PRIVACY

VIKTIGE PUNKTER I SAMSUNGS PERSONVERNERKLÆRING

Samsung Electronics vet hvor viktig personvern er for kundene våre. Vi ønsker at du skal forstå hvordan vi samler og bruker personopplysningene dine på tvers av alle Samsungs enheter og tjenester, fra mobiltelefoner og nettbrett til TV-er, apparater for hjemmebruk, nettjenester og mer.

Selv om personvernerklæringen gjelder for alle tjenestene våre, gir vi i tillegg om nødvendig ytterligere informasjon om personvern for bestemte tjenester.

OVERSIKT OVER PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn personopplysninger som du oppgir direkte, informasjon om bruken din av tjenestene våre samt informasjon fra tredjeparter. Vi bruker denne informasjonen til å levere tjenester til deg, forstå måten du bruker tjenestene på slik at vi kan forbedre og personlig tilpasse opplevelsen din og utvikle de mest relevante appene, teknologien og innholdet for kundene våre. Vi bruker også personopplysninger til å gi skreddersydd reklame tilpasset interessene dine.

 

DELE PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan videreformidle personopplysningene dine til selskaper tilknyttet Samsung Electronics samt selskaper som utfører tjenester på vegne av Samsung Electronics. Vi kan også dele personopplysningene dine med partnerselskaper vi stoler på, som mobiltjenesteleverandører, som gir deg produkter og tjenester som du ber om og informasjon produkter og tjenester som du kan være interessert i. Vi deler personopplysninger med rettshåndhevende myndigheter når det er pålagt av lov eller for å beskytte Samsung Electronics og brukerne.

SAMSUNGS PERSONVERNERKLÆRING – TILLEGG FOR SMART TV

Samsungs Smart TV-tjeneste består av et sett med funksjoner som gir utvidet videoinnhold, tilpassede TV-opplevelser, filmer, tilkobling til sosiale nettverkstjenester og mulighet til å styre og samhandle med Smart TV-en ved hjelp av talekommandoer. Vi kan samle inn, bruke, dele og lagre opplysninger via Smart TV-en din og enhetene som er koblet til Smart TV-en, slik det er beskrevet i Samsungs personvernerklæring. Dette tillegget gir ytterligere informasjon om retningslinjene for personvern som gjelder for noen av Smart TV-funksjonene.


Smart TV-en er laget slik at det skal være enkelt for deg å finne og få tilgang til videoprogrammer og annet innhold. Du kan for eksempel få tilgang til informasjon om direktesendte TV-programmer distribuert av kabel- eller satellittdistributøren og tilbud om bestillingsvideoinnhold distribuert av tredjeparts innholdsleverandører via søkbare guider på Smart TV-en.
Når det gjelder direktesendte TV-programmer, benytter vi delvis postadressen din til å bestemme hva slags innhold som skal være tilgjengelig for deg. I tillegg hjelper Smart TV-en deg å finne og oppleve annet Smart TV-innhold som er mer relevant for deg, ved å utheve programmer og innhold som kan være av interesse for deg, eller ved å tilby tilleggstjenester som vil forbedre seeropplevelsen. Vi baserer slike anbefalinger og tilleggstjenester på:
•      Opplysninger om innhold som du har sett på, kjøpt, lastet ned eller strømmet gjennom Samsung-applikasjoner på Smart TV-en eller på andre enheter (se delen "Tjenester for visning av informasjon" nedenfor for informasjon om visning på TV);
•      Opplysninger om applikasjoner du har benyttet gjennom Smart TV-en;
•      Opplysninger om hvordan du har klikket på "Liker", "Liker ikke", "Se nå" og andre knapper på Smart TV-en;
•      Søkeordene du har angitt i Smart TV-ens søkefunksjoner, blant annet når du søker etter et bestemt videoinnhold;
•      Andre opplysninger om bruk av Smart TV-en og enhetsopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til IP-adresse, loggdata, opplysninger som identifiserer maskinvare- eller programvarekonfigurasjonen din, nettleseropplysninger og hvilke sider du besøker.


