Čo mám robiť, ak tlačidlá ovládacieho panela nepracujú správne?

Práčky Samsung sú z bezpečnostných dôvodov vybavené funkciou detského zámku, ktorá uzamyká dvere a tlačidlá. Pokyny uvedené nižšie vám pomôžu vyriešiť problémy s displejom a tlačidlami.

Kontrola displeja ovládacieho panelaKeď práčka začne pracovať, vo všeobecnosti nie je možné zmeniť žiadne možnosti. Ak potrebujete možnosti zmeniť, zastavte produkt stlačením tlačidla Napájanie/Pozastavenie a možnosti nastavte znova.

 

Ak sa na tlačidle nachádzajú cudzorodé látky alebo vlhkosť, je možné, že stlačenie tlačidla sa nezistí. Ak je navyše povolená funkcia detského zámku, všetky tlačidlá s výnimkou vypínača prestanú fungovať. Okrem toho táto funkcia zostane povolená po vypnutí a opätovnom zapnutí napájania.

kód cl na displeji

Poznámka:

 • Skutočný dizajn ovládacieho panela vášho modelu sa môže líšiť.
 • Tento obrázok predstavuje len ukážku v angličtine a je k dispozícii v jazyku vašej krajiny.
Kontrola základných možností

 • Uistite sa, že zariadenie je zapojené a svieti displej ovládacieho panela. 
 • Skontrolujte panel displeja a úplne odstráňte všetky cudzorodé látky a vlhkosť na tlačidlách.

 

Kontrola displeja

1. krok. Na niekoľko minút odpojte práčku.

2. krok. Znova ju zapojte a potom stlačte vypínač.

3. krok. Jedenkrát ťuknite na ľubovoľné tlačidlo. V prípade odpovede skontrolujte informačný kód, ktorý sa zobrazí. V opačnom prípade zopakujte kroky 1 a 2.

4. krok. Stlačte tlačidlo Program a držte ho 3 sekundy alebo dovtedy, kým neprestanú blikať svetlá.

Deaktivácia funkcie detského zámku

Keď je aktivovaná funkcia detského zámku, je naďalej zapnutá aj v prípade vypnutia napájania. Preto je nutné ju deaktivovať alebo funkciu zrušiť, aby ste mohli spustiť pranie. Keď je funkcia detského zámku zapnutá, bliká indikátor detského zámku s informačným kódom (CL, dC) na paneli displeja. 

 

Deaktivácia detského zámku (líši sa v závislosti od modelu)

 

Práčka plnená spredu

 • Ak chcete detský zámok deaktivovať (dočasné zapnutie funkcie): Súčasne stlačte tlačidlá (A) a (B) a podržte ich 3 sekundy.
 • Ak chcete detský zámok zrušiť: Súčasne stlačte tlačidlá (A) a (B) a podržte ich 3 sekundy, čím funkciu deaktivujete. Potom tlačidlá znova stlačte a podržte ich 3 sekundy. Dvere sa odomknú a indikátor detského zámku sa úplne vypne. 
stlačte tlačidlá teploty a plákania

Poznámka:

 • Skutočný dizajn ovládacieho panela vášho modelu sa môže líšiť.
 • Tento obrázok predstavuje len ukážku v angličtine a je k dispozícii v jazyku vašej krajiny.

Práčka plnená zhora

 • Ak chcete detský zámok zrušiť: Súčasne stlačte tlačidlá (A) a (B) a podržte ich približne 3 sekundy.

 

Tipy na ovládanie tlačidiel, keď je povolený detský zámok (len práčka plnená zhora)

 • S ovládacím panelom môžete naďalej pracovať, pokiaľ sú dvere zatvorené. Ak dvere otvoríte, zobrazí sa informačný kód (CL, dC) a spustí sa alarm. Zariadenie po 30 sekundách vypustí vodu, aby nedošlo k utopeniu dojčaťa alebo dieťaťa ani k inej nehode.
 • Detský zámok sa aktivuje až po dokončení prívodu vody. 
 • Ak dvere zostanú 30 sekúnd otvorené, pričom bubon obsahuje vodu, zariadenie vodu vypustí s kódom CL a nie je možné ho zastaviť.
 • Ak chcete do bubna pridať prací prostriedok alebo viac bielizne, prípadne zmeniť nastavenia cyklu, najskôr je nutné deaktivovať detský zámok. 
stlačte tlačidlá vodnej hladiny a výkonného prania

Poznámka:

 • Ak otvoríte dvere, pričom je povolený detský zámok, zariadenie spustí vynútené vypúšťanie, aby nedošlo k nehode, napríklad k utopeniu.
 • Skutočný dizajn ovládacieho panela vášho modelu sa môže líšiť.
 • Tento obrázok predstavuje len ukážku v angličtine a je k dispozícii v jazyku vašej krajiny.

Ďakujeme vám za vašu reakciu