Hva er dekket i din garanti

Garantiinformasjon for Forbrukere

Samsungs begrensede produsentgaranti

 

Generell beskrivelse

Samsung tilbyr en begrenset produsentgaranti (European Bloc Warranty) for forbrukere som innenfor EU/EØS/Sveits – direkte eller via forhandler – har kjøpt et Samsung-produkt solgt av Samsung innenfor EU/EØS/Sveits (”Produkt”). Krav på garantiservice skal da også fremstilles av forbrukeren i hvilket som helst land i EU/EØS/Sveits. Forbrukerens rettigheter under garantien (garantitid og garantiservice) er de som gjelder i det landet der kravet på garantiservice fremstilles. Merk at denne garantien er en frivillig produsentgaranti som gir rettigheter i tillegg til, og som ikke påvirker, rettighetene omfattet av forbrukerkjøpsloven i det gjeldende land.

Den begrensede produsentgarantien (European Bloc Warranty) gjelder altså ikke for Samsung-produkter som er kjøpt på andre markeder enn innen EU/EØS/Sveits. Derfor anbefaler vi at forbrukere som ønsker European Bloc Warranty, sørger for å kjøpe et produkt av europeisk modell.

• Ved større endringer når det gjelder produktspesifikasjon vil ikke reparasjon være mulig.
• Produkt uten European Block Warranty som foreløpig ikke selges i ditt land (slik som personlig frakt av produktet eller direkte kjøp fra utenlandet) kan hvis mulig repareres mot kostnad.

Du kan lese mer om den begrensede produsentgarantien lenger nede på denne siden.

Tilbud av mer tidsbegrenset/midlertidig karakter som innebærer forlengelse eller utvidelse av produsentgarantien er landsspesifikke og kan ikke påberopes i andre land enn det/de spesifikke land der tilbudet gjelder.
Dette er bare informasjon til forbrukeren og skal ikke tolkes som en egen garantiavtale.

Garantiperiode, omfang mm

Garantiens lengde, omfang og begrensninger er angitt på produsentens produsentgarantikort som vanligvis følger med produktet. Du finner også informasjon om gjeldende garantiperiode for respektive produktgrupper ovenfor. F.eks. omfatter Samsungs produsentgaranti såkalte opprinnelige feil. Ved en bekreftet garantiskade vil Samsung reparere eller erstatte det defekte produktet. Samsung bestemmer hvilke av disse tiltakene som skal utføres. Dersom feilen/skaden ikke dekkes av garantien, kan du bli belastet kostnaden for inspeksjon og få et tilbud på reparasjon.

For nærmere informasjon om relevant garanti, se det medfølgende produsentgarantikortet. Vær oppmerksom på at garantien normalt sett ikke omfatter bl.a. følgende:

• Fallskader, fuktskader eller skader pga annen ytre påvirkning*
• Skader som skyldes feil bruk av produktet, f.eks. i strid med Samsungs instruksjoner
• Skader som skyldes feilaktig installasjon av produktet
• Garantiservice av produkt som mangler serienummer
• Bruk av produktet innenfor rammen av næringsvirksomhet

* For spesielle produkter som Samsung Electronics Nordic AB (Samsung Nordic) fra tid til annen markedsfører med bestemte egenskaper, f.eks. at de tåler fukt og andre ytre påvirkninger, gjelder ikke begrensningene i garantien som direkte strider mot Samsung Nordics markedsføring eller andre forpliktelser som Samsung Nordic beskriver i produktveiledninger eller spesifikasjoner. Garantien gjelder imidlertid fortsatt ikke for skader som er forårsaket av feil bruk av et produkt, f.eks. i strid med Samsungs instruksjoner for reparasjon av et produkt som ble installert feil, for reparasjon av et produkt som mangler serienummer, eller for annen rimelig begrensning av garantien som fremgår av produktets gjeldende garantivilkår.

Påberopelse av garantien

For å påberope garantien må du:

•Påberope garantien innen produktets garantiperiode som starter ved første gangs kjøp av produktet.
•Presentere det opprinnelige kjøpsbeviset, for eksempel i form av originalkvittering eller annet kjøpsdokument. Av kjøpsbeviset må det fremgå når produktet opprinnelig ble kjøpt av forbrukeren, navnet på forhandleren, samt modell- eller produktnummer.
•Vise at produktets skade omfattes av vilkårene i garantien (se medfølgende produsentgarantikort)
•Hvis produktet leveres inn for garantiservice, må du gi beskjed om eventuell PIN-kode og passordbeskyttelse for produktet, og det er også ditt ansvar å ta sikkerhetskopi av dataene dine før produktet leveres inn

Hva slags servicetype som tilbys samt hvor du skal henvende deg for å påberope garantien er spesifisert under de respektive produktgruppene ovenfor.

Før du påberoper garanti:

1. Start om produktet ditt
2. Oppdater programvaren til den nyeste versjonen her alternativt se OSS under
3. Hvis problemet vedvarer, foreta en fabrikktilbakestilling

Les også produktets bruksanvisning og svar på de mest vanlige spørsmålene nedenfor (OSS). Hvis du trenger teknisk support, kontakt Samsung Support.

Slik kan du påberope deg et garantikrav:

For at vi skal kunne behandle din henvendelse raskest mulig, ber vi deg alltid ha kjøpsbevis, produktets modell og serienummeret klart når du kontakter et servicesenter, Samsung Support eller din forhandler.

Carry in service - Du som forbruker tar med produktet til din forhandler eller et serviceverksted for reparasjon. Produktet vil bli kontrollert for å sikre at feilen/skaden dekkes av garantien. Reparasjonen er gratis dersom skaden er omfattet av garantien***. Etter reparasjon hentes produktet hos din forhandler eller serviceverksted.
Kontakt din forhandler eller et autorisert serviceverksted.

On-site / In home - Det defekte produktet vil bli reparert av en tekniker hjemme hos deg eller der produktet er installert. Vær oppmerksom på at On-site service ikke er tilgjengelig overalt i Norden. Dersom On-site service ikke er tilgjengelig, kommer verkstedet til å bruke Pick-up service ****. Reparasjonen er gratis dersom skaden er omfattet av garantien***.
Kontakt Samsung Support

 

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven regulerer forholdet mellom deg som forbruker og forhandleren du kjøpte produktet av. Samsung sine garantier påvirker ikke og gjelder i tillegg til dine (forbrukerens) rettigheter i henhold til lovverket, f.eks., reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Besøk gjerne Forbrukerrådets hjemmeside (www.forbrukerradet.no) for å se hvilke rettigheter og forpliktelser du som forbruker har i henhold til Forbrukerkjøpsloven.

 

Garantier for produkter som ikke har sin opprinnelse fra Samsung Nordic

I samsvar med det som står ovenfor, utfører Samsung Electronics Nordic AB (Samsung Nordic) garantiservice og gir støtte for Samsung-produkter som er kjøpt av forbrukere i andre land innenfor EU/EØS/Sveits forutsatt at produktet omfattes av den begrensede produsentgarantien. Det finnes også eksempler på Samsung-produkter som omfattes av internasjonale garantier, dvs som gjelder ved kjøp i andre land. Også i disse tilfellene utfører Samsung Nordic garantiservice og gir støtte i henhold til de spesifikke garantivilkårene som gjelder det respektive produktet. For Samsung-produkter som er kjøpt utenfor EU/EØS/Sveits og som mangler internasjonal garanti, må du kontakte forhandleren eller importøren for å få informasjon om hvilke rettigheter du har.

 

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Samsung Support
Sist oppdatert 02/05-2022