Tjenester for visning av informasjon
Denne personvernerklæringen bør leses i sammenheng med Samsungs personvernerklæring, som også gjelder for mottaket av tilpassede Smart TV-opplevelser. Du finner den på https://account.samsung.com/membership/pp.
Noe av innholdet og tjenestene bruker TV-visningsloggen og informasjon om bruk av Smart TV-en for at vi skal kunne tilby deg tilpassede og personlige Smart TV-opplevelser.
TV-visningsloggen inneholder informasjon om hvilke nettverk, kanaler og nettsteder du har besøkt, og programmer du har sett på Smart TV-en, samt hvor lenge du har sett på dem.
Det kan hende vi bruker automatisk innholdsgjenkjenning (ACR) og annen teknologi for å samle inn denne informasjonen. Smart TV-en overfører informasjon fra TV-tuneren eller videoklipp for å finne ut hvilke programmer du har sett.Du kan når som helst endre personvernvalget ditt ved å gå til innstillingsmenyen og slå av spesifikke funksjoner eller tjenester. I så fall avsluttes også innsamlingen av TV-visningsloggen knyttet til disse funksjonene eller tjenestene.

Bare for personer bosatt i EØS-land


Bruk av våre tjenester medfører overføring, lagring og behandling av dine personopplysninger utenfor landet du bor i, til Korea, i samsvar med denne personvernerklæringen. I tillegg kan din bruk av tjenestene også innebære overføring, lagring og behandling av dine personopplysninger til andre land, inkludert men ikke begrenset til land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), USA og Canada. Vær oppmerksom på at personvernlovgivningen og annen lovgivning i landene utenfor EØS som opplysninger om deg blir overført til, kanskje ikke er like omfattende som i landet ditt. Vi vil i samsvar med gjeldende lovgivning treffe egnede tiltak for å garantere at dine personopplysninger forblir beskyttet. Slike tiltak omfatter bruken av standardkontraktklausuler for å beskytte overføringen av data utenfor EØS. For ytterligere informasjon eller for å oppnå en kopi av de kontraktuelle avtalene som gjelder, vennligst ta kontakt med oss på Personvernsupport-siden (https://www.samsung.com/request-desk).
Vær oppmerksom på at personvernvalget ditt kan ha innvirkning på tilgjengeligheten eller kvaliteten til disse spesifikke informasjonsbaserte tjenestene.


Tjenester for interessebaserte annonser
IBA-tjenestene (tjenester for interessebaserte annonser) er utviklet for å gi mulighet for anskaffelse og visning av nyttige, interaktive og interessebaserte annonser om produkter og tjenester som tilbys av Samsung og tredjeparter på din Samsung Smart TV eller på diverse andre plattformer og enheter fra Samsung og tredjeparter, inkludert standardisert reklame, på nettet, på mobilenheter og på nettbrett.


For å gjøre reklamen på enhetene dine mer relevant for deg bruker IBA-tjenesten visningsloggen på TV-en (inkludert opplysninger om hvilke nettverk, kanaler og nettsteder du har besøkt, om hvilke programmer du har sett på Samsung Smart TV-en, samt hvor lenge du har sett på dem), informasjon om bruk av Samsung Smart TV og andre statistikkdata innhentet fra pålitelige datakilder fra tredjeparter. Det kan hende vi bruker automatisk innholdsgjenkjenning (ACR) og annen teknologi for å samle inn TV-visningsloggen.


Basert på opplysningene ovenfor oppretter vi grupper med Samsung Smart TV-eiere som deler lignende interesser, og vi bruker disse gruppene for IBA-tjenesten. Opplysningene ovenfor brukes til å finne ut hvilke grupper din Samsung Smart TV skal være med i, og dermed hvilke annonser du får på enhetene.

Du kan når som helst deaktivere IBA-tjenesten via innstillingsmenyen på Samsung Smart TV-en.


