyserer kalenderdataene dine for å lære om dine preferanser, registrere spesielle anledninger og finne posisjonen din.
  • Nettleserloggen. Tilpasningstjenesten får tilgang til, innhenter og analyserer nettleserloggen din (for eksempel besøkte nettsteder, søkeord og bokmerker) for å lære mer om interessene og preferansene dine, slik at tjenesten kan vise relevante søkeresultater og informasjonen som passer best i ulike sammenhenger, og gi deg andre tjenester, som beskrevet i denne Personvernerklæringen. Søkehistorikken din fra Internett-surfing i Hemmelig modus (Inkognitomodus eller Privatmodus) innhentes ikke.
  • Posisjonsinformasjon. Tilpasningstjenesten får tilgang til, innhenter og analyserer enhetens nøyaktige geoposisjon og andre opplysninger knyttet til posisjonen din på regelmessig basis via Bluetooth og Wi-Fi-signaler, kalenderoppføringer og annen teknologi og informasjon for bestemte formål, for eksempel for å levere posisjonsrelaterte varsler eller opplysninger du ber om. Posisjonsinnstillingene må være aktivert på enheten din for at Tilpasningstjenesten skal kunne innhente informasjon om geoposisjon. Derfor vil Tilpasningstjenesten i enkelte tilfeller be om at du aktiverer Posisjonsinnstillinger.
  • Samsung account, Min profil og Samsung tjenestedata. Tilpasningstjenesten innhenter og analyserer informasjon som er lagret i og tilknyttet din Samsung account (for eksempel din Samsung account-ID, kontaktinformasjon, navn, fødselsdato og kjønn), og informasjon som er registrert i Min profil. Tilpasningstjenesten vil også innhente og analysere informasjon relatert til din bruk av Tjenestene, for eksempel brukshistorikken for Samsung-apper, talekommandoer som gis via talegjenkjenningstjenesten, varsler som angis i Reminder, og værdata som leveres til deg.
  • Kundeservice og data. Tilpasningstjenesten får tilgang til, innhenter og analyserer data som innhentes via samhandling med Samsung kundeservicesenter, for eksempel reparasjoner og tidligere samhandling med kundeservicemedarbeidere, kjøpshistorikken din i Samsung-butikker og informasjon om kampanjer du har deltatt i.
  • Informasjon relatert til tredjepartsapper og -tjenester. Ved å tillate tilkobling til en tredjepartsapp eller -tjeneste, kan du gi Tilpasningstjenesten tilgang til å bruke dataene om din bruk av disse tredjepartsappene og -tjenestene, og til å levere tilpassede funksjoner til deg.

  Gjennom Tilpasningstjenesten kan vi samle inn personlig informasjon om nettaktivitetene dine på Tilpasningstjeneste-aktiverte enheter over tid og på tvers av apper fra tredjeparter, nettsteder og andre nettjenester. Det innhentes også informasjon som er gjort tilgjengelig via tredjepartsplattformer og -apper (for eksempel sosiale medier) via nettdatabaser eller -biblioteker eller som er innhentet på annet lovlig vis. Denne informasjonen er regulert av én eller flere personvernerklæringer som leveres av tredjeparten på innhentingstidspunktet. Eksempler på informasjon som vi mottar, omfatter: din kjøps- og/eller bruksstatus (f.eks. aktiv/inaktiv) av tredjepartstjenester og hvordan du bruker tredjepartstjenester.


  Tilpasningstjenesten gir deg valgmuligheter for måten den bruker og analyserer bestemte typer personopplysninger på, for eksempel din anrops- og tekstmeldingslogg, geoposisjonsdata eller nettleserloggen.


  Hvordan vi bruker informasjonen vi samler inn

  Tilpasningstjenesten kombinerer og analyserer informasjonen som er angitt over, og leverer de analyserte dataene til Tjenestene og tredjepartsapper som du har godkjent, til følgende formål:

  • levere tilpasset innhold og informasjon til deg,
  • analysere metoder for å levere bedre Tjenester til deg,
  • forbedre og utvikle Tjenestene,
  • vise tilpassede annonser om produkter og tjenester som kan være av interesse for deg, og
  • etter samtykke fra deg kommunisere med deg via e-postmeldinger og push-varsler om produkter og tjenester som tilbys av Samsung og tredjeparter, som er tilpasset dine interesser.

  Samsung behandler personopplysninger til de formålene som er beskrevet ovenfor. Samsungs rettslige grunnlag for å behandle personopplysningene er:

  • ditt samtykke til å bruke Tilpasningstjenesten,
  • behandlingen er nødvendig ut fra Samsungs berettigede interesser (for eksempel for å håndtere relasjonen vår til deg og forbedre Tjenestene), og den registrertes interesser og grunnleggende rettigheter overgår ikke denne berettigede interessen, og
  • ditt separate samtykke (for å kommunisere med deg om våre produkter og tjenester og gi deg markedsføringsinformasjon).

  Tilpassede annonser og direkte markedsføring

  Tilpasningstjenesten innhenter, analyserer og deler informasjon om din bruk av Tjenestene og nettaktivitetene, over tid og på tvers av tredjeparts nettsteder og apper, og på tvers av enheter, for å levere annonser og direkte markedsføring til deg (samlet kalt “Annonser”) for produkter og tjenester som tilbys av Samsung og tredjeparter, og som er tilpasset dine interesser. Vi innhenter ditt samtykke til behandling av din personlige informasjon til bruk ved direkte markedsføring. Når du har gitt oss ditt samtykke, kan du velge bort bruken av denne informasjonen i Tilpasningstjenesten for tilpassede Annonser (trekke tilbake ditt samtykke) via menyen Personvern > Tilpasningstjeneste > Administrer alle enheter i din Samsung account ved å slå av “Annonsering via Tilpasningstjeneste”.
  Vær oppmerksom på at ikke alle Annonser (inkludert tilpassede Annonser) fra Samsung stoppes når dette alternativet deaktiveres. Det kan hende du fortsetter å motta Annonser fra Samsung hvis du har gitt samtykke til å motta slike Annonser fra andre Tjenester. Gå til Innstillinger-menyen i gjeldende Tjeneste for å få mer informasjon om hvordan du velger bort slike Annonser fra andre Tjenester.


  Deling av informasjon

  Vi videreformidler ikke personlig informasjon om deg via Tjenestene, med unntak av det som er beskrevet i denne Personvernerklæringen. Et begrenset antall medlemmer i Tilpasningstjeneste-teamet hos Samsung kan få tilgang til eller på annen måte behandle personopplysningene som del av sine arbeidsoppgaver eller kontraktsforpliktelser. Vi videreformidler personlig informasjon om deg til våre datterselskaper og tilknyttede selskaper og til våre klarerte tjenesteleverandører som utfører en Tjeneste for oss basert på avtaler som kan håndheves juridisk for å beskytte din informasjon. Vi gir ikke tjenesteleverandørene våre tillatelse til å bruke eller videreformidle informasjon, med mindre det er nødvendig for å utføre Tjenesten på vegne av oss eller for å etterkomme rettslige krav.


  Internasjonale dataoverføringer

  Noen av disse medarbeiderne, tilknyttede selskapene og tredjeparts tjenesteleverandørene befinner seg utenfor EØS, også i land som ikke kan levere samme databeskyttelsesnivå som hjemlandet til kundene våre, inkludert, men ikke begrenset til, for eksempel Sør-Korea, USA og India. Samsung setter i verk tiltak for å sikre at slike mottakere blir bundet av kravene om taushetsplikt, og Samsung gjennomfører slike tiltak i form av EUs standardklausuler om beskyttelse av personlig informasjon i kontrakter for å sikre at alle personopplysninger som overføres, beskyttes. Du kan få et eksemplar av disse klausulene ved å kontakte oss slik det er beskrevet i punktet Hvordan kontakte oss i denne Personvernerklæringen.

