Ako nainštalovať novú práčku Samsung?

Po vybalení práčky z obalových materiálov je nutné odskrutkovať šesť skrutiek, ktoré istia bubon práčky pri preprave.
Neodstraňujte skrutku istiacu sponu na hadici. Po vyskrutkovaní zakryte všetky otvory plastovými krytkami dodanými v balení. Vyrovnajte práčku do roviny pomocou vyrovnávacích nožičiek. Po dokončení zatiahnite zaisťovacie matice pomocou kľúča.
Pripojte prívodovú hadicu na vodovodný kohútik a odtokovú hadicu pripojte do odtoku, alebo napríklad do umývadla.

Nakoniec pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a môžete práčku zapnúť.

Ako nainštalovať novú práčku Samsung? Ako nainštalovať novú práčku Samsung?

Ďakujeme vám za vašu reakciu