Vær oppmerksom på at personvernvalget som du tar i tilknytning til IBA-tjenesten, ikke påvirker om du mottar eller eksponeres for andre typer annonser eller markedsføring som ikke spesifikt baserer seg på TV-visningsloggen eller informasjon om bruk av Samsung Smart TV-en. Denne typen annonser eller markedsføring er basert på andre opplysninger, som generell geografisk posisjon og andre estimerte eller implisitte opplysninger. Disse kan være mindre relevante fordi de ikke er basert på interessene dine.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om IBA-tjenestene, kan du se personvernerklæringen for IBA-tjenester nederst i dette tillegget.


PSID
Når vi samler inn visningsloggen og bruksopplysninger for Smart TV-en for å levere interessebaserte annonser, kobler vi dette til en tilfeldig, ikke-vedvarende og tilbakestillbar enhetsidentifikator kalt personlig tjeneste-ID eller "PSID".
Du kan når som helst tilbakestille PSID-en fra innstillingsmenyen på Smart TV-en. Når du har gjort det, slettes koblingen mellom den foregående PSID-en og Smart TV-visningsloggen og bruksopplysningene for Smart TV-en knyttet til interessebaserte annonser. Husk at tilpassede og interessebaserte annonser kan bli mindre treffsikre hvis du tilbakestiller PSID-en din.


Talegjenkjenning
Du kan styre Smart TV-en og bruke mange av funksjonene på den ved hjelp av talekommandoer.
Hvis du aktiverer Talegjenkjenning, kan du samhandle med Smart TV-en med stemmen. Talekommandoene dine blir overført (sammen med opplysninger om enheten din, inkludert enhetsidentifikatorer) til oss, og vi konverterer deretter talekommandoene til tekst for at vi skal kunne levere talegjenkjenningsfunksjonen. I tillegg kan Samsung samle inn talekommandoer og tilknyttede tekster for å evaluere og forbedre funksjonene. Samsung samler bare inn talekommandoer når du utfører et spesifikt søk på Smart TV-en ved å klikke på aktiveringsknappen på fjernkontrollen eller på skjermen, eller ved å si et oppvåkningsord (f.eks. "Hi, Bixby") og snakke i mikrofonen på fjernkontrollen eller Smart TV-en.
Hvis du ikke aktiverer Talegjenkjenning, vil du ikke kunne bruke talegjenkjenningsfunksjonene.
Du kan deaktivere innhenting av talegjenkjenningsdata når som helst ved å gå inn på menyen Innstillinger. Dette fører imidlertid til at du ikke kan bruke talegjenkjenningsfunksjonene.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om Talegjenkjenning, kan du se personvernerklæringen for Talegjenkjenning nederst i dette tillegget.


Tredjeparter
Når du ser en video eller benytter applikasjoner eller innhold som er levert av en tredjepartsleverandør, skal du være klar over at leverandøren kan samle inn eller motta opplysninger om Smart TV-en din (f.eks. TV-ens IP-adresse og enhetsidentifikatorer), om den forespurte transaksjonen (f.eks. forespørsel om å kjøpe eller leie videoen) og om bruken din av applikasjonen eller tjenesten. Samsung er ikke ansvarlig for slike leverandørers retningslinjer knyttet til personvern eller sikkerhet. Du bør opptre aktsomt og lese gjennom personvernerklæringene som gjelder for tredjepartsnettsteder og -tjenester du bruker.

Landsspesifikke funksjoner
Merk deg at én eller flere av funksjonene som er beskrevet i tillegget for Smart TV-er, kanskje ikke vil være tilgjengelige for deg, avhengig av hvor du bor.

 


PERSONVERNERKLÆRING FOR TALEGJENKJENNINGSTJENESTEN


Ikrafttredelsesdato: 4. juni 2019

Samsung Electronics og dets tilknyttede selskaper respekterer ditt behov for personvern. Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysningene vi innhenter via talegjenkjenningstjenesten ("Taletjenesten").

Taletjenesten er en tjeneste som brukere kan benytte til å finne og se på innhold og administrere miljøet for Samsung-produktene bare ved hjelp av stemmen. Funksjonene omfatter naturlig språkbehandling i innholdssøk og for Samsung Smart TV-kontrollen, Internett, vær og andre tjenester som brukerne forventer på en Samsung Smart TV.


