Mangfold · Likhet · Inkludering

Mangfold · Likhet · Inkludering

Fremme en mangfoldig
kultur for å skape
en bedre fremtid

Fremme en mangfoldig
kultur for å skape
en bedre fremtid

Vær deg selv: Vi skaper en bedre fremtid

Hos Samsung mener vi at innovasjon og vekst drives av en inkluderende kultur og en mangfoldig arbeidsstyrke.
Vi har som mål å skape et globalt team der alle føler seg hjemme og har like muligheter, og vi inspirere våre dyktige medarbeidere til å være seg selv.
Sammen skaper vi en bedre fremtid for kunder, partnere og fellesskap.

Dyktige folk hos Samsung

Samsungs medarbeidere bringer ulike erfaringer og perspektiver til bedriften.
Dermed bidrar de til en bedre fremtid.

Employee Resource Groups (ERGs)

Vi verdsetter en mangfoldig og inkluderende kultur som fremmer innovasjon gjennom ressursgrupper for ansatte,
der folk utveksler ideer, lærer av ulikheter og gjør dem til en ressurs.

* Hos Samsung er det flere ERGs for kjønn, LGBTQ+, rase, foreldre i arbeid og krigsveteraner i ulike regioner, blant annet USA, Europa, Latinamerika og Sydøst-Asia.

Initiative Highlights

Vi driver frem et inkluderende miljø innen IT når vi nå
integrerer mangfoldige DEI-tiltak i drift og produkter.

* Driftsinitiativprogrammene eller -aktivitetene kan bli endret eller avviklet avhengig av omstendighetene i det enkelte datterselskap.

Recognition & Awards

Siden vi gikk i gang med kommunikasjon og økt satsing på mangfold og inkludering,
er tiltakene anerkjent av interesseorganisasjoner, myndigheter og ikke-statlige organisasjoner.