PERSONVERNERKLÆRING SAMSUNG ESTORE

GENERELT

Sist oppdatert: 8 september 2021

Omfang

Samsung Electronics Nordic AB (Torshamnsgatan 48, PO Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, org. nummer 556445-4345, “Samsung”, “vi” “oss”, “vår”) vet hvor viktig personvern er for våre kunder, og vi etterstreber å gi klare opplysninger om hvordan vi samler inn, bruker, utleverer, overfører og lagrer dine personopplysninger.

 

Denne personvernerklæringen gjelder for eStore-tjenester levert av Samsung i Norden som behandlingsansvarlig. For å lese mer om hvordan Samsung Electronics Co., Ltd. og Samsung Electronics (UK) Limited samler inn, bruker, utleverer, overfører og lagrer personopplysninger se Samsungs globale personvernerklæring på norsk her https://www.samsung.com/no/info/privacy/.

 

Vi vil informere deg i Samsung eStore-flyten dersom vi deler personopplysninger med en tredjepartstjenesteyter som opptrer som en selvstendig behandlingsansvarlig. I slike tilfeller ber vi deg vennligst se personvernerklæringen til tredjeparten som er behandlingsansvarlig, for å lære mer om deres retningslinjer for personvern (som vi ikke kan påvirke).

PRIVACY POLICY HIGHLIGHTS

Nedenfor finner du et sammendrag av de viktigste punktene i vår personvernerklæring. For ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysningene dine, klikk på overskriftene eller fortsett lesningen nedenfor.

 

           1. Hvordan vi samler inn opplysninger

            2. Opplysninger vi samler inn, og bruk av opplysningene (formål og behandlingsgrunnlag)

            3. Deling av opplysningene dine

            4. Lagringstid for opplysninger

            5. Overføring av opplysninger til utlandet

            6. Sikker oppbevaring av opplysningene dine

            7. Dine rettigheter

            8. Kontakt oss

 

Generelt vil vi samle inn personopplysninger om deg når du kjøper et produkt gjennom Samsung eStore. Personopplysningene vi samler inn, relaterer seg til deg og din bestilling. Vi bruker kun de personopplysningene som er nødvendig for å håndtere din forespørsel, og vi forsikrer oss om at alle tredjeparter som er involvert i eStore-flyten, er samarbeidspartnere som vi stoler på. Fordi vi er den del av et globalt selskap som deler globale plattformer og systemer, trenger vi å dele dine personopplysninger med selskaper som er eid eller kontrollert av Samsung Electronics Co., Ltd. Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig, dette er også beskrevet ytterligere i denne personvernerklæringen. 

Kontakt oss

European Data Protection Officer

Samsung Electronics (UK) Limited

Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS

 

Du kan også kontakte oss på dataprotection.sena@samsung.com eller på vår egen nettside viet til dine rettigheter på https://www.samsung.com/request-desk.

Oppdateringer

Det er viktig at du regelmessig ser etter oppdateringer av denne personvernerklæring(en). Hvis vi oppdaterer personvernerklæringen, vil vi på forhånd informere deg om endringer som vi anser som viktige ved å legge ut et varsel i de aktuelle tjenestene eller ved å sende deg en e-post der dette er hensiktsmessig. Den sist oppdaterte versjonen av denne personvernerklæring(en)vil alltid være tilgjengelig her: https://www.samsung.com/no/estore/privacy-policy. Du kan sjekke "ikrafttredelsesdatoen" øverst på siden for å se når personvernerklæringen sist ble oppdatert.

 • 1. HVORDAN VI SAMLER INN OPPLYSNINGER

  Når du kjøper et produkt via Samsung eStore, vil vi behandle visse personopplysninger om deg, slik at vi kan administrere din bestilling og levere riktig produkt til deg eller selskaper du representerer. Vi vil behandle personopplysninger som du oppgir direkte til oss via din bruk av Samsung eStore.
 • Generelt

  Vi vil samle inn slik informasjon om deg og din ordre som er nødvendig for å kunne behandle din ordre og gjennomføre dine kjøp og returer på riktig måte. Dette inkluderer ditt navn, kontaktinfo, informasjon knyttet til betalingen av din ordre og leveringsinformasjon (som for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer, hjemmeadresse, informasjon om det kjøpte produktet eller tjenesten, ordrenummer osv.) og teknisk data (som for eksempel IP-adresse og informasjonskapsler om bestillinger osv.).