Alt etter hvilket språk du velger, kan du bruke den forbedrede talegjenkjenningsfunksjonen, Bixby. Når Bixby er aktivert, kan du se det på ikonene, bannerne eller andre markeringer på Samsung Smart TV-skjermen.


Denne personvernerklæringen inneholder utfyllende og spesifikk informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes i forbindelse med taletjenesten, og bør leses i sammenheng med Samsungs personvernerklæring, som også gjelder for mottaket ditt av taletjenesten. Du finner den på https://account.samsung.com/membership/pp.

I denne personvernerklæringen beskriver vi hvilke typer opplysninger som samles inn via taletjenesten, hvordan vi bruker disse opplysningene og hvordan du kan påvirke bruken vår av opplysningene dine. Samsung er behandlingsansvarlig for personopplysninger.


HVILKE OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?
Gjennom taletjenesten kan vi samle inn opplysninger om deg på ulike måter. Vi samler blant annet inn følgende typer personopplysninger:


•      Samsung-kontoopplysninger (valgfritt). Når du logger på Samsung-kontoen på Smart TV-en, kan vi samle inn opplysninger knyttet til Samsung-kontoen som brukes til å få tilgang til taletjenesten, for eksempel navn, e-postadresse og ID for Samsung-kontoen.


•      Samhandling med taletjenesten. Vi kan samle inn opplysninger som du utveksler med taletjenesten gjennom samhandlingen din med tjenestene, inkludert opptak av talekommandoer (som spørsmål, forespørsler og instruksjoner), bilder og andre handlinger, samt opplysninger som du mottar gjennom tjenestene (som respons, svar og innhold). Vi kan også innhente andre opplysninger knyttet til bruken din av taletjenesten, inkludert opplysningene (blant annet opplysninger knyttet til apper du bruker, nettsteder du besøker, og kontaktlister, bilder, musikk, kalenderoppføringer, bokmerker, notater, alarmklokke og innhold og data fra andre apper, nettsteder og tjenester fra Samsung og tredjeparter) som vi mottar fra apper og tjenester fra Samsung og tredjeparter som taletjenesten oppretter tilgang til eller bruker for å levere tjenestene til deg (som strømming av musikk eller værmeldinger).

•      Data om geoplassering. Vi kan motta enhetens posisjon og andre opplysninger knyttet til posisjonen din via opplysninger om postnummer som er lagret på TV-en, som deretter kan hentes via IP-adressen din eller via handlinger for bestemte formål, for eksempel for å tilby tjenestene til deg.


•      Opplysninger om enheter og apper. Vi kan samle inn opplysninger ved hjelp av automatiserte metoder om enheter du måtte ha som er aktivert for taletjenesten, som enhetsmodell, OS-versjon, enhetskonfigurasjon og -innstillinger, IP-adresser, enhetsidentifikatorer og andre unike identifikatorer. I tillegg samler vi inn opplysninger om hvordan, når og hvor lenge du bruker enheter som er aktivert for taletjenesten. Dette inkluderer bruken din av taletjenesten og av apper og tjenester fra Samsung og tredjeparter på enheter (som en liste over apper på enhetene, hvilken musikk som har blitt spilt på enhetene, hvilke nettsteder du besøker, og hva du søker etter).


HVORDAN BRUKER VI OPPLYSNINGER OM DEG?
Vi kan bruke opplysningene som vi samler inn gjennom taletjenesten, til å:


