Miljö

Miljö

PlanetFirst:
Vår
innsats
for bærekraft

PlanetFirst:
Vår
innsats
for bærekraft

Miljøstyring

Samsung Electronics startet sin miljøforvaltningsreise med Samsung Environmental Declaration i 1992. Siden den gang har vi utvidet omfanget av vår miljøforvaltning gjennom andre miljøerklæringer og middels langsiktige strategikunngjøringer, som for eksempel 1996 Green Management Declaration og den middels langsiktige strategikunngjøringen EM2013 i 2009.

Samsung Electronics støtter opp om sin filosofi for miljøforvaltning og jobber for å utvikle produktene, tjenestene og driften til å bli for eksempel mer energieffektiv, mer holdbar og ha lavere karbonutslipp.

Miljøstyringsstrategier

Jobber for å redusere karbonutslipp gjennom innovative teknologier: Samsungs nye strategi for miljømessig bærekraft

Klimaendringer er en viktig sak som angår alle. Vi ønsker å rette fokus mot globale problemer, som klimakrisen, ved å redusere direkte utslipp av drivhusgass, ta i bruk mer fornybar energi og utvikle svært energieffektive produkter.

Klimatiltak

Erklæring og implementering for netto null karbonutslipp

Samsung Electronics gjør en innsats for å gå bort fra en lineær økonomi med engangsressursforbruk og overgang til en sirkulær økonomi som utnytter ressursene effektivt ved å gjenbruke og resirkulere mer.

Ressurssirkularitet

Vår innsats for å oppnå en sirkulær økonomi

Vi jobber for å minimere miljøpåvirkningen ved å ta hensyn til alle livssyklusstadier av produktet, fra produktplanlegging til utvikling, produksjon, bruk og avhending.

Miljøbevisste mulig

Utvikle produkter og styre anlegg som påvirker miljøet minst

Miljødata

Last ned og finn ut mer om Samsung Electronics' miljøbetingelser og -retningslinjer