  Når du bruker Tilpasningstjenesten til å opprette tilgang til eller samhandle med apper og tjenester fra tredjeparter, kan vi sende noen typer personopplysninger til leverandørene av slike apper og tjenester fra tredjeparter, for å levere Tjenesten du etterspør til deg. Slike tredjeparter kan dessuten samle inn visse typer personlig informasjon direkte fra enhetene dine gjennom Tilpasningstjenesten. Samsung er ikke ansvarlig for slike tredjepartsleverandørers praksis når det gjelder personvern og sikkerhet. Aktuelle leverandørers praksis når det gjelder personvern og sikkerhet, inkludert hva slags informasjon de mottar fra oss eller samler inn om deg, reguleres av disse partenes personvernerklæringer, som vi sterkt anbefaler deg å lese.

  Samsung, våre datterselskaper og tilknyttede selskaper samt våre tredjeparts tjenesteleverandører kan også videreformidle informasjon om deg (1) dersom vi gjennom lov eller rettslig avgjørelse er forpliktet til det (for eksempel etter kjennelser eller vitneinnkallelser), (2) som svar på forespørsler fra myndighetsorganer, for eksempel rettshåndhevende myndigheter, (3) for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter, (4) når vi finner at videreformidling er nødvendig eller hensiktsmessig for å hindre fysisk eller annen skade eller økonomisk tap, (5) i forbindelse med etterforskning av mistenkte eller faktiske ulovlige handlinger, (6) dersom vi selger eller overfører hele eller deler av virksomheten og eiendelene våre (inkludert ved fusjon, oppkjøp, salg, overføring, reorganisering, oppløsning eller likvidasjon), eller (7) etter separat samtykke fra deg.


  Lagring av personlig informasjon

  Vi setter i verk nødvendige tiltak for å sikre at informasjon om deg bare oppbevares basert på følgende retningslinjer:

  • minst så lenge informasjonen brukes for å levere Tjenesten til deg,
  • i overensstemmelse med loven eller en kontrakt, eller med hensyn til våre lovpålagte forpliktelser, og
  • bare så lenge oppbevaringen er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen, eller lenger dersom kontraktsforpliktelser, gjeldende lover og regler eller statistiske formål krever det, og for å sikre at informasjonen beskyttes gjennom egnede beskyttelsestiltak.


  Hvordan sletter jeg informasjon som er innhentet via Tilpasningstjenesten?

  Informasjon som er innhentet og analysert av Tilpasningstjenesten, slettes når du sletter Samsung account. Du kan også på et hvilket som helst tidspunkt be om at data som er innhentet og analysert av Tilpasningstjenesten, slettes, til og med før du sletter din Samsung account, via Personverninnstillinger-menyen i Samsung account. Vær oppmerksom på at det i noen tilfeller kan ta cirka 48 timer før informasjonen som er lagret på serverne våre, slettes fullstendig.


  Hva skjer hvis jeg sletter informasjon innhentet av Tilpasningstjenesten, eller dersom jeg stopper innhenting av deler av informasjonen i Tilpasningstjenesten?

  Hvis du sletter innhentet informasjon, kan det redusere nøyaktigheten til og/eller kvaliteten på det tilpassede innholdet som leveres til deg av Tilpasningstjenesten. Dessuten kan enkelte tilpasningsfunksjoner være avhengige av informasjon du har slettet, eller som du har nektet Tilpasningstjenesten tilgang til, og det kan hende at det bare er mulig å få tilgang til disse funksjonene igjen ved å tillate Tilpasningstjenesten å innhente og bruke den relevante informasjonen igjen.


  Hvordan vi beskytter personopplysninger

  Vi anvender nødvendige administrative, tekniske og fysiske tiltak for å beskytte personlig informasjon som vi samler inn gjennom Tjenestene mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, påvirkning, tap, endring, tilgang, videreformidling eller bruk. Samsung tar dessuten i bruk hensiktsmessige prosedyrer for å sikre at slik informasjon er pålitelig ut fra hva den skal brukes til, og at den er nøyaktig, fullstendig og oppdatert.


  Dine valg (inkludert hvordan du kan trekke tilbake samtykket til bruken av Tilpasningstjenesten)

  Samsung respekterer dine valg, og vi jobber hardt for å tilby en rekke ulike måter du kan kontrollere personopplysningene dine på. Du kan når som helst deaktivere Tilpasningstjenesten via “Tilpasningstjeneste”-valget på Innstillinger-menyen i din Samsung account. Samsung vil da slutte å levere tilpasset innhold og informasjon og avslutte innsamling, kombinering og analyse av informasjonen din i Tilpasningstjenesten. Hvis du i tillegg endrer innstillingene som beskrives i delen “Tilpassede annonser og direkte markedsføring” over, vil ikke informasjon som innhentes og analyseres av Tilpasningstjenesten, lenger bli brukt til markedsføringsformål.
  Du kan dessuten spesifisere informasjonskategoriene som Tilpasningstjenesten kan innhente og analysere, samt Tilpasningstjenestens støtte for enkelte Tjenester. Eventuelle valg av slik begrensning og/eller spesifisering vil imidlertid ikke påvirke informasjonen som allerede er innhentet, kombinert og analysert av Tilpasningstjenesten, og deaktivering av Tilpasningstjenesten vil ikke føre til at tidligere informasjon som allerede er innhentet, kombinert og analysert av Tilpasningstjenesten, slettes. Selv om du deaktiverer Tilpasningstjenesten, kan du fremdeles bruke standardfunksjonene som leveres av hver av Tjenestene. Du kan velge en rekke alternativer, som er angitt her:


  • Gjør følgende for å endre Tilpasningstjeneste-innstillingene i hver av enhetene som er registrert i Samsung account:
   - Smarttelefoner/nettbrett: Innstillinger > Nettsky og kontoer > Kontoer > Samsung account > Personvern > Tilpasningstjeneste
   - Kroppsnær enhet: Innstillinger > Konto > Tilpasningstjeneste
  • Gjør følgende for å endre Tilpasningstjeneste-innstillingene i alle enheter som er registrert i Samsung account:
   - Nettsted: https://account.samsung.com > Personlige informasjonsinnstillinger
   - Smarttelefoner/nettbrett: Innstillinger > Nettsky og kontoer > Kontoer > Samsung account > Personvern > Tilpasningstjeneste > Administrer alle enheter

  De spesifikke innstillingene over kan bli endret i oppdaterte eller nye enhetsmodeller som støtter Tilpasningstjenesten. Vær oppmerksom på at den tilpassede brukeropplevelsen din kan bli endret hvis du deaktiverer Tilpasningstjenesten.


  Rettighetene dine

  Du har rett til å be om ytterligere informasjon om opplysningene vi har samlet inn og behandler om deg, du kan be oss om å rette unøyaktigheter i de gjeldende personopplysningene, protestere mot eller be om begrensning av behandlingen, og be om tilgang til eller sletting eller flytting av personopplysningene dine. I henhold til lovene i noen jurisdiksjoner kan vi avslå å behandle forespørsler om utøvelse av disse rettighetene dersom de i urimelig grad gjentar seg, dersom det trengs en uforholdsmessig teknisk innsats, som setter andres personvern i fare, som i særlig grad er upraktiske, eller som ikke er hjemlet i lokale lover og regler. Dersom du ønsker å kontakte oss for å utøve noen av dine rettigheter, vennligst besøk vår personvernside. Du kan også slette og/eller laste ned (data for de siste 30 dager) informasjonen din på smarttelefoner/nettbrett: Innstillinger > Nettsky og kontoer > Kontoer > Samsung account > Personvern > Tilpasningstjeneste, bortsett fra Kundeservice og data.

  Hvis du ber om å få slettet personlig informasjon, godtar du at du kanskje ikke vil få tilgang til eller kan bruke forretningstjenestene, og at den resterende personlige informasjonen fortsatt kan lagres i Samsungs registre og arkiver en stund i overensstemmelse med gjeldende lov, men Samsung bruker ikke den gjeldende informasjonen til kommersielle formål. Du er innforstått med at Samsung, til tross for forespørselen din om sletting, forbeholder seg retten til å oppbevare dine personopplysninger, eller en relevant del av de, i samsvar med våre retningslinjer for oppbevaring av personopplysninger og gjeldende lovgivning; spesielt gjelder dette hvis Samsung har sperret, begrenset eller stoppet din tilgang til nettstedet fordi du har overtrådt Samsungs vilkår for bruk, dersom det er nødvendig for å beskytte Samsung eller noen av våre respektive tilknyttede enheter, forretningspartnere, medarbeidere eller kunders rettigheter, eiendeler eller sikkerhet.