•      levere tjenestene til deg, f.eks. ved å svare på forespørsler, spørsmål og instruksjoner som du kommer med gjennom taletjenesten;
•      identifisere og godkjenne deg, slik at du kan bruke taletjenesten;
•      forbedre og tilpasse opplevelsen din med taletjenesten, f.eks. ved å levere innhold og svar som er tilpasset brukerne og måten de samhandler med taletjenesten på;
•      etter samtykke fra deg: kommunisere med deg om produktene og tjenestene våre og gi deg varsler, innhold, tilbud, kampanjer, markedsføringsinformasjon, meldinger og annonser;
•      svare på forespørsler og spørsmål fra deg;
•      drive, evaluere og forbedre virksomheten vår (inkludert å utvikle nye produkter, utvide og forbedre produktene og tjenestene våre, håndtere kommunikasjon, analysere produktene, kundebasen og tjenestene våre, gjennomføre markedsundersøkelser, utføre dataanalyser samt føre og revidere regnskaper og utføre andre interne funksjoner);
•      gjøre det mulig for deg å samhandle med og bruke visse apper og tjenester fra tredjeparter;
•      beskytte mot, identifisere og hindre svindel, andre kriminelle handlinger, krav og annet erstatningsansvar; og
•      etterleve og håndheve gjeldende rettslige krav, relevante bransjestandarder og våre egne retningslinjer, blant annet denne personvernerklæringen og personvernerklæringen for Samsung-kontoen.


Gjennom taletjenesten kan vi samle inn personopplysninger om nettaktivitetene dine på enheter aktivert for taletjenesten over tid og på tvers av apper fra tredjeparter, nettsteder og andre nettjenester. Vi kan bruke analysetjenester fra tredjeparter i tjenestene våre. Leverandørene som utfører slike analysetjenester, hjelper oss med å analysere bruken din av tjenestene og forbedre tjenestene våre. Opplysningene som vi samler inn, kan bli videreformidlet til eller bli samlet inn direkte av slike leverandører eller andre relevante tredjeparter som bruker opplysningene til for eksempel å evaluere tjenestene, bidra til å levere tjenestene og feilsøke tekniske problemer.


Samsung behandler personopplysninger til formålene som er beskrevet ovenfor. Samsungs rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger omfatter behandling som er: nødvendig for å oppfylle avtalen mellom deg og Samsung (for eksempel for å levere tjenesten til deg og for å identifisere og godkjenne deg, slik at du kan bruke en bestemt tjeneste), nødvendig for å etterkomme rettslige krav (for eksempel for å etterkomme regnskapsregler og for lovpålagt formidling av opplysninger til rettshåndhevende myndigheter), nødvendig ut fra Samsungs legitime interesser (for eksempel for å håndtere relasjonen vår til deg og forbedre tjenesten), og på grunnlag av samtykke fra kundene våre (for eksempel for å kommunisere med deg om produktene og tjenestene våre og gi deg markedsføringsinformasjon), som når som helst kan trekkes tilbake ved å kontakte oss slik det er beskrevet i Kontakt oss-punktet i Samsungs personvernerklæring, uten at det påvirker lovligheten av behandling basert på samtykket før det ble trukket tilbake.


Det er et krav at du gir oss personopplysninger til behandling som beskrevet ovenfor dersom du skal kunne inngå avtale. Dersom du ikke gir oss personopplysninger, kan vi ikke levere alle funksjoner som er tilgjengelige gjennom taletjenesten, til deg.


DINE VALG
Du kan når som helst deaktivere taletjenesten via innstillingsmenyen, men dette kan forhindre deg i å bruke taletjenesten.


Vi gir deg i tillegg visse valg i forbindelse med personopplysningene som vi samler inn om deg. Du kan endre valg, begrense mengden informasjon du får fra oss, eller sende inn en forespørsel ved å kontakte oss slik det er beskrevet i Kontakt oss-punktet i Samsungs personvernerklæring.


OPPDATERINGER AV PERSONVERNERKLÆRINGEN
Denne personvernerklæringen kan fra tid til annen bli oppdatert slik at den gjenspeiler endringer i praksisen vår når det gjelder personopplysninger knyttet til tjenestene, eller endringer i gjeldende lover og regler. Vi kommer til å legge ut en melding på nettstedet vårt og/eller enheten din for å varsle deg om viktige endringer i personvernerklæringen vår. Den seneste oppdateringsdatoen vil være angitt øverst i meldingen.

