VILKÅR

1. Ansvarserklæring

1.1 Denne ansvarserklæringen (disse “Vilkårene”) gjelder hele innholdet på nettsiden under domenenavnet www.samsung.com/no/ (“Nettstedet”) inkludert enhver tjeneste (r) ytt på eller gjennom Nettstedet og enhver korrespondanse mellom deg og Selskapet (som definert nedenfor). Vennligst les disse Vilkårene nøye før du bruker Nettstedet. Bruk av Nettstedet innebærer at du godtar disse Vilkårene, uavhengig av om du velger å registrere opplysningene dine hos oss eller ikke eller om du aksepterer disse Vilkårene under en registreringsprosess. Dersom du ikke godtar disse Vilkårene må du ikke bruke Nettstedet.

1.2 Du kan komme inn på Nettstedet (unntatt tjenester på Nettstedet som krever registrering (se punkt 2 nedenfor) eller nettsteder som det er gitt lenker til på Nettstedet, og som kan være underlagt egne bruksvilkår, f.eks. www.samsungapps.com) uten å registrere opplysningene dine hos oss. Selskapet kan ved å oppdatere disse Vilkårene revidere denne ansvarserklæringen etter eget skjønn og, innenfor rammen av punkt 1.3 nedenfor, uten forutgående varsel fra tid til annen. Du bør derfor sjekke Nettstedet fra tid til annen for å vurdere disse Vilkårene, fordi du ved å gå inn på og fortsette å bruke Nettstedet anses å ha godtatt at du er bundet av Vilkårene på Nettstedet på det tidspunktet du går inn på det. Enkelte av disse vilkårene kan imidlertid erstattes av særskilte juridiske ansvarserklæringer eller vilkår som finnes på bestemte sider på Nettstedet.

1.3 Dersom du har registrert deg for en tjeneste på Nettstedet og opprettet en konto, vil Selskapet informere deg med minst 15 dagers forutgående varsel om en hver vesentlig endring av disse Vilkårene og vil gi deg kopi av de endrede Vilkårene enten ved bruk av din e-postadresse som du har gitt oss eller på annen hensiktsmessig måte. Du vil ikke kunne fortsette å bruke Nettstedet før du har akseptert de endrede Vilkårene.

1.4 Denne ansvarserklæringen er utstedt av, og Nettsiden er levert av, Samsung Electronics Nordic AB (“Selskapet”), som er et selskap registrert i Sverige med organisasjonsnummer 556445-4345 og forretningskontor i Torshamnsgatan 27, 164 40 Kista (PO Box 1235, 164 28 Kista). Alle henvisninger til "oss" og "vår" er henvisninger til Selskapet. Du kan kontakte Selskapet via siden KONTAKT OSS.

1.5 Nettstedet er rettet mot personer bosatt i Norge og kun beregnet på tilgang og bruk av personer bosatt i Norge. Vi garanterer ikke at opplysningene på Nettstedet samsvarer med eller overholder krav i lover i andre land, som uansett ikke vil påvirke eller gjelde for dette nettstedet.

 

2. Tjenester levert på Nettstedet

 

2.1 Du kan fra tid til annen ha mulighet for å registrere en konto eller å bruke spesielle tjenester på Nettstedet. Slike tjenester blir levert til deg fra Selskapet eller et selskap tilknyttet Selskapet. Det gjøres oppmerksom på at du, dersom du er under 18 år gammel, må ha dine foreldres eller verges samtykke for å registrere en konto eller bruke tjenestene.

2.2 Dersom ikke annet er spesifisert, kan du kun benytte tjenestene levert på Nettstedet til personlig ikke-kommersiell bruk og formål og du kan ikke reprodusere, mangfoldiggjøre, kopiere, selge, omsette eller videreselge noen av tjenestene eller del av disse.

2.3 Selskapet kan til enhver tid og etter sitt eget skjønn uten forutgående varsel eller informasjon:

a. endre tjenestene eller innstille og / eller stanse leveringen av tjenestene eller noen del av disse;

b. deaktivere eller innstille din bruk av tjenestene inkludert tilgangen til din (e) brukerkonto (er) og enhver fil eller annet innhold oppbevart i din (e) konto (er) enten midlertidig eller permanent;

c. sette en begrensning på antallet overføringer du kan sende eller motta gjennom tjenestene eller mengden av lagringsplass brukt for levering av tjenestene eller noen del av tjenestene til deg; og

d. forhåndsfiltrere (pre-screen), undersøke, flagge, filtrere, modifisere, nekte, avslå, blokkere tilgang til eller fjerne noe eller alt innhold fra tjenestene.