  Vi bruker denne informasjonen for følgende formål:

  - For å gjøre det mulig for vår betalingsformidler, Klarna (for virksomheter: Collector), å kunne administrere den nødvendige betalingen for å gjennomføre vår kontrakt med deg når du kjøper eller returnerer et produkt via eStore. Samsung er behandlingsansvarlig for denne behandlingen.

  - Hvis du har valgt å ordne betaling for din ordre gjennom Collector, vil informasjon om deg og din ordre også bli delt med Collector og brukt til å gjennomføre sjekk og vurdering av svindel, hvitvasking og annet for å etterleve juridiske og regulatoriske forpliktelser etter gjeldende rett. Collector Bank AB er behandlingsansvarlig for denne behandlingen.

  - For å administrere transport av produktet du har kjøpt, for å gjennomføre vår kontrakt med deg;

  - For å administrere og håndtere din bestilling internt for å gjennomføre vår kontrakt med deg eller for å etterleve gjeldende bokføringslover;

  - For å sikre at våre leverandører leverer tjenester av høy kvalitet til deg på våre vegne, basert på vår berettigede interesse i å levere tjenester av høy kvalitet gjennom Samsung eStore;

  - For cyber-sikkerhetsmessige formål, basert på vår berettigede interesse i å beskytte Samsung eStore mot cyberangrep;

  - For å administrere, tilby og levere kampanjer tilbudt av Samsung hvis du har valgt å delta i slike kampanjer;

  - For å kontakte Upgrade+-brukere for å informere brukerne om at de er berettiget til å oppgradere sine telefoner;

  - Hvis du har samtykket til å motta markedsføringshenvendelser fra Samsung-selskapene nevnt nedenfor, vil vi (Samsung Electronics Nordic AB) også bruke informasjon om deg og din ordre til å forbedre vår online markedsføring og til å personliggjøre vår markedskommunikasjon med deg basert på vår berettigede interesse i å sende deg markedskommunikasjon eller vise deg online markedsføring som er relevant for deg i relasjon til produkter du eier eller tjenester som du har kjøpt via eStore. For mer informasjon om hvordan vi personliggjør vår markedskommunikasjon, se vår retningslinje her https://www.samsung.com/no/info/privacy/personalized-marketing.

  - For å forbedre din brukeropplevelse i eStore, basert på vår berettigede interesse i å evaluere og videreutvikle eStore-plattformen. For dette formålet vil vi bruke opplysninger samlet inn gjennom informasjonskapsler forutsatt at du ga oss ditt samtykke til å gjøre det gjennom banneret for informasjonskapsler;

  - For å kunne tilby support og kundeservice hvis du henvender deg til oss, basert på vår berettigede interesse i å hjelpe deg med dine forespørsler relatert til din ordre i Samsung eStore; og

  - For intern salgsrapportering basert på vår berettigede interesse i å få kunnskap om hvordan våre produkter selger. Vi aggregerer personopplysninger for slike formål.

  Samsung Electronics Co., Ltd. og Samsung Electronics (UK) Limited vil bruke personopplysninger som er samlet inn via eStore, til markedsføringsformål, for eksempel for å tilby tilpasset annonsering, sponset innhold og utsendelse av markedsføringshenvendelser med ditt samtykke, hvis det er nødvendig. For ytterligere informasjon, vennligst se Samsungs globale personvernerklæring her: https://www.samsung.com/no/info/privacy/.

  Tilleggstjenester

  I tillegg til de generelle formålene beskrevet ovenfor vil vi også behandle tilleggsinformasjon om deg hvis du benytter deg av en av tilleggstjenestene som er tilgjengelig via eStore. Behandlingen av personopplysninger for disse tilleggstjenestene er basert på vår berettigede interesse i å tilby deg tilleggstjenester som du kan være interessert i, for å gjøre vårt tilbud mer attraktivt.