 


PERSONVERNERKLÆRING FOR TJENESTEN FOR INTERESSEBASERTE ANNONSER


Ikrafttredelsesdato: 4. juni 2019


Samsung Electronics og dets tilknyttede selskaper respekterer ditt behov for personvern. Denne personvernerklæringen gjelder for de personlige opplysningene vi innhenter via tjenesten for interessebaserte annonser ("IBA-tjenesten").


Denne personvernerklæringen inneholder utfyllende og spesifikk informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes i forbindelse med IBA-tjenesten, og den bør leses i sammenheng med Samsungs personvernerklæring, som også gjelder for mottaket ditt av IBA-tjenesten. Du finner den på https://account.samsung.com/membership/pp.


I denne personvernerklæringen beskriver vi hvilke typer opplysninger som brukes i forbindelse med IBA-tjenesten , hvordan vi bruker disse opplysningene og hvordan du kan påvirke vår bruk av opplysningene dine og utøve rettighetene dine. Samsung er behandlingsansvarlig for personopplysninger.

HVA ER IBA-TJENESTEN?
IBA-tjenesten er utviklet for å gi mulighet for anskaffelse og visning av nyttige, interaktive og interessebaserte annonser om produkter og tjenester som tilbys av Samsung og tredjeparter på din Samsung Smart TV eller på diverse andre plattformer og enheter, både fra Samsung og fra tredjeparter, inkludert standardisert reklame, på nettet, på mobilenheter og på nettbrett.


For å gjøre reklamen på enhetene dine mer relevant for deg bruker IBA-tjenesten visningsloggen på TV-en (inkludert opplysninger om hvilke nettverk, kanaler og nettsteder du har besøkt, om hvilke programmer du har sett på Samsung Smart TV-en, samt hvor lenge du har sett på dem), informasjon om bruk av Samsung Smart TV og andre statistikkdata innhentet fra pålitelige datakilder fra tredjeparter. Det kan hende vi bruker automatisk innholdsgjenkjenning (ACR) og annen teknologi for å samle inn TV-visningsloggen.


Basert på opplysningene ovenfor oppretter vi grupper med Samsung Smart TV-eiere som deler lignende interesser, og vi bruker disse gruppene for IBA-tjenesten. Opplysningene ovenfor brukes til å finne ut hvilke grupper din Samsung Smart TV skal være med i, og dermed hvilke annonser du får på enhetene.


PSID
Opplysninger om bruk av enheten som vi samler inn for å kunne levere IBA-tjenesten, vil bli knyttet til en anonymisert, kortvarig og tilbakestillbar enhetsidentifikator kalt PSID. Du kan tilbakestille PSID-en slik det er beskrevet under Dine valg i denne personvernerklæringen.


HVILKE OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?
Gjennom IBA-tjenesten samler vi inn opplysninger om enhetene dine på ulike måter. Vi samler blant annet inn følgende typer opplysninger:
•      Enhetsinformasjon. Vi samler inn opplysninger, som for eksempel enhetsmodell, operativsystemversjon, enhetskonfigurasjon og -innstillinger, IP-adresse, enhetsidentifikatorer og andre identifikatorer.
•      Opplysninger om enhetsbruk og logg. Vi samler inn opplysninger om hvordan, når og hvor lenge du bruker enhetene dine, inkludert samhandlinger med IBA-tjenesten og Samsung og apper og tjenester fra tredjeparter på enhetene (for eksempel en liste over apper på enhetene).
•      Visningsinformasjon. Vi samler inn TV-visningsloggen din. TV-visningsloggen inneholder informasjon om hvilke nettverk, kanaler og nettsteder du har besøkt, og programmer du har sett på Samsung Smart TV-en, samt hvor lenge du har sett på dem. Det kan hende vi bruker ACR og annen teknologi for å samle inn denne TV-visningsloggen.
•      Statistikkopplysninger. Det kan hende vi bruker statistikkopplysninger om deg eller enhetene dine, for eksempel generalisert plassering og anslått aldersgruppe. Vi innhenter disse statistikkopplysningene fra kommersielt tilgjengelige kilder (i samsvar med lover og regler), for eksempel våre tredjeparts leverandører. Vi arbeider bare med tredjeparts tjenesteleverandører som kan forsikre oss om at disse opplysningene er innhentet i samsvar med gjeldende lovgivning, og som kan leveres til oss for bruk og videreformidling.