2.4 Selskapet, dets tilknyttede selskaper og / eller leverandør eller Selskapets lisensgiver eier og skal ha alle rettigheter til alle eiendomsrettigheter som kan eksistere i Tjenestene, inkludert alle juridiske rettigheter og interesser i eller til tjenestene, og alle immaterielle rettigheter over hele verden, uavhengig av om disse er registrert / rettslig sikret eller ikke.

2.5 Selskapet gir deg en global, ikke-overførbar, ikke-overdragbar, ikke-eksklusiv, personlig og avgiftsfri (royalty free) lisens til å bruke tjenestene (inkludert enhver programvare, produkter og materiale levert til deg som del av tjenestene) og i den form som er levert til deg fra Selskapet. Foruten de rettigheter som du blir gitt i disse Vilkårene, beholder Selskapet alle rettigheter til, eller rettigheter som vedrører tjenestene.

 

3. Immaterialrett og lisens

 

3.1 Du har lov til å skrive ut og laste ned utdrag fra Nettstedet til eget, privat bruk på følgende vilkår:

(a) ingen dokumenter eller tilhørende grafikk på Nettstedet endres på noen måte,

(b) ingen grafikk på Nettstedet brukes atskilt fra den tilhørende teksten, og

(c) alle kopier inneholder merknader om Selskapets opphavsrett og varemerker og denne bruksrettstillatelsen.

3.2 Dersom ikke annet er oppgitt, omfattes opphavsrett, varemerker, databaserettigheter og annen immaterialrett til alt innhold og materiale på Nettstedet (herunder uten begrensning fotografier og grafiske bilder) av eiendomsretten til Selskapet eller Selskapets lisensgivere. Ved anvendelse av disse Vilkårene er enhver bruk av utdrag fra Nettstedet, unntatt i samsvar med punkt 2.1, forbudt for alle formål. Dersom du bryter noen av disse Vilkårene, blir tillatelsen din til å bruke nettstedet (eller noen tjeneste levert på eller gjennom Nettstedet) automatisk trukket tilbake, og du må umiddelbart ødelegge alle utdrag fra Nettstedet som du har lastet ned eller skrevet ut.

3.3 Innenfor rammen av punkt 3.1 og 3.2 kan ingen del av Nettstedet gjengis eller lagres på et annet nettsted eller inngå i et offentlig eller privat elektronisk lagringssystem eller en lagringstjeneste uten Selskapets skriftlige tillatelse.

3.4 Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene, forblir hos Samsung.

3.5 Nettstedet kan ikke brukes i forbindelse med andre kommersielle formål enn de som er spesielt støttet eller godkjent av Selskapet. Selskapet vil ta hensiktsmessige rettslige skritt mot eventuell ulovlig eller uautorisert bruk av Nettstedet.  

 

4. Personvern og registrering

 

4.1 Selskapets bruk av personopplysningene dine er regulert av PERSONVERNERKLÆRINGEN som kan leses nederst på Nettstedets hjemmeside. LES PERSONVERNERKLÆRINGEN NØYE - den handler om dine rettigheter og våre forpliktelser i forhold til personopplysningene dine, bl.a. hva Selskapet kan gjøre med dem og hvem Selskapet kan gi dem til i visse situasjoner.

4.2 Selskapet vil også (i samsvar med Personvernerklæringen) samarbeide med politi og andre relevante myndigheter med hensyn til etterforskning eller brudd på nettverkssikkerhet, og i henhold til loven eller i god tro om at unnlatelse av å etterkomme en rettmessig forespørsel fra en politimyndighet vil kunne skade forebyggingen eller avdekkingen av kriminalitet eller pågripelsen eller avdekkingen av lovbrytere forbeholder Selskapet seg retten til å utlevere informasjon (herunder personopplysninger) som du har oppgitt.

4.3 Hver registrering (for en tjeneste, av et Samsung-produkt og av ønsket ditt om å bli kontaktet av Samsung eller ikke) som gjennomføres på Nettstedet, gjelder kun én enkelt bruker. Dersom du får et brukernavn og passord, eller når du får slikt brukernavn og passord under registreringsprosedyren, tillater Selskapet ikke at du deler brukernavnet og passordet med en annen person eller med flere brukere i et nettverk. Det er du som har ansvaret for sikkerheten til alle passord som utstedes til deg. Du aksepterer å ikke bruke noen brukerinformasjon for noen annen person uten tillatelse. Videre aksepterer du å varsle Selskapet umiddelbart via e-post til dataprivacynordic@samsung.com dersom du blir oppmerksom på noe uautorisert bruk av noen av dine brukerdata eller sikkerhetsbrudd.

