Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering

Fremme en
mangfoldig kultur
for å skape en
bedre fremtid

Fremme en mangfoldig kultur for å skape en bedre fremtid

2 menn og 2 kvinner fra ulike etniske bakgrunner strekker hendene sine over et bord i en high five-gest og smiler. 2 menn og 2 kvinner fra ulike etniske bakgrunner strekker hendene sine over et bord i en high five-gest og smiler.

Vær deg selv, vi bygger en bedre morgendag

Hos Samsung mener vi at innovasjon og vekst drives av en inkluderende kultur og en mangfoldig arbeidsstyrke.
Vi har som mål å skape et globalt team der alle føler seg hjemme og har like muligheter, og inspirere talentene våre til å være deres sanne selv.
Sammen bygger vi en bedre morgendag for våre kunder, partnere og lokalsamfunn.

Mennesker hos Samsung

Fordi våre ansatte bringer ulike erfaringer og perspektiver til Samsung, lar de oss bygge en bedre morgendag.

Ressursgrupper for ansatte (ERG-er)

Vi mener at det å fremme mangfold er avgjørende for videre innovasjon. Nettverksgrupper for mangfold etableres nå, slik at ansatte kan samarbeide for å fremme profesjonell utvikling og skape inkluderende kultur.

* Hos Samsung er det ulike ERG-er som kjønn, LGBTQ+, rase, arbeidende foreldre, veteraner osv. i ulike regioner.

Til venstre, en collage av bilder av kvinnelige Samsung-ansatte som hever en hånd i gest av solidaritet. Til høyre, et gruppebilde av kvinner innen teknologi hos Samsung (Women in Technology – WITS). Under bildene vises logoene til forskjellige organisasjoner, inkludert Next Generation Leaders, Military Appreciation Group, Equality Alliance, Galaxy of Black Professionals, Women in Samsung Electronics, Veterans Community, Working Parents, Women Plus, Women in Technology at Samsung, og Samsung Leaders of Tomorrow. Til venstre, en collage av bilder av kvinnelige Samsung-ansatte som hever en hånd i gest av solidaritet. Til høyre, et gruppebilde av kvinner innen teknologi hos Samsung (Women in Technology – WITS). Under bildene vises logoene til forskjellige organisasjoner, inkludert Next Generation Leaders, Military Appreciation Group, Equality Alliance, Galaxy of Black Professionals, Women in Samsung Electronics, Veterans Community, Working Parents, Women Plus, Women in Technology at Samsung, og Samsung Leaders of Tomorrow.

Andre initiativer

Vi har ulike programmer for inkludering og mangfold for å fremme en inkluderende arbeidsplasskultur.

Læring og utvikling

Vi gjør det mulig for våre ansatte å drive frem endringer både hos Samsung og i storsamfunnet vårt.

Hos Samsung gir vi våre ansatte vekst- og utviklingsmuligheter for å bli de beste og mest inkluderende lederne. Dette inkluderer å bygge bevissthet for å utvide perspektiver, omgjøre tankeganger for å forbedre objektivitet og utøve inkludering for å frigjøre innovasjon.

 • Skape nytt tankesett

  Anerkjenne verdien av mangfold i et team

 • Bygge bevissthet

  Realisere viktigheten av mangfold og inkludering fra et forretningsperspektiv

 • Praktisere inkludering

  Utvikle mangfoldige og inkluderende relasjoner for å lede endring

Ledernivå Personlig nivå Teamnivå
Veiledning for teamledere til å dyrke en inkluderende kultur gjennom mangfold Lære om seg selv og andre Utvikle mangfoldige og inkluderende relasjoner

Kvinner hos Samsung

Vi er opptatt av å drive frem neste generasjon av kvinnelige ledere, ved å støtte kvinnelige talenter som utmerker seg innen sine felt.

Kvinner globalt

2010

2015

2020

Totalt (%)※ ekskl. operatører

20.3

25.0

28.6

Jobbfunksjoner

Tekniker
(%)

14.2

16.6

18.0

Salg og markedsføring
(%)

27.5

28.9

31.5

Lederstillinger

Administrerende
(%)

1.4

4.5

6.6

Ledere
(%)

8.3

12.4

15.3

Jobbfunksjoner

Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020. Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020.

Tekniker(%)

Salg og markedsføring(%)

Lederstillinger

Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020. Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020.

Administrerende(%)

Ledere(%)

Ekstern anerkjennelse og belønninger

Vår innsats innen mangfold har allerede startet.