Samsungs servere mottar opplysninger når du samhandler med IBA-tjenesten, blant annet opplysninger om samhandlingen din med IBA-tjenesten, geoposisjonen din og hvilke enheter du bruker for å motta IBA-tjenesten.


HVORDAN BRUKER VI OPPLYSNINGER OM DEG?
Vi bruker opplysningene som vi samler inn gjennom IBA-tjenesten, til å:

•      Levere IBA-tjenesten til deg;
•      Forbedre og tilpasse opplevelsen din med IBA-tjenesten;
•      Etter samtykke fra deg kommunisere med deg via e-postmeldinger og push-varsler om produkter og tjenester som tilbys av Samsung og tredjeparter, som er tilpasset dine interesser;
•      Svare på forespørsler og spørsmål fra deg;
•      Drive, evaluere og forbedre virksomheten vår (inkludert å utvikle nye produkter, utvide og forbedre produktene og tjenestene våre, håndtere kommunikasjon, analysere produktene, kundebasen og tjenestene våre, gjennomføre markedsundersøkelser, utføre dataanalyser samt føre og revidere regnskaper og utføre andre interne funksjoner);
•      Beskytte mot, identifisere og hindre svindel, andre kriminelle handlinger, krav og annet erstatningsansvar; og
•      Etterleve og håndheve gjeldende rettslige krav, relevante bransjestandarder og våre egne retningslinjer, blant annet denne personvernerklæringen og personvernerklæringen for Samsung-kontoen.


Samsung behandler personopplysninger til formålene som er beskrevet ovenfor. Samsungs rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger omfatter behandling som er: nødvendig for å oppfylle avtalen mellom deg og Samsung (for eksempel for å levere IBA-tjenesten til deg og for å identifisere og godkjenne deg); nødvendig for å etterkomme rettslige krav (for eksempel for å etterkomme regnskapsregler og for lovpålagt formidling av opplysninger til rettshåndhevende myndigheter); nødvendig ut fra Samsungs legitime interesser (for eksempel for å håndtere relasjonen vår til deg og forbedre IBA-tjenesten); og på grunnlag av samtykke fra kundene våre (for eksempel til å kommunisere med deg om produktene og tjenestene våre og gi deg markedsføringsinformasjon), som når som helst kan trekkes tilbake ved å gå til innstillingsmenyen slik det er beskrevet i punktet Dine valg i denne personvernerklæringen, uten at det påvirker lovligheten av behandling basert på samtykket før det ble trukket tilbake.


Det er et krav at du gir oss personopplysninger til behandling som beskrevet ovenfor dersom du skal kunne motta IBA-tjenesten. Dersom du ikke gir oss personopplysninger, kan vi ikke levere alle funksjoner som er tilgjengelige gjennom IBA-tjenesten, til deg.


DINE VALG
Du kan når som helst tilbakestille PSID-en din fra innstillingsmenyen. Når du har gjort det, slettes koblingen mellom den foregående PSID-en og TV-visningsloggen og informasjonen om bruk av Smart TV-en. Vær oppmerksom på at hvis du tilbakestiller PSID-en, kan dette virke inn på kvaliteten til IBA-tjenesten.


Du kan i tillegg når som helst deaktivere IBA-tjenesten via innstillingsmenyen på Samsung Smart TV-en.


Vær oppmerksom på at personvernvalget som du tar i tilknytning til IBA-tjenesten, ikke påvirker om du mottar eller eksponeres for andre typer annonser eller markedsføring som ikke spesifikt baserer seg på TV-visningsloggen eller informasjon om bruk av Samsung Smart TV-en. Denne typen annonser eller markedsføring er basert på andre opplysninger, som generell geografisk posisjon og andre estimerte eller implisitte opplysninger. Disse kan være mindre relevante fordi de ikke er basert på interessene dine.