 

5. Brukeratferd

 

5.1 Bortsett fra personopplysninger, som er omfattet av personvernerklæringen vår, skal alt materiale som du overfører eller sender til Nettstedet, vurderes som ikke-fortrolig og ikke underlagt eiendomsrett. Selskapet skal ikke ha noen forpliktelser i forhold til dette materialet. Selskapet og de som har fullmakt fra Selskapet, skal fritt kunne kopiere, utlevere, distribuere, innarbeide, endre og på andre måter bruke dette materialet og alle opplysninger, bilder, lyd, tekst og annet innhold alle former for ethvert kommersielt og ikke-kommersielt formål.

5.2 Du aksepterer at ethvert materiale som du avgir / sender til Nettstedet på deler som typisk er synlige for andre (f.eks. blogger,forum og diskusjonssider) kan medføre at slik informasjon blir publisert og synlig for andre.

5.3 Det er forbudt å sende eller overføre til eller fra Nettstedet materiale:

(a) som er truende, ærekrenkende, uanstendig, usømmelig, oppviglersk, støtende, pornografisk, fornærmende, egnet til å fremkalle rasehat, diskriminerende, skremmende, skandaløst, provoserende, blasfemisk, som krenker fortroligheten, som krenker personvernet, eller som kan forårsake irritasjon eller ulempe, eller

(b) som du ikke har innhentet alle nødvendige rettigheter, lisenser og / eller godkjenninger for, eller

(c) som utgjør eller oppfordrer til atferd som vil bli ansett som en straffbar handling, som kan forårsake sivilrettslig ansvar eller på annen måte være i strid med loven eller krenke rettighetene til en tredjepart, i noe land i verden, eller

(d) som er teknisk skadelig (herunder, men ikke begrenset til, datavirus, logiske bomber, trojanske hester, dataormer, skadelige komponenter, ødelagte data eller annen skadevoldende programvare eller skadelige data).

Dersom du blir oppmerksom på noe material som du anser som upassende eller ulovlig, ber vi deg bruke rapporteringsfunksjonen på Nettstedet (hvor dette er tilgjengelig) eller ellers varsle selskapet om slikt materiale.

5.4 Du skal ikke misbruke Nettstedet (herunder, men ikke begrenset til, ved hacking).

5.5 Selskapet skal fullt ut samarbeide med enhver myndighet som er ansvarlig for lov og orden, eller rettskjennelse som ber eller beordrer Selskapet om å avsløre identiteten til eller lokalisere noen som legger ut materiale som er i strid med punkt 5.3 eller punkt 5.4.

 

6. Lenker

 

6.1 Lenker til tredjeparts nettsteder på Nettstedet er kun til hjelp for deg. Dersom du bruker disse lenkene, forlater du Nettstedet (lenkede nettsteder vil vanligvis åpnes i et nytt vindu, og Nettstedet er fremdeles åpent). Selskapet har ikke gjennomgått alle disse tredjeparts nettsteder og kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for disse nettstedene eller innholdet eller tilgjengeligheten deres. Derfor innestår ikke Selskapet for disse lenkene eller garanterer dem eller materiale som finnes der, eller resultater som kan oppnås ved å bruke dem. Dersom du ønsker å gå inn på noen av de tredjeparts nettsteder som det er lagt ut lenke til på Nettstedet, gjør du dette helt på egen risiko.

6.2 Du kan ikke opprette lenker til Nettstedet uten skriftlig samtykke fra Selskapet, som kun vil bli gitt når visse kriterier er oppfylt.

6.3 Du skal fullt ut erstatte Selskapet for tap eller skade som Selskapet eller noen av konsernselskapene påføres som følge av brudd på punkt 6.2.  

 

7. Ansvarsfraskrivelse og erstatningsansvar

 

7.1 Selskapet garanterer ikke at din bruk av Nettstedet vil være uavbrutt eller feilfri. Selv om Selskapet arbeider for å sikre at Nettstedet vanligvis er tilgjengelig 24 timer i døgnet, skal Selskapet ikke være ansvarlig dersom Nettstedet, uansett årsak, er utilgjengelig på et tidspunkt eller i en periode. Tilgang til Nettstedet kan begrenses midlertidig og uten varsel ved systemfeil, vedlikehold eller reparasjon eller av årsaker utenfor Selskapets kontroll.

7.2 Du samtykker uttrykkelig i at din bruk av, eller manglende evne til å bruke, Nettstedet skjer på egen risiko. Nettstedet og materialet på Nettstedet er levert "som det er", uten vilkår, garantier eller andre betingelser av noe slag. Likedan, i den utstrekning det er tillatt ved lov, gjør Selskapet Nettstedet tilgjengelig med utgangspunkt i at Selskapet utelukker alle uttalelser, vilkår og andre betingelser og uttrykkelig fraskriver seg enhver garanti av noe slag, enten uttrykkelig eller stilltiende, herunder alle stilltiende garantier om tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, skikkethet, pålitelighet, rettidighet, nøyaktighet, fullstendighet, sikkerhet, eiendomsrett og ikke krenkelse av immaterielle rettigheter som, når en ikke tar hensyn til denne ansvarserklæringen, kan ha innvirkning i forhold til Nettstedet.