  Disse tilleggstjenestene er:

  Innbytte. Hvis du velger å benytte deg av muligheten til innbytte som tilbys deg gjennom Samsung eStore, vil du i realiteten selge din innbytteenhet med vår innbyttepartner i bytte mot en forskuddsrabatt som kan brukes ved ditt kjøp av et nytt Samsung-produkt (underlagt gjeldende betingelser). Personopplysningene som vi samler inn i forbindelse med muligheten til innbytte, vil behandles av oss som behandlingsansvarlig for det formålet å tilby muligheten til innbytte som en del av ditt kjøp av produkter på Samsung eStore. Behandlingen av personopplysninger vil baseres på oppfyllelsen av din kontrakt med oss. Vi vil også behandle personopplysningene for å overholde gjeldende bokføringsregler og for å administrere vårt forhold til våre leverandører for en begrenset periode.

  Vi vil også dele informasjon med våre innbyttepartner relatert til deg og ditt salg av innbytteenheten til innbyttepartneren, slik som ditt navn og type innbytteenhet. Vi vil bare dele slik informasjon som er nødvendig for innbyttepartneren for å oppfylle lovbestemte krav, for eksempel lovbestemte krav som gjelder handel med brukte varer. Innbyttepartneren er behandlingsansvarlig med hensyn til personopplysninger som den behandler for slike formål, og den vil behandle opplysningene i henhold til sine egne personvernerklæringer (som vi ikke kan påvirke).

  Merk at det er ditt ansvar å sikkerhetskopiere og slette personopplysninger i enheten som du sender til oss eller vår innbyttepartner.

  Samsung Flex : Hvis du velger Samsung Flex-alternativet som vi tilbyr i eStore, vil du bli tilbudt å leie (og etter hvert å kjøpe ut) enheter fra vår Samsung Flex-partner Foxway Finance AB ("Foxway"). Innenfor rammen av Samsung Flex, har Samsung og Foxway felles behandlingsansvar for behandlingen av personopplysninger som utføres i forbindelse med programmet. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan personopplysningene dine behandles av Samsung innenfor rammene av det felles behandlingsansvaret. For informasjon om hvordan Foxway behandler personopplysningene dine innenfor rammene av det felles behandlingsansvaret, se Foxways personvernerklæring her.

  Når du velger Samsung Flex i eStore, samler Foxway inn samme type personopplysninger som vi vanligvis samler inn når du gjør et kjøp gjennom Samsung eStore (se ovenfor under Generelt).

  Foxway deler disse personopplysningene med Samsung for at vi skal kunne oppfylle avtalen vår med deg, der vi forplikter oss til å sørge for levering av produktene, samt å håndtere klager og garantisaker.

  Hvis du sender en forespørsel til Samsungs kundestøtte, behandler vi personopplysninger (f.eks. navn og annen informasjon knyttet til saken/forespørselen din) for å oppfylle avtalen med deg, der vi forplikter oss til å yte kundeservice og support for alle spørsmål og saker knyttet til Samsung Flex. Videre vil vi dele informasjon om deg med Foxway, i den grad det er nødvendig for at vi, sammen med Foxway, skal kunne svare på spørsmålet ditt. Denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse i å hjelpe deg med sakene og forespørslene du sender til Samsungs kundestøtte.

  På slutten av leieperioden vil Samsung sende deg en e-post for å minne deg på at du må ta et valg angående ditt leide produkt. Denne behandlingen utføres på grunnlag av Samsungs og Foxways berettigede interesse i å minne deg på at du har mulighet til å foreta et valg når det gjelder det leide produktet ditt.