  Hvordan vi beskytter personopplysninger

  Vi anvender nødvendige administrative, tekniske og fysiske tiltak for å beskytte personlig informasjon som vi samler inn gjennom Tjenestene mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, påvirkning, tap, endring, tilgang, videreformidling eller bruk. Samsung tar dessuten i bruk hensiktsmessige prosedyrer for å sikre at slik informasjon er pålitelig ut fra hva den skal brukes til, og at den er nøyaktig, fullstendig og oppdatert.


  Oppdateringer av Personvernerklæringen

  Personvernerklæringen kan fra tid til annen bli oppdatert slik at den gjenspeiler endringer i praksisen vår når det gjelder behandling av personopplysninger knyttet til Tjenestene, eller endringer i gjeldende lover og regler. Vi kommer til å legge ut en melding på nettstedet vårt og/eller enheten din på forhånd for å varsle deg om viktige endringer i Personvernerklæringen vår. Den seneste oppdateringsdatoen vil være angitt øverst i meldingen.


  Hvordan kontakte oss

  Hvis du har spesifikke spørsmål, kan du kontakte oss på (behandlingsansvarlig i EU):
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

  Alternativt kan du kontakte oss på vår personvernside.
  Du kan sende en klage til et tilsynsorgan dersom du mener at behandlingen vår av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovgivning.
  SAMSUNGS GLOBALE PERSONVERNERKLÆRING – TILLEGG FOR SMART TV

  Samsungs Smart TV-tjeneste består av et sett funksjoner som gir utvidet videoinnhold, tilpassede TV-opplevelser, filmer, tilkobling til sosiale nettverkstjenester og mulighet til å styre og samhandle med Smart TV-en ved hjelp av talekommandoer. Vi kan samle inn, bruke, dele og lagre opplysninger via Smart TV-en din og enhetene som er koblet til Smart TV-en, slik det er beskrevet i Samsungs globale personvernerklæring. Dette tillegget gir ytterligere informasjon om retningslinjene for personvern som gjelder særskilt for noen av Smart TV-funksjonene.

  Smart TV-en er laget slik at det skal være enkelt for deg å finne og få tilgang til videoprogrammer og annet innhold. Du kan for eksempel få tilgang til informasjon om direktesendte TV-programmer distribuert av kabel- eller satellittdistributøren og tilbud om bestillingsvideoinnhold distribuert av tredjeparts innholdsleverandører via søkbare guider på Smart TV-en.
  Når det gjelder direktesendte TV-programmer, benytter vi delvis postadressen din til å bestemme hva slags innhold som skal være tilgjengelig for deg. I tillegg hjelper Smart TV-en deg med å finne og oppleve annet Smart TV-innhold som er særlig relevant for deg, ved å utheve programmer og innhold som kan være av interesse for deg, eller ved å tilby tilleggstjenester som vil forbedre seeropplevelsen. Vi baserer slike anbefalinger og tilleggstjenester på:

  • opplysninger om innhold som du har sett på, kjøpt, lastet ned eller strømmet gjennom Samsung-applikasjoner på Smart TV-en eller på andre enheter (se delen "Tjenester for visning av informasjon" nedenfor for informasjon om visning på TV)
  • opplysninger om applikasjoner du har benyttet gjennom Smart TV-en
  • opplysninger om hvordan du har klikket på "Liker", "Liker ikke", "Se nå" og andre knapper på Smart TV-en
  • søkeordene du har angitt i Smart TV-ens søkefunksjoner, blant annet når du søker etter et bestemt videoinnhold
  • andre opplysninger om bruk av Smart TV-en og enhetsopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til IP-adresse, loggdata, opplysninger som identifiserer maskinvare- eller programvarekonfigurasjonen din, nettleseropplysninger og hvilke sider du besøker


  Tjenester for visning av informasjon

  Noe av innholdet og noen av tjenestene våre vil bruke TV-seingshistorikken og informasjon om bruk av Smart TV-en for at vi skal kunne tilby deg tilpassede og personlige Smart TV-opplevelser.
  TV-visningsloggen inneholder informasjon om hvilke nettverk, kanaler og nettsteder du har besøkt, og programmer du har sett på Smart TV-en, samt hvor lenge du har sett på dem.
  Vi kan bruke automatisk innholdsgjenkjenning (ACR) og annen teknologi for å samle inn denne informasjonen. Smart TV-en overfører da informasjon fra TV-tuneren eller videoklipp for å finne ut hvilke programmer du har sett.
  Du kan når som helst endre personvernvalgene dine ved å gå til innstillingsmenyen og slå av spesifikke funksjoner eller tjenester. I så fall avsluttes også innsamlingen av TV-seingshistorikken knyttet til disse funksjonene eller tjenestene.
  Bruk av våre tjenester medfører overføring, lagring og behandling av dine personopplysninger utenfor landet du bor (f.eks. Norge), i samsvar med denne personvernerklæringen. I tillegg kan din bruk av tjenestene også innebære at dine personopplysninger overføres til-, lagres i- og behandles i andre land, inkludert men ikke begrenset til land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), USA og Canada. Vær oppmerksom på at personvernlovgivningen og annen lovgivning i landene utenfor EØS som dine personopplysninger overføres til, kanskje ikke er like omfattende som i ditt hjemland. Vi vil i samsvar med gjeldende lovgivning treffe egnede tiltak for å sikre at dine personopplysninger forblir beskyttet. Slike tiltak omfatter bruken av standardkontraktklausuler for å beskytte overføringen av data utenfor EØS. For mer informasjon, eller for å få en kopi av avtalene som foreligger, vennligst kontakt oss ved å besøke vår personvernside.
  Vær oppmerksom på at personvernvalgene dine kan ha innvirkning på tilgjengeligheten eller kvaliteten til disse spesifikke informasjonsbaserte tjenestene.


  Tjenester for interessebaserte annonser

  IBA-tjenestene (tjenester for interessebaserte annonser) er utviklet for å gi mulighet for anskaffelse og visning av nyttige, interaktive og interessebaserte annonser om produkter og tjenester som tilbys av Samsung og tredjeparter på din Samsung Smart TV eller på diverse andre plattformer og enheter fra Samsung og tredjeparter, inkludert standardisert reklame på nettet, på mobilenheter og på nettbrett.

  For å gjøre reklamen på enhetene dine mer relevant for deg, vil IBA-tjenesten basere seg på visningsloggen på TV-en (inkludert opplysninger om hvilke nettverk, kanaler og nettsteder du har besøkt, om hvilke programmer du har sett på din Samsung Smart TV, samt hvor lenge du har sett på dem), informasjon om bruk av Samsung Smart TV og andre statistikkdata innhentet fra pålitelige datakilder fra tredjeparter. Vi kan også bruke automatisk innholdsgjenkjenning (ACR) og annen teknologi for å samle inn TV-visningsloggen.

  Basert på opplysningene ovenfor oppretter vi grupper med Samsung Smart TV-er som deler lignende interesser, og bruker disse gruppene som utgangspunkt for IBA-tjenesten. Opplysningene ovenfor brukes til å finne ut hvilke grupper som skal være med i Samsung Smart TV, og dermed hvilke annonser du får på enhetene.

  Du kan når som helst deaktivere IBA-tjenesten via innstillingsmenyen på din Samsung Smart TV.

  Vær oppmerksom på at personvernvalgene du foretar i tilknytning til IBA-tjenesten ikke vil ha påvirkning på hvorvidt du mottar eller eksponeres for andre typer annonser eller markedsføring som ikke spesifikt baserer seg på TV-visningsloggen eller informasjon om bruk av Samsung Smart TV-en. Disse andre typene annonser og markedsføring er basert på andre opplysninger, for eksempel generalisert plassering, og andre estimerte opplysninger. Disse kan imidlertid være mindre relevante for deg, fordi de ikke er basert på interessene dine.

  Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om IBA-tjenestene, kan du se personvernerklæringen for IBA-tjenester nederst i dette tillegget.


