Ako používať funkcie volania na mojich Galaxy Watch

Prijímanie hovorov pomocou hodiniek Galaxy Watch

Keď sa objaví prichádzajúci hovor, otočte krúžkom do prava. Prípadne môžete potiahnuť ikonu slúchadla mimo veľký kruh.

Pre prijatie hovoru otočte krúžkom do prava
Pre prijatie hovoru potiahnite ikonu slúchadla mimo veľký kruh

Telefonovať môžete prostredníctvom integrovaného mikrofónu, reproduktora alebo pomocou pripojených slúchadiel Bluetooth.
 

Modely s mobilnou sieťou môžu prijímať hovory z telefónneho čísla zariadenia Galaxy Watch aj z pripojeného mobilného zariadenia.

Telefonovanie pomocou hodiniek Galaxy Watch

1 Na obrazovke Aplikácie klepnite na „Telefón“.
Kliknite na telefón
2 Zadajte telefónne číslo na klávesnici, vyhľadajte kontakt v zozname kontaktov alebo prechádzajte položky protokolu.
Zadajte telefónne číslo na klávesnici, vyhľadajte kontakt v zozname kontaktov alebo prechádzajte položky protokolu

  1. Klávesnica
  2. Kontakty
  3. Zoznam denníkov
3

Klepnite na ikonu telefónu.

Ďalšie možnosti volaní

Ďalšie možnosti počas hovorov:

  • Nastavte hlasitosť pomocou ikony reproduktora.
  • Prenos hovoru na mobilné zariadenie pomocou ikony mobilu.
  • Vypnite mikrofón pomocou ikony stlmenie.
  • Pomocou ikony Ďalšie možnosti