  SAS Eurobonus. Hvis du velger å benytte deg av muligheten til å legge til dine kjøp i Samsung eStore til din SAS Eurobonus-konto, og dermed motta SAS Eurobonus-poeng, vil vi også behandle ditt SAS Eurobonus-nummer. Denne tjenesten vil hjelpe deg til å generere flere SAS Eurobonus-poeng når du handler i Samsung eStore i henhold til SAS Eurobonus' egne retningslinjer og personvernerklæring (som vi ikke kan påvirke). Vi vil også behandle opplysninger om Eurobonus-kontoen i henhold gjeldende bokføringsregler og for å administrere vårt forhold til våre leverandører for en begrenset periode.

  Tilbake-på-lager-e-post. Hvis du velger å benytte deg av muligheten til å motta en e-post når et produkt i Samsung eStore er tilbake på lager, vil vi behandle din e-postadresse for dette formålet. Vi baserer oss på vår berettigede interesse til å informere deg, i henhold til ditt abonnement på slik informasjon, at produktet du er interessert i, er tilgjengelig for kjøp. Denne eposten blir bare sendt én gang til deg, og din e-postadresse blir deretter slettet fra tilbake-på-lager-e-post-databasen.

  Samsung Care+. Hvis du vil inngå en Samsung Care+-forsikringsavtale med Allianz, vil vi behandle personopplysninger slik disse er angitt i Samsung Care+-forsikringsskjemaet. Vi behandler slike personopplysningene på vegne av og i henhold til Allianz' instrukser, og de vil behandle dine personopplysninger basert på sine egne personvernretningslinjer (som vi ikke kan påvirke).

  Kampanjer og spesialtilbud. Hvis du velger å delta i en kampanje gjennom Samsung eStore og som tilbys av Samsung, vil vi kunne samle inn informasjon om deg som beskrevet ovenfor (navnet ditt, e-postadresse og telefonnummer), din ordre (leveringsadresse, IMEI- eller serieummer på din enhet) og kampanjespesifikk informasjon (kampanje eller innløsningskode), avhengig av betingelser og vilkår som gjelder for den spesifikke kampanjen som du deltar i. Hvis det er nødvendig, kan vi også bruke den samme type av personopplysninger som vi samler inn når du foretar kjøp fra oss på Samsung eStore, og fra tredjeparter (slik som forhandleren der du kjøpte enheten) for å ivareta Samsungs rettigheter i relasjon til deg og for å håndtere potensielle returer av produkter som er underlagt den spesifikke kampanjen (i henhold til de betingelser og vilkår som gjelder for den spesifikke kampanjen).

  Vi kan også samle inn og bruke IMEI- eller serienummeret på din enhet for å gi deg tilgang til kampanjen. Hvis en kampanjekode vil behandles av Samsung, vil den også behandles for å dokumentere og sjekke hvilket IMEI- eller serienummer som er blitt brukt med hvilken kampanjekode. Behandlingen av personopplysninger nevnt ovenfor er basert på vår berettigede interesse i å (i) levere tjenester, støtte og assistanse i relasjon til kampanjen som du valgte å delta i, og, hvis nødvendig, (ii) å sikre at kundens opplevelse av kampanjen er så bra som mulig, og at mulige problemer blir løst, så vel som å håndheve våre rettigheter som beskrevet i betingelser og vilkår som gjelder for den spesifikke kampanjen.

  Vi vil også behandle informasjon om deg og din ordre som beskrevet ovenfor for det formålet å administrere kampanjene du deltar i (inkludert mulige returer av produkter), levere kampanjeprodukter og, hvis nødvendig, kontakte deg om spesifikke kampanjer som du deltar i. Behandlingen av slike personopplysninger baseres på oppfyllelsen av din kontrakt med oss (betingelser og vilkår gjelder for de spesifikke kampanjene).

  I tillegg til det som er angitt i avsnitt 3 nedenfor, kan vi også dele dine personopplysningene med vår betrodde partner som vi bruker fra tid til annen for å være ansvarlig for logistikk og frakt av salgsfremmende produkter, Veddesta Distributions AB.