  PSID

  Når vi samler inn TV-visningsloggen og bruksopplysninger for Smart TV-en din for å levere interessebaserte annonser, kobler vi dette til en tilfeldig, ikke-vedvarende og tilbakestillbar enhetsidentifikator kalt personlig tjeneste-ID eller "PSID".
  Du kan når som helst tilbakestille PSID-en din fra innstillingsmenyen på Smart TV-en. Når du har gjort det, slettes koblingen mellom den foregående PSID-en og Smart TV-visningsloggen og bruksopplysningene for Smart TV-en knyttet til interessebaserte annonser. Husk at tilpassede og interessebaserte annonser kan bli mindre treffsikre hvis du tilbakestiller PSID-en din.


  Talegjenkjenning

  Du kan styre Smart TV-en og bruke mange av funksjonene på den ved hjelp av talekommandoer.
  Hvis du aktiverer Talegjenkjenning, kan du samhandle med Smart TV-en med stemmen din. Talekommandoene dine blir overført (sammen med opplysninger om enheten din, inkludert enhetsidentifikatorer) til oss, og vi konverterer deretter talekommandoene til tekst for at vi skal kunne levere talegjenkjenningsfunksjonen. I tillegg kan Samsung samle inn talekommandoer og tilknyttede tekster for å evaluere og forbedre funksjonene. Samsung samler bare inn talekommandoer når du utfører et spesifikt søk på Smart TV-en ved å klikke på aktiveringsknappen på fjernkontrollen eller på skjermen og snakke i mikrofonen på fjernkontrollen.
  Hvis du ikke aktiverer Talegjenkjenning, vil du ikke kunne bruke talegjenkjenningsfunksjonene.
  Du kan når som helst deaktivere innhenting av talegjenkjenningsdata ved å gå inn på innstillingsmenyen. Dette fører imidlertid til at du ikke kan bruke talegjenkjenningsfunksjonene.

  Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om Talegjenkjenning, kan du se personvernerklæringen for Talegjenkjenning nederst i dette tillegget.


  Tredjeparter

  Når du ser en video eller benytter applikasjoner eller innhold som er levert av en tredjepart, bes du være oppmerksom på at vedkommende leverandør kan samle inn eller motta opplysninger om Smart TV-en din (f.eks. IP-adressen og enhetsidentifikatorene dens), om den forespurte transaksjonen (f.eks. forespørsel om å kjøpe eller leie videoen) og om din bruk av applikasjonen eller tjenesten. Samsung er ikke ansvarlig for slike leverandørers retningslinjer knyttet til personvern eller sikkerhet. Du bør opptre aktsomt og lese gjennom personvernerklæringene som gjelder for tredjepartsnettsteder og -tjenester du bruker.


  Landsspesifikke funksjoner

  Merk deg at én eller flere av funksjonene som er beskrevet i tillegget for Smart TV-er kanskje ikke vil være tilgjengelige for deg, avhengig av hvor du bor.

  Personvernerklæring for talegjenkjenningstjenesten

  Ikrafttredelsesdato: 25. mai 2018

  Samsung Electronics UK Limited ("Samsung" eller "Vi") dets tilknyttede selskaper respekterer ditt behov for personvern. Denne personvernerklæringen gjelder for de personopplysningene vi innhenter via talegjenkjenningstjenesten ("Taletjenesten").

  Taletjenesten er en tjeneste som brukere kan benytte til å finne og se på innhold og styre Samsung-produktene bare ved hjelp av stemmen. Funksjonene omfatter naturlig språkbehandling i innholdssøk og for Samsung Smart TV-kontrollen; Internett, vær og andre tjenester som brukerne forventer fra en Samsung Smart TV.

  Avhengig av hvilket språk du velger, kan du bruke den forbedrede talegjenkjenningsfunksjonen, Bixby. Når Bixby er aktivert, kan du se det på ikonene, bannerne eller andre markeringer på Samsung Smart TV-skjermen.

  Personvernerklæringen inneholder utfyllende og spesifikk informasjon om hvordan dine personopplysninger brukes i forbindelse med taletjenesten, og bør leses i sammenheng med Samsungs globale personvernerklæring, som også gjelder for din bruk av taletjenesten. Du finner den på https://account.samsung.com/membership/pp.

  I dette tillegget til personvernerklæringen beskriver vi hvilke typer opplysninger som samles inn via taletjenesten, hvordan vi bruker disse opplysningene, hvor lenge vi oppbevarer opplysningene, hvem vi videreformidler opplysningene til, og hvordan du kan påvirke vår bruk av opplysningene dine og utøve rettighetene dine. Vi beskriver dessuten hvilke tiltak vi setter i verk for å sikre opplysningene, og hvordan du kan kommunisere med oss om personvernpraksisen vår. Samsung er behandlingsansvarlig for personopplysninger.

  Hvilke opplysninger vi samler inn

  Gjennom taletjenesten kan vi på ulike måter samle inn opplysninger om deg. Vi samler blant annet inn følgende typer personopplysninger:

  • Samsung-kontoopplysninger (valgfritt). Når du logger deg på Samsung-kontoen din på Smart TV-en, kan vi samle inn opplysninger knyttet til Samsung-kontoen som brukes til å få tilgang til taletjenesten, for eksempel navn, e-postadresse og ID for Samsung-kontoen.
  • Samhandling med taletjenesten. Vi kan samle inn opplysninger som du gir taletjenesten gjennom samhandling med tjenesten, inkludert opptak av talekommandoer (som spørsmål, forespørsler og instruksjoner), bilder og andre handlinger, samt opplysninger som du mottar gjennom tjenestene (som respons, svar og innhold). Vi kan også innhente andre opplysninger knyttet til din bruk av taletjenesten, inkludert opplysningene (blant annet opplysninger knyttet til apper du bruker, nettsteder du besøker, kontaktlister, bilder, musikk, kalenderoppføringer, bokmerker, notater, alarmklokke samt innhold og data fra andre apper, nettsteder og tjenester fra Samsung og tredjeparter) som vi mottar fra apper og tjenester fra Samsung og tredjeparter som taletjenesten oppretter tilgang til eller bruker for å levere tjenestene til deg (som strømming av musikk eller værmeldinger).
  • Geoposisjonsopplysninger. Vi kan motta enhetens posisjon og andre opplysninger knyttet til posisjonen din via opplysninger om postnummer som er lagret på TV-en, som deretter kan hentes via IP-adressen din eller via handlinger for bestemte formål, for eksempel for å tilby tjenester til deg.
  • Opplysninger om enheter og apper. Ved bruk av automatiserte metoder kan vi samle inn opplysninger om dine enheter som er aktivert for taletjenesten, som enhetsmodell, OS-versjon, enhetskonfigurasjon og -innstillinger, IP-adresser, enhetsidentifikatorer og andre unike identifikatorer. I tillegg samler vi inn opplysninger om hvordan, når og hvor lenge du bruker enheter som er aktivert for taletjenesten. Dette inkluderer din bruk av taletjenesten og av apper og tjenester fra Samsung og tredjeparter på dine enheter (som en liste over apper på enhetene, hvilken musikk som har blitt spilt på enhetene, hvilke nettsteder du besøker, og hva du søker etter).

  Samsungs servere kan motta opplysninger når du samhandler med taletjenesten, blant annet opplysninger om din bruk av taletjenesten, din samhandling med taletjenesten, din geoposisjon og hvilke enheter du bruker for å få tilgang til taletjenesten.

  Hvordan vi bruker opplysninger vi samler inn

  Vi kan bruke opplysningene som vi samler inn gjennom taletjenesten, til å:

  • levere tjenester til deg, f.eks. ved å svare på forespørsler, spørsmål og instruksjoner som du kommer med gjennom taletjenesten
  • identifisere og godkjenne deg, slik at du kan bruke taletjenesten
  • forbedre og tilpasse din brukeropplevelse av taletjenesten, f.eks. ved å levere innhold og svar som er tilpasset brukerne og måten de samhandler med taletjenesten på
  • kommunisere med deg om produktene og tjenestene våre og gi deg varsler, innhold, tilbud, kampanjer, markedsføringsinformasjon, meldinger og annonser, dersom du har samtykket til dette
  • svare på forespørsler og spørsmål fra deg
  • drive, evaluere og forbedre virksomheten vår (inkludert utvikling av nye produkter; utvidelse og forbedring av produktene og tjenestene våre; håndtering av kommunikasjon; analyse av produktene, kundebasen og tjenestene våre; gjennomføring av markedsundersøkelser; utførelse av dataanalyser; samt føring og revidering av regnskaper og utførelse av andre interne funksjoner)
  • gjøre det mulig for deg å samhandle med og bruke visse apper og tjenester fra tredjeparter
  • beskytte mot, identifisere og hindre svindel, andre kriminelle handlinger, krav og annet erstatningsansvar
  • etterleve og håndheve gjeldende rettslige krav, relevante bransjestandarder og våre egne retningslinjer, blant annet denne personvernerklæringen og personvernerklæringen for Samsung-kontoen.