7.3 I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov skal Selskapet, andre parter (enten disse deltar i arbeidet med å utforme, produsere, vedlikeholde eller levere nettstedet eller ikke), og noen av Selskapets konsernselskaper, dets direktører, ledere, ansatte, tilknyttede selskaper, representanter, leverandører eller lisensgivere ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig overfor deg eller en tredjepart for noen direkte eller indirekte skade, herunder, men ikke begrenset til, tap av bruk, fortjeneste eller data som følge av din bruk av Nettstedet eller for andre krav som på noen måte er knyttet til din bruk av Nettstedet, inkludert men ikke begrenset til eventuelle feil eller utelatelser i innhold eller tap eller skade av noe slag påført som følge av bruk av, eller manglende evne til å bruke, innhold som er sendt inn, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via Nettstedet, eller som følge av atferden til brukere av Nettstedet, enten de er online eller offline, sletting av data, informasjon eller innhold som er lagret på Nettstedet, selv om du er blitt informert om muligheten for dette, uavhengig av om slike tap eller skader oppstår i kontrakt, ved uaktsomhet, skadevoldende handling eller på andre måter.

7.4 Selskapet garanterer ikke at Nettstedet vil være uten tap, ødeleggelse, angrep, virus, forstyrrelser, hacking eller andre sikkerhetstrusler, og selskapet fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med dette. Du er ansvarlig for sikkerhetskopiering av ditt eget system, og dersom bruken av materialet på Nettstedet fører til et behov for service, reparasjon eller utbedring av utstyr, programvare eller data, påtar du deg alle kostnadene ved dette.

7.5 Selv om Selskapet arbeider for å sikre at opplysningene på Nettstedet er riktige, garanterer ikke Selskapet at materialet på Nettstedet er nøyaktig og fullstendig. Selskapet kan når som helst og uten varsel gjøre endringer i materialet på Nettstedet eller i produktene og eventuelle priser som er beskrevet i materialet. Materialet på nettstedet kan være utdatert, og Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere dette materialet.

7.6 Ingenting i denne avtalen skal kunne utelukke eller begrense Selskapets ansvar for dødsfall eller personskade forårsaket av uaktsomhet, bedrageri, feilinformasjon i et grunnleggende spørsmål eller annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses av gjeldende lov.

Dersom du er misfornøyd med noen del av Nettstedet eller med denne avtalen, er den eneste beføyelsen du har å slutte å bruke Nettstedet.  

 

8. Skadesløsholdelse

 

Ved å bruke Nettstedet samtykker du i å holde Selskapet og alle Selskapets konsernselskaper, dets direktører, ledere, ansatte, tilknyttede selskaper, representanter, leverandører og lisensgivere skadesløse med hensyn til eventuelle krav som følge av ditt brudd på disse Vilkårene, din bruk av Nettstedet, eventuelle tiltak truffet av Selskapet som ledd i etterforskningen av et mistenkt brudd på denne avtalen eller som følge av påvisning av eller beslutning om at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene.  

 

9. Generelle opplysninger

 

Disse Vilkårene er mellom deg og Selskapet og er underlagt norsk lovgivning. Tvister som oppstår i forbindelse med denne ansvarserklæringen, skal være underlagt norske domstolers eksklusive jurisdiksjon.

Selskapet kan utsette å håndheve rettighetene sine i henhold til disse Vilkårene uten å miste dem.Du samtykker i at Selskapet kan overdra oppfyllelsen av forpliktelsene sine til underleverandører eller kan overdra denne avtalen eller rettighetene eller forpliktelsene sine uten å gi deg varsel.

Selskapet vil ikke være ansvarlig overfor deg for eventuelle brudd på disse Vilkårene som oppstår som følge av omstendigheter som Selskapet ikke med rimelighet kan forventes å kontrollere.

Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Selskapet om bruken av Nettstedet og erstatter alle tidligere avtaler knyttet til Nettstedet.

Dersom det fastslås at en del av disse Vilkårene er rettslig ugyldig eller umulig å håndheve, vil den ugyldige eller ikke gjennomførbare bestemmelsen bli ansett som erstattet av en gyldig, rettskraftig bestemmelse som samsvarer mest mulig med hensikten til den opprinnelige bestemmelsen, og resten av disse Vilkårene skal fortsatt gjelde.

Disse Vilkårene ble sist oppdatert 2011-12-05.