  ***

  Hvis du ikke oppgir de nødvendige personopplysningene, vil du ikke kunne kjøpe produkter gjennom eStore, benytte deg av tilleggstjenestene eller i visse tilfeller motta markedsføringshenvendelser.
 • Vi deler din informasjon bare der det er helt nødvendig for å hjelpe deg med din forespørsel, internt innen vår virksomhet, til de relevante teamene, som for eksempel teamene på kundeservice, juridisk, finans, salg og markedsføring og eStore. Vi kan også dele dine opplysninger til de juridiske enhetene listet opp nedenfor i den grad det vil være nødvendig for å hjelpe deg med din forespørsel eller klage, begrenset til formålet som følger av denne personvernerklæringen.

  Tilknyttede selskaper. Opplysninger om deg kan bli delt med Samsungs tilknyttede selskaper for de formål som er beskrevet i personvernerklæringen, særlig i tilknytning til de globale systemene og plattformene som er brukt av Samsung eStore og levert av et Samsung-tilknyttet selskap. Begrepet "tilknyttede selskaper" viser til selskaper som er tilknyttet Samsung Electronics Co., Ltd. gjennom felles eierskap og/eller kontroll. Våre tilknyttede selskaper inkluderer selskaper som har navnet Samsung Electronics. Filialer kan også omfatte andre selskaper med felles eierskap og/eller kontroll. For å lese mer om Samsung Electronics Co., Ltds retningslinjer for personvern og de globale systemene vi bruker, vennligst se Samsungs globale personvernerklæring: https://www.samsung.com/no/info/privacy/.

  Hvis du har samtykket til å motta markedsføringshenvendelser fra noen av Samsungs tilknyttede selskaper nevnt ovenfor, vil vi dele informasjon om deg og din ordre foretatt gjennom Samsung eStore med Samsung Electronics (UK) Limited for det formålet å markedsføre og sende deg salgsfremmende meldinger som Samsung Electronics (UK) Limited er behandlingsansvarlig for. Hvis du er en Upgrade+-programbruker, vil vi også, som nevnt ovenfor, dele dine personopplysninger som vi har samlet inn i Upgrade+-programmet med Samsung Electronics (UK) Limited for det formål å sende deg en tjenestemelding når du er berettiget til å oppgradere din telefon.

  Tjenesteleverandører. Vi vil dele dine opplysninger med nøye utvalgte selskaper som yter tjenester for eller på vegne av oss, for eksempel leverandører som tilbyr eStore-plattformen og relaterte systemer og tjenester, betalingsformidlere, logistikktjenesteleverandører og kundesentertjeneste-leverandører.

  - Din informasjon som er samlet inn via Samsung eStore blir delt med leverandørene av eStore-plattformen og de tilknyttede systemene og tjenestene.

  - Din informasjon som muliggjør betaling via vår betalingsformidler Klarna Bank AB, vil bli delt med Klarna, og de vil også bruke informasjonen for deres egne formål som en selvstendig behandlingsansvarlig i henhold til deres egne retningslinjer for personvern (som vi ikke kan påvirke). For mer informasjon, besøk Klarnas nettside på https://www.klarna.com/no/. Hvis du er en forretningskunde (B2B), vil dine opplysninger bli delt med og brukt av Collector Bank AB for deres egne formål. Collector er behandlingsansvarlig i henhold til deres egne personvernretningslinjer (som vi ikke kan påvirke). For mer informasjon, vennligst besøk Collectors nettside på https://www.collector.no.

  - For å gjennomføre frakten av din ordre, og hvis du har valgt å delta i en kampanje tilbudt av Samsung, som gjennomfører frakten av et kampanjeprodukt som beskrevet i betingelser og vilkår som gjelder for den spesifikke kampanjen, vil din informasjon bli delt med relevante logistikkpartnere.

  - For kundeservice og support vil informasjonen bli delt med våre kundesenterleverandører og hvis det er nødvendig med andre betrodde samarbeidspartnere, vår betalingsformidler og leverandøren av plattformen for teknisk retur.

  - Hvis du benytter deg av tilleggstjenestene i Samsung eStore som leveres av en tredjepart, vil den relevante dataen bli delt med den gjeldende tredjeparten som beskrevet ovenfor i henhold til deres egne retningslinjer for personvern (som vi ikke kan påvirke). For mer informasjon, besøk deres nettsider.