  Gjennom taletjenesten kan vi samle inn personopplysninger om nettaktivitetene dine på enheter aktivert for taletjenesten over tid og på tvers av apper fra tredjeparter, nettsteder og andre nettjenester. Vi kan bruke analysetjenester fra tredjeparter i tjenestene våre. Leverandørene som utfører slike analysetjenester, hjelper oss med å analysere din bruk av tjenestene og å forbedre tjenestene våre. Opplysningene som vi samler inn, kan bli videreformidlet til eller bli samlet inn direkte av slike leverandører eller andre relevante tredjeparter som bruker opplysningene til for eksempel å evaluere tjenestene, bidra til å levere tjenestene eller til å feilsøke tekniske problemer.

  Samsung behandler personopplysninger til de formål som er beskrevet ovenfor. Samsungs rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger omfatter behandling som er; nødvendig for å oppfylle avtalen mellom deg og Samsung (for eksempel for å levere tjenestene til deg og for å identifisere og godkjenne deg, slik at du kan bruke visse tjenester); nødvendig for å etterkomme rettslige krav (for eksempel for å etterkomme regnskapsregler og for lovpålagt formidling av opplysninger til rettshåndhevende myndigheter); nødvendig ut fra Samsungs legitime interesser (for eksempel for å håndtere relasjonen vår til deg og forbedre tjenestene); og på grunnlag av samtykke fra kundene våre (for eksempel til å kommunisere med deg om produktene og tjenestene våre og å gi deg markedsføringsinformasjon), som når som helst kan trekkes tilbake ved å kontakte oss slik det er beskrevet i punktet Kontaktinformasjon i denne personvernerklæringen, men uten at det påvirker lovligheten av behandling basert på samtykket før det ble trukket tilbake.

  For å kunne inngå en avtale er det et krav om at du gir oss personopplysninger til behandling som beskrevet ovenfor. Dersom du ikke gir oss personopplysninger, kan vi ikke levere alle funksjoner som er tilgjengelige gjennom taletjenesten.

  Deling av opplysninger

  Vi videreformidler ikke dine personopplysninger via tjenestene, med unntak av det som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Et begrenset antall medlemmer i teamet for taletjenesten hos Samsung kan få tilgang til eller på annen måte behandle personopplysninger som en del av deres arbeidsoppgaver eller kontraktsforpliktelser. Vi kan videreformidle personopplysningene dine til våre datterselskaper og tilknyttede selskaper, og til tjenesteleverandører som utfører tjenester for oss. Vi gir ikke tjenesteleverandørene våre tillatelse til å bruke eller videreformidle personopplysninger, med mindre det er nødvendig for å utføre tjenester på vegne av oss eller for å etterkomme rettslige krav.

  Når du bruker taletjenesten til å opprette tilgang til eller samhandle med apper og tjenester fra tredjeparter, kan vi sende visse personopplysninger til leverandørene av slike apper og tjenester fra tredjeparter for å levere de tjenester du ber om. Slike opplysninger kan blant annet være talekommandoer som du bruker til å styre disse appene og tjenestene med, posisjon og andre posisjonsopplysninger samt andre opplysninger som brukes til å levere tjenestene du ber om. Slike tredjeparter kan dessuten samle inn visse personopplysninger direkte fra enhetene dine gjennom taletjenesten. Samsung er ikke ansvarlig for slike tredjepartsleverandørers praksis når det gjelder personvern og sikkerhet. Aktuelle leverandørers praksis når det gjelder personvern og sikkerhet, inkludert hvilke opplysninger de mottar fra oss eller samler inn om deg, reguleres av disse partenes personvernerklæringer, som vi sterkt vil anbefale deg å lese.

  Samsung, våre datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt våre tredjeparts tjenesteleverandører, kan også videreformidle opplysninger om deg; (1) dersom vi gjennom lov eller rettslig avgjørelse er forpliktet til det (f.eks. ved kjennelser eller vitneinnkallelser); (2) som svar på forespørsler fra myndighetsorgan, for eksempel rettshåndhevende myndigheter; (3) for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter; (4) når vi finner at videreformidling er nødvendig eller hensiktsmessig for å hindre fysisk eller annen skade eller økonomisk tap; (5) i forbindelse med etterforskning av mistenkte eller faktiske ulovlige handlinger; (6) dersom vi selger eller overfører hele eller deler av virksomheten og eiendelene våre (inkludert ved fusjoner, oppkjøp, reorganiseringer, oppløsning eller likvidasjon); eller (7) etter samtykke fra deg.

  SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV OPPLYSNINGER TIL UTLANDET

  Bruk av våre tjenester medfører overføring, lagring og behandling av dine personopplysninger utenfor landet du bor (f.eks. Norge), i samsvar med denne personvernerklæringen. I tillegg kan din bruk av tjenestene også innebære at dine personopplysninger overføres til-, lagres i- og behandles i andre land, inkludert men ikke begrenset til land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og USA. Vær oppmerksom på at personvernlovgivningen og annen lovgivning i landene utenfor EØS som dine personopplysninger overføres til, kanskje ikke er like omfattende som i ditt hjemland ditt. Vi vil i samsvar med gjeldende lovgivning treffe egnede tiltak for å sikre at dine personopplysninger forblir beskyttet. Slike tiltak omfatter bruken av standardkontraktklausuler for å beskytte overføringen av data utenfor EØS. For mer informasjon, eller for å få en kopi av avtalene som foreligger, vennligst kontakt oss ved å besøke vår personvernside.

  LAGRINGSTID FOR OPPLYSNINGER

  Vi vil ikke beholde dine personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppnå formålet med innhentingen. Det betyr at de vil bli destruert eller slettet fra våre systemer så snart de ikke lenger er nødvendige.
  Vi iverksetter de egnede tiltak for å sikre at dine personopplysninger som vi behandler og oppbevarer er basert på følgende retningslinjer:
  1. Minimum så lenge opplysningene brukes til å levere en tjeneste til deg
  2. I henhold til bestemmelsene i lovgivningen, i en avtale eller grunnet våre lovfestede forpliktelser; eller
  Så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med innhenting eller behandlingen, eller enda lenger dersom kontraktsforpliktelser, gjeldende lover og regler eller statistiske formål krever det, og for å sikre at opplysningene beskyttes gjennom egnede sikkerhetstiltak.

  Dine valg

  Du kan når som helst deaktivere taletjenesten via innstillingsmenyen, men dette vil samtidig forhindre deg i å bruke taletjenesten.

  Vi gir deg i tillegg visse valg i forbindelse med personopplysningene som vi samler inn om deg. Du kan endre valg, begrense mengden informasjon du får fra oss, eller sende inn en forespørsel ved å kontakte oss slik det er beskrevet i punktet Hvordan kontakte oss i denne personvernerklæringen.