  Disse selskapene er, når de ikke handler som selvstendige behandlingsansvarlige, begrenset etter kontrakt til bare å behandle dine personopplysninger i henhold til formål tilknyttet deres leveranse av tjenester på våre vegne.

  Partnere for tilleggstjenester. Vi deler personopplysninger med våre partnere i forbindelse med å levere tilleggstjenester som beskrevet i avsnitt 2 ovenfor i denne personvernerklæringen.

  Andre parter når gjeldende lover og regler krever det, og når det er nødvendig for å beskytte tjenestene våre.

  Det kan forekomme at vi videreformidler opplysninger om deg til andre parter:

  - For å overholde lover og regler, eller for å etterkomme rettslige beslutninger (for eksempel beslutninger om bevissikring eller andre rettslige pålegg);

  - For å bekrefte eller håndheve etterlevelse av retningslinjene som regulerer eStore; og

  - For å beskytte rettighetene, eiendomsretten til eller sikkerheten til Samsung og tilknyttede selskaper, forretningspartnere eller kunder.

  Andre parter i forbindelse med selskapstransaksjoner. Vi kan videreformidle opplysninger om deg til en tredjepart som del av en sammenslåing eller overdragelse, et oppkjøp eller salg av vår virksomhet, eller ved konkurs.

  Andre parter etter særskilt samtykke eller anmodning fra deg. I tillegg til slik videreformidling som er beskrevet i personvernerklæringen, kan vi dele opplysninger om deg med tredjeparter når du gir særskilt samtykke til eller anmoder om slik deling

 • Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger, avhenger av hvilket formål vi bruker opplysningene til:

  - Når vi behandler informasjonen din i forbindelse med betaling eller fakturering, beholder vi denne informasjonen så lenge det er påkrevd etter gjeldende lovgivning.

  - Vi beholder ikke informasjon brukt for transport av produkter og intern ordreadministrering lenger enn det er påkrevd eller tillatt etter gjeldende regler om foreldelse, forbrukerlovgivning og produktansvarslovgivning.

  - Informasjon som vi bruker for å sikre cybersikkerhet blir ikke lagret i mer enn tre måneder. Informasjon som blir brukt for å tilby deg en bedre brukeropplevelse på Samsung eStore, blir slettet etter at de relevante informasjonskapslene går ut, eller hvis du sletter dem.

  - Vi lagrer informasjon som brukes til å tilby support og kundeservice i henhold til vår personvernerklæring for kundeservice, som du kan finne på Samsungs nettside.

  - Hvis du ønsker å lese mer om sletterutinene til Samsung Electronics Co., Ltd. og Samsung Electronics (UK) Limited som drifter de globale Samsung-systemene og -plattformene, og gjeldende bestemmelser om markedsføringshenvendelser (inkludert henvendelser til Upgrade+ programbrukere), vennligst les Samsungs globale personvernerklæring: https://www.samsung.com/no/info/privacy/.

  For tilleggstjenestene lagrer vi opplysningene dine for følgende tidsperioder:

  - Innbytte: Informasjonen blir lagret for en nødvendig begrenset periode for å administrere leverandørforholdet.

  - Samsung Flex: Dine personopplysninger lagres av Samsung i en tidsperiode som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle kontrakten mellom deg og Samsung i forbindelse med enheten mottatt gjennom Samsung Flex.

  - SAS Eurobonus: Din informasjon lagres for en nødvendig begrenset periode for å administrere leverandørforholdet.

  - Tilbake-på-lager-e-post: Din e-postadresse blir lagret frem til det aktuelle produktet er tilbake på lager og det er blitt sendt én e-postpåminnelse til deg. Etter dette blir e-postadressen din slettet.

  - Samsung Care+: Vi lagrer bare dine personopplysninger for perioden som instruert av Allianz.