  Dine rettigheter

  Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi henter inn, at vi korrigerer unøyaktigheter i dine personopplysninger, å nekte behandling av dine personopplysninger, be om at den begrenses og be om tilgang til-, sletting av- eller overføring av dine personopplysninger. I henhold til lovene i bestemte jurisdiksjoner, kan vi imidlertid nekte å behandle forespørsler som gjentas et urimelig antall ganger, som krever uforholdsmessige tekniske tiltak, er i strid med andres personvern, er svært vanskelige å ivareta eller forespørsler om tilgang som ikke er hjemlet i nasjonal lovgivning. Dersom du ønsker å fremsette en innsynsforespørsel, vennligst besøk vår personvernside.
  Hvis du ber om sletting av personopplysninger, godtar du muligheten for at du ikke får tilgang til å bruke våre tjenester, og at personopplysninger fortsatt kan lagres av Samsung i en etterfølgende periode, i henhold til gjeldende lovgivning. Samsung vil imidlertid ikke bruke disse personopplysningene til kommersielle formål etter at du har bedt om at de slettes. Du er også innforstått med at Samsung – til tross for forespørselen om sletting – forbeholder seg retten til å oppbevare dine personopplysninger eller en relevant del av dem i samsvar med anvisningene i avsnittet "Lagring av data" nedenfor og gjeldende lovgivning. Samsung kan midlertidig oppheve, begrense eller avslutte din tilgang til nettstedet ved brudd på Samsungs vilkår for bruk og når dette er nødvendig for å beskytte Samsungs eller våre filialers, forretningspartneres, medarbeideres eller kunders rettigheter.

  Hvordan vi beskytter personopplysninger

  Vi anvender administrative, tekniske og fysiske tiltak for å beskytte personopplysninger som vi samler inn gjennom tjenestene, mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, påvirkning, tap, endring, tilgang videreformidling eller bruk. Samsung implementerer dessuten hensiktsmessige prosedyrer for å sikre at slike opplysninger er pålitelige ut fra hva de skal brukes til, og at de er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte.

  Oppdateringer av personvernerklæringen

  Personvernerklæringen kan fra tid til annen bli oppdatert slik at den gjenspeiler endringer i praksisen vår når det gjelder personopplysninger knyttet til tjenestene, eller endringer i gjeldende lover og regler. Vi kommer i så fall til å legge ut en melding på nettstedet vårt og/eller enheten din for å varsle deg om viktige endringer. Den seneste oppdateringsdatoen vil være angitt øverst i meldingen.

  Kontaktinformasjon

  Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss (behandlingsansvarlig i EU) her:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Dersom du ønsker å kontakte oss for å utøve noen av dine rettigheter, vennligst besøk vår personvernside.

  Du kan sende klage til det relevante tilsynsorgan dersom du mener at behandlingen vår av personopplysningene dine er i strid med gjeldende lovgivning. Du finner kontaktopplysninger om alle offentlige tilsynsorganer i EU her (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

  Personvernerklæring for tjenesten for interessebaserte annonser

  Ikrafttredelsesdato: 25. mai 2018

  Samsung Electronics UK Limited ("Samsung" eller "Vi") og dets tilknyttede selskaper respekterer ditt behov for personvern. Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger vi innhenter via tjenesten for interessebaserte annonser ("IBA-tjenesten").

  Personvernerklæringen inneholder utfyllende og spesifikk informasjon om hvordan dine personopplysninger brukes i forbindelse med IBA-tjenesten, og den bør leses i sammenheng med Samsungs globale personvernerklæring, som også gjelder for din bruk av IBA-tjenesten. Du finner den på https://account.samsung.com/membership/pp.

  I personvernerklæringen beskriver vi hvilke typer opplysninger som hentes inn via interessebaserte annonser, hvordan vi bruker disse opplysningene, hvor lenge vi oppbevarer opplysningene, hvem vi videreformidler opplysningene til, og hvordan du kan påvirke vår bruk av dine personopplysninger og utøve dine rettigheter. Vi beskriver dessuten hvilke tiltak vi setter i verk for å sikre opplysningene, og hvordan du kan kommunisere med oss om personvernpraksisen vår. Samsung er behandlingsansvarlig for personopplysninger.


  Hva er IBA-tjenesten?

  IBA-tjenesten er utviklet for å gi mulighet for anskaffelse og visning av nyttige, interaktive og interessebaserte annonser om produkter og tjenester som tilbys av Samsung og tredjeparter på din Samsung Smart TV eller på diverse andre plattformer og enheter, både fra Samsung og fra tredjeparter, inkludert standardisert reklame på nettet, på mobilenheter og på nettbrett.

  For å gjøre reklamen på enhetene dine mer relevant for deg vil IBA-tjenesten basere seg på visningsloggen på TV-en (inkludert opplysninger om hvilke nettverk, kanaler og nettsteder du har besøkt, om hvilke programmer du har sett på din Samsung Smart TV, samt hvor lenge du har sett på dem), informasjon om bruk av Samsung Smart TV og andre statistikkdata innhentet fra pålitelige datakilder fra tredjeparter. Vi kan bruke automatisk innholdsgjenkjenning (ACR) og annen teknologi for å samle inn TV-visningsloggen.

  Basert på opplysningene ovenfor oppretter vi grupper med Samsung Smart TV-er som deler lignende interesser, og vi bruker disse gruppene som grunnlag for IBA-tjenesten. Opplysningene ovenfor brukes til å finne ut hvilke grupper som skal være med i Samsung Smart TV, og dermed hvilke annonser du får på dine enheter.


  PSID

  Opplysninger om bruk av enheten som vi samler inn for å kunne levere IBA-tjenesten, vil bli knyttet til en anonymisert, kortvarig og tilbakestillbar enhetsidentifikator kalt PSID. Du kan tilbakestille PSID-en slik det er beskrevet under Dine valg i denne personvernerklæringen.


  Hvilke opplysninger vi samler inn

  Gjennom IBA-tjenesten samler vi inn opplysninger om enhetene dine på ulike måter. Vi samler blant annet inn følgende typer opplysninger:

  • Enhetsinformasjon. Vi samler inn opplysninger, som for eksempel enhetsmodell, operativsystemversjon, enhetskonfigurasjon og -innstillinger, IP-adresse, enhetsidentifikatorer og andre identifikatorer.
  • Opplysninger om enhetsbruk og logg. Vi samler inn opplysninger om hvordan, når og hvor lenge du bruker enhetene dine, inkludert samhandlinger med IBA-tjenesten og Samsung og apper og tjenester fra tredjeparter på enhetene (for eksempel en liste over apper på enhetene).
  • Visningsinformasjon. Vi samler inn TV-visningsloggen din. TV-visningsloggen inneholder informasjon om hvilke nettverk, kanaler og nettsteder du har besøkt, og programmer du har sett på Samsung Smart TV-en, samt hvor lenge du har sett på dem. Vi kan bruke ACR og annen teknologi for å samle inn denne TV-visningsloggen.
  • Statistikkopplysninger. Vi vil kunne bruke statistikkopplysninger om deg eller enhetene dine, for eksempel generalisert plassering eller anslått aldersgruppe. Vi innhenter disse statistikkopplysningene fra kommersielt tilgjengelige kilder (i samsvar med lover og regler), for eksempel våre tredjeparts leverandører. Vi arbeider bare med tredjeparts tjenesteleverandører som kan forsikre oss om at disse opplysningene er innhentet i samsvar med gjeldende lovgivning, og som kan leveres til oss for bruk og videreformidling.

  Samsungs servere mottar opplysninger når du samhandler med IBA-tjenesten, blant annet opplysninger om samhandlingen din med IBA-tjenesten, geoposisjonen din og hvilke enheter du bruker for å motta IBA-tjenesten.


  Hvordan vi bruker opplysninger vi samler inn

  Vi bruker opplysningene som vi samler inn gjennom IBA-tjenesten, til å:

  • levere IBA-tjenesten til deg
  • forbedre og tilpasse opplevelsen din av IBA-tjenesten
  • kommunisere med deg via e-postmeldinger og push-varsler om produkter og tjenester som er tilpasset dine interesser, og som tilbys av Samsung og tredjeparter, dersom du har samtykket til dette
  • svare på forespørsler og spørsmål fra deg
  • drive, evaluere og forbedre virksomheten vår (inkludert utvikling av nye produkter; utvidelse og forbedring av produktene og tjenestene våre; håndtering av kommunikasjon; analysering av produktene, kundebasen og tjenestene våre; gjennomføring av markedsundersøkelser; utførelse av dataanalyser; samt føring og revidering av regnskaper og utførelse av andre interne funksjoner)
  • beskytte mot, identifisere og hindre svindel, andre kriminelle handlinger, krav og annet erstatningsansvar
  • etterleve og håndheve gjeldende rettslige krav, relevante bransjestandarder og våre egne retningslinjer, blant annet denne personvernerklæringen og personvernerklæringen for Samsung-kontoen.

  Samsung behandler personopplysninger til formålene som er beskrevet ovenfor. Samsungs rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger omfatter behandling som er; nødvendig for å oppfylle avtalen mellom deg og Samsung (for eksempel for å levere IBA-tjenesten til deg og for å identifisere og godkjenne deg); nødvendig for å etterkomme rettslige krav (for eksempel for å etterkomme regnskapsregler og for lovpålagt formidling av opplysninger til rettshåndhevende myndigheter); nødvendig ut fra Samsungs legitime interesser (for eksempel for å håndtere relasjonen vår til deg og forbedre IBA-tjenesten); og på grunnlag av samtykke fra kundene våre (for eksempel til å kommunisere med deg om produktene og tjenestene våre og gi deg markedsføringsinformasjon), som når som helst kan trekkes tilbake ved å gå til innstillingsmenyen slik det er beskrevet i punktet Dine valg i denne personvernerklæringen, uten at det påvirker lovligheten av behandling basert på samtykket før det ble trukket tilbake.

  Det er et krav om at du gir oss personopplysninger til behandling som beskrevet ovenfor dersom du skal kunne motta IBA-tjenesten. Dersom du ikke gir oss personopplysninger, kan vi ikke levere alle funksjoner som er tilgjengelige gjennom IBA-tjenesten.


  Deling av opplysninger

  Vi videreformidler ikke dine personopplysninger via IBA-tjenesten, bortsett fra slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen og Samsungs globale personvernerklæring. Et begrenset antall medlemmer i teamet for annonseringstjenesten hos Samsung kan få tilgang til eller på annen måte behandle personopplysninger som en del av deres arbeidsoppgaver eller kontraktsforpliktelser. Vi kan videreformidle personopplysningene dine til våre datterselskaper og tilknyttede selskaper, og til tjenesteleverandører som utfører tjenester for oss. Vi gir ikke tjenesteleverandørene våre tillatelse til å bruke eller videreformidle personopplysninger, med mindre det er nødvendig for å utføre tjenester på vegne av oss eller for å etterkomme rettslige krav.

  Samsung, våre datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt våre tredjeparts tjenesteleverandører, kan også videreformidle opplysninger om deg; (1) dersom vi gjennom lov eller rettslig avgjørelse er forpliktet til det (f.eks. etter kjennelser eller vitneinnkallelser); (2) som svar på forespørsler fra myndighetsorgan, for eksempel rettshåndhevende myndigheter; (3) for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter; (4) når vi finner at videreformidling er nødvendig eller hensiktsmessig for å hindre fysisk eller annen skade; (5) i forbindelse med etterforskning av mistenkte eller faktiske ulovlige handlinger; (6) dersom vi selger eller overfører hele eller deler av virksomheten og eiendelene våre (inkludert ved fusjoner, oppkjøp, reorganiseringer, oppløsning eller likvidasjon); eller (7) etter samtykke fra deg.


  SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV OPPLYSNINGER TIL UTLANDET

  Bruk av våre tjenester medfører overføring, lagring og behandling av dine personopplysninger utenfor landet du bor (f.eks. Norge), i samsvar med denne personvernerklæringen. I tillegg kan din bruk av tjenestene også innebære at dine personopplysninger overføres til-, lagres i- og behandles i andre land, inkludert men ikke begrenset til land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), USA og Canada. Vær oppmerksom på at personvernlovgivningen og annen lovgivning i landene utenfor EØS som dine personopplysninger overføres til, kanskje ikke er like omfattende som i ditt hjemland. Vi vil i samsvar med gjeldende lovgivning treffe egnede tiltak for å sikre at dine personopplysninger forblir beskyttet. Slike tiltak omfatter bruken av standardkontraktklausuler for å beskytte overføringen av data utenfor EØS. For mer informasjon, eller for å få en kopi av avtalene som foreligger, vennligst kontakt oss ved å besøke vår personvernside.


  LAGRINGSTID FOR OPPLYSNINGER

  Vi vil ikke beholde dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å realisere formålet med innhentingen. Det betyr at de vil bli destruert eller slettet fra våre systemer så snart de ikke lenger er nødvendige.
  Vi iverksetter de egnede tiltak for å sikre at dine personopplysninger som vi behandler og oppbevarer er basert på følgende retningslinjer:
  1. Minimum så lenge opplysningene brukes til å levere en tjeneste til deg
  2. I henhold til bestemmelsene i lovgivningen, i en avtale eller grunnet våre lovfestede forpliktelser; eller
  Så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med innhenting eller behandlingen eller enda lenger dersom kontraktsforpliktelser, gjeldende lover og regler eller statistiske formål krever det, og for å sikre at opplysningene beskyttes gjennom egnede sikkerhetstiltak.


  Dine valg

  Du kan når som helst tilbakestille PSID-en din fra innstillingsmenyen. Når du har gjort det, slettes koblingen mellom den foregående PSID-en og TV-visningsloggen og informasjonen om bruk av Smart TV-en. Vær oppmerksom på at hvis du tilbakestiller PSID-en, kan dette påvirke kvaliteten til IBA-tjenesten.

  Du kan i tillegg når som helst deaktivere IBA-tjenesten via innstillingsmenyen på Samsung Smart TV-en.

  Vær oppmerksom på at personvernvalgene som du foretar i tilknytning til IBA-tjenesten, ikke vil ha påvirkning på hvorvidt du mottar eller eksponeres for andre typer annonser eller markedsføring som ikke spesifikt baserer seg på TV-visningsloggen eller informasjon om bruk av Samsung Smart TV-en. Disse andre typene annonser og markedsføring er basert på andre opplysninger, for eksempel generalisert plassering, og andre estimerte opplysninger. Disse kan være mindre relevante fordi de ikke er basert på interessene dine.


  Hvordan vi beskytter personopplysninger

  Vi anvender administrative, tekniske og fysiske tiltak for å beskytte personopplysninger som vi samler inn gjennom IBA-tjenesten, mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, påvirkning, tap, endring, tilgang, videreformidling eller bruk. Samsung implementerer dessuten hensiktsmessige prosedyrer for å sikre at slike opplysninger er pålitelige ut fra hva de skal brukes til, og at de er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte.


  Oppdateringer av personvernerklæringen

  Personvernerklæringen kan fra tid til annen bli oppdatert slik at den gjenspeiler endringer i praksisen vår når det gjelder personopplysninger knyttet til IBA-tjenesten, eller endringer i gjeldende lover og regler. Vi kommer i så fall til å legge ut en melding på nettstedet vårt og/eller enheten din for å varsle deg om viktige endringer i personvernerklæringen. Den seneste oppdateringsdatoen vil være angitt øverst i meldingen.


  Kontaktinformasjon

  Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss (behandlingsansvarlig i EU) her:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Dersom du ønsker å kontakte oss for å utøve noen av dine rettigheter, vennligst besøk vår personvernside.

  Du kan sende klage til det relevante tilsynsorgan dersom du mener at behandlingen vår av personopplysningene dine er i strid med gjeldende lovgivning. Du finner kontaktopplysninger om alle offentlige tilsynsorganer i EU her (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

  SAMSUNGS GLOBALE PERSONVERNERKLÆRING – TILLEGG FOR MOBILENHETER

  Samsungs mobilenheter, kroppsnære enheter og andre relaterte teknologier og tjenester (samlet kalt "Mobilenhetene" våre) tilbyr et bredt utvalg funksjoner, blant annet funksjoner som gjør det mulig for brukerne å overvåke og forbedre sin fysiske form og velvære, forbedre brukeropplevelsen, utføre mobilbetalinger og styre mobilenheter med talekommandoer. Når du bruker mobilenhetene våre, samler vi inn, deler og lagrer opplysninger om deg slik det er beskrevet i Samsungs personvernerklæring. Dette tillegget gir ytterligere informasjon om hvordan vi bruker disse opplysningene til å levere funksjoner på mobilenheter.