  - Kampanjer: Vi lagrer dine personopplysninger behandlet for å gi deg spesifikke kampanjer for maksimum to (2) år etter at den spesifikke kampanjen har opphørt. Dine personopplysninger relatert til den spesifikke kampanjen vil bli tilintetgjort eller slettet fra våre systemer når de ikke trengs lenger. Vennligst merk at dette ikke inkluderer personopplysninger som vi kan beholde for formålene bestemt nedenfor.

  Vi treffe egnede tiltak for å sikre at vi behandler og lagrer personopplysninger om deg basert på følgende logikk:

  A) Minst i perioden som opplysningene blir brukt for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg i en spesifikk kampanje;

  B) For å oppfylle lovgivning, avtale eller som et resultat av rettslig forpliktelse;

  C) Bare så lenge det er påkrevd for de formålene som personopplysningene er samlet inn for og trenger å bli behandlet eller lenger hvis det følger av en kontraktsmessige forpliktelser, gjeldende rett, statistisk formål eller for egne sikkerhetstiltak; eller

  D) Så lenge det er påkrevd av oss for å utøve dine rettigheter som beskrevet i betingelser og vilkår som gjelder for den spesifikke kampanjen.
 • Visse operasjoner, sånn som for eksempel å administrere ordre i Samsung eStore-systemene, og, hvis relevant, å sende deg markedsføringshenvendelser (inkludert henvendelser til Upgrade+-programbrukere) vil involvere overføring av dine personopplysninger til Samsung Electronics Co., Ltd. (Korea) og Samsung Electronics (UK) Limited (lokalisert i Storbritannia). Vi vil i samsvar med gjeldende lovgivning treffe egnede tiltak for å sikre at dine personopplysninger forblir beskyttet. Slike tiltak omfatter bruken av standardkontraktklausuler for å beskytte overføringen av data utenfor EU/EØS.

  For mer informasjon, eller for å få en kopi av gjeldende avtaler, vennligst kontakt oss på dataprotection.sena@samsung.com.
 • Vi tar beskyttelsen av dine opplysninger alvorlig og har implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene som vi samler inn i forbindelse med eStore-tjenestene. Merk likevel at ingen nettsteder, Internett-overføringer, datamaskinsystemer eller trådløse tilkoblinger er fullstendig sikre selv om vi gjennomfører alle rimelige tiltak for å beskytte dine opplysninger.
 • Du har rett til (i) å be om detaljer om de opplysningene vi henter inn om deg, (ii) å be oss om å rette unøyaktigheter i disse opplysningene, (iii) å protestere mot behandlingen basert på berettigede interesser eller for direkte markedsføringsformål eller be om begrensning av behandlingen, (iv) å be om innsyn i, sletting eller portabilitet av dine opplysninger. Du har også rett til (v) å trekke tilbake ditt samtykke i de situasjoner du har gitt det. I henhold til lovene i bestemte jurisdiksjoner kan vi imidlertid nekte å behandle forespørsler som er urimelig gjentakende, krever uforholdsmessige tekniske tiltak, risikerer andres personvern, er svært vanskelige å ivareta eller forespørsler om tilgang som ikke er påkrevd i nasjonal lovgivning. Hvis du ønsker å gjøre en forespørsel for å få tilgang til dine opplysninger eller utøve andre gjeldende rettigheter, kontakt oss på vår dedikerte GDPR onlineportal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com.
 • Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss på:

  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS

  Du kan kontakte oss på dataprotection.sena@samsung.com eller på vår nettside dedikert til dine rettigheter på https://www.samsung.com/request-desk. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter til tilgang, retting, sletting, protest, begrensning eller portabilitet, vennligst kontakt oss på vår dedikerte onlineportal https://www.samsung.com/request-desk eller ved å bruke e-posten ovenfor.

  Du kan sende klage til det relevante tilsynsorgan (Datatilsynet) dersom du mener at behandlingen vår av personopplysningene dine er i strid med gjeldende lovgivning. Kontaktinformasjon for Datatilsynet finner du her. Du finner kontaktopplysninger om alle offentlige tilsynsorganer i EU-land her.