  Standardopplysninger om mobilenheten din

  Når du aktiverer mobilenheten din eller bruker nettbaserte funksjoner i den, samles det inn opplysninger. Disse omfatter opplysninger om mobilenheten, som IP-adresse, operativsystemversjon, innstillinger for region og språk samt IMEI-er og andre unike enhetsidentifikatorer. De omfatter i tillegg opplysninger om hvordan, når og hvor lenge du bruker mobilenheten.
  Som beskrevet i personvernerklæringen bruker vi standardopplysninger om mobilenheten til drifts-, vedlikeholds- og forbedringsformål, og vi kan dele standardopplysninger om mobilenheten med forretningspartnere som for eksempel leverandører av trådløse nettverk til deg eller med tjenesteleverandører som leverer tjenester på vegne av oss.


  Tredjeparter

  Når du bruker en funksjon som er levert av en tredjepart, inkludert leverandøren av trådløst nettverk til deg, skal du være klar over at den leverandøren kan samle inn eller motta opplysninger om mobilenheten din (f.eks. dens IP-adresse og enhetsidentifikatorer), om den forespurte transaksjonen (f.eks. forespørsel om å kjøpe eller leie innholdet) og om bruken din av applikasjonen eller tjenesten. Samsung er ikke ansvarlig for slike leverandørers retningslinjer knyttet til personvern eller sikkerhet. Du bør opptre aktsomt og lese gjennom personvernerklæringene som gjelder for tredjepartsnettsteder og -tjenester du bruker.


  Visse funksjoner

  Merk deg at én eller flere av funksjonene som er beskrevet i dette tillegget, kanskje ikke vil være tilgjengelige for deg, avhengig av hvilken modellversjon du har, av hvem som er tjenesteleverandør, og av hvor du bor.


  Samsung Health

  Samsung-applikasjonen, tilkoblede applikasjoner og tilknyttet tilbehør (samlet kalt "Samsung Health") er en helhetlig løsning som er laget for å oppmuntre til en sunn livsstil. Med Samsung Health kan du holde oversikt over hverdagsaktiviteter og få veiledning til å nå daglige treningsmål, og du kan måle og behandle faktorer som puls, oksygenmetningsnivå og stressnivå.
  Formålet med å behandle opplysninger for Samsung Health er å levere tjenesten eller funksjonen du ber om, inkludert sikkerhetskopiering av data og synkroniseringstjenester for brukere med Samsung-konto, å levere dataanalyser og statistikk slik at du kan forbedre den fysiske formen din, og til å forbedre selve Samsung Health-applikasjonen og funksjonene i den. Opplysninger kan bli samlet inn gjennom bruk av sensorer på mobilenheten eller når du faktisk legger inn egne opplysninger i den aktuelle mobilenheten eller i den tilknyttede applikasjonen eller tilbehøret.
  Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg, er beskrevet i personvernerklæringen for Samsung Health, som du kan lese i innstillingsmenyen i Samsung Health-applikasjonen.


  Samsung Social

  Samsung Social (tidligere kalt "Utvidede funksjoner") er et samlet sett med tjenester som er laget for å gjøre deling og kontakt med venner enklere og bedre.
  Med funksjonene som for tiden er tilgjengelige, kan du for eksempel dele profilen din og vise bilder fra vennene dine, og det er enkelt å dele filer og innhold med venner via Kontakter.
  Vi må samle inn navn og telefonnummer fra kontaktlisten og ha tilgang til innhold du er i ferd å dele med vennene dine, for å kunne levere disse funksjonene.
  Du kan deaktivere disse funksjonene i sin helhet, eller du kan velge hvilke tjenester du ønsker å bruke, via innstillingene for Samsung-kontoen på mobilenheten eller i applikasjoner som bruker Samsung Social-funksjoner.
  I tillegg kan du med utgangspunkt i hvordan du velger å bruke Samsung Social, velge hvilke typer opplysninger du vil dele, samt hvilke venner du vil dele med.


  Samsung Pay

  Samsung Pay gir en enkel og trygg måte å foreta kjøp med debet- og kredittkort på gjennom en kompatibel mobilenhet. For at det skal være mulig å bruke Samsung Pay og starte kortregistreringsprosessen, blir det sendt identifikasjons- og verifikasjonsopplysninger til banken din fra mobilenheten. Dette inkluderer opplysninger knyttet til Samsung-kontoen og bruksopplysninger knyttet til Samsung Pay, enhetsopplysninger, posisjonsopplysninger (dvs. hvor du befinner deg når du registrerer kortet) hvis dette er aktivert i innstillingene, kortinformasjon og faktureringsadresse, som sendes til kortutstederen via serverne våre. Disse opplysningene krypteres av mobilenheten og sendes til banken over Samsungs servere. Vi oppretter aldri tilgang til kort- eller bankopplysninger.
  Når mobilenheten er registrert, overføres alle transaksjonsdata trygt mellom mobilenheten og kortutstederen/banken. En logg over nylige transaksjoner er tilgjengelig på mobilenheten og er kun kjent for deg og banken og kortutstederen din. Vi samler ikke inn noen opplysninger om transaksjonene du utfører, eller om enheten eller kontoen som benyttes til å gjennomføre transaksjonene. Vi kan imidlertid samle opp og anonymisere opplysninger som samles inn om forsøk på å foreta kjøp med Samsung Pay, for at vi skal forstå hvordan folk bruker Samsung Pay, slik at vi kan øke tjenestens brukervennlighet og nytte.
  Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg, er beskrevet i personvernerklæringen for Samsung Pay, som du finner på Innstillinger-menyen i Samsung Pay-applikasjonen.


  Taletjenester

  Du kan styre mobilenheten og bruke mange av funksjonene på den ved hjelp av talekommandoer.
  Avhengig av modell og region kan du kommandere mobilenheten til å aktivere visse funksjoner, som å spille sanger fra spillelister eller utføre nettsøk ved hjelp av S Voice. Videre kan du ved hjelp av Bixby benytte talekommandoer til å styre alt som du tidligere har styrt med berøringsgrensesnitt. Du kan dessuten motta støtte for språkoversettelse gjennom S Translator, diktere notater ved hjelp av Talenotat eller aktivere funksjoner under kjøring ved å snakke til mobilenheten etter å ha aktivert bilmodus.
  For at vi skal kunne levere taletjenestene, kan noen talekommandoer bli overført (sammen med opplysninger om enheten din og bruken av den, inkludert enhetsidentifikatorer) til en tredjeparts tjenesteleverandør som konverterer talekommandoene til tekst. I tillegg kan Samsung samle inn og enheten kan ta opp talekommandoer og tilknyttede tekster for å levere taletjenester til deg og for å evaluere og forbedre funksjonene.


  Samsung-reklame-ID

  Vi vil samle inn opplysninger om bruken din av mobilenheten og tjenestene for å gjøre innholdet og annonsene på mobilenheten mer relevante for deg.
  Opplysninger om bruk av mobilenheten som vi samler inn for å kunne levere tilpasset markedsføring, vil bli knyttet til en anonymisert, kortvarig og tilbakestillbar enhetsidentifikator kalt Samsung-reklame-ID. Du kan når som helst tilbakestille Samsung-reklame-ID-en din på Innstillinger-menyen på mobilenheten. Tidligere opplysninger om bruk som gjelder tilpasset markedsføring, vil ikke bli knyttet til, men skilt fra det som samles inn under den nye Samsung-reklame-ID-en. Hvis du tilbakestiller Samsung-reklame-ID-en, vil imidlertid den tilpassede markedsføringen ikke passe så godt til de personlige interessene dine. Du kan dessuten når som helst velge å slippe å motta tilpasset markedsføring, ved å gå til Innstillinger-menyen i den gjeldende Samsung-tjenesteapplikasjonen på mobilenheten.
  Selv om du angir at du ikke skal motta tilpasset markedsføring, vil dette likevel ikke påvirke om du skal motta andre typer annonser og markedsføring på mobilenhetene dine. Den eneste forskjellen vil være at slike annonser da ikke vil bygge på bruksopplysninger fra mobilenheten.
  Husk også at Samsung fremdeles kan samle inn opplysninger om bruken din av mobilenheten til andre formål, slik det er beskrevet i hoveddelen av personvernerklæringen.

Kontaktinformasjon

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Alternativt kan du kontakte oss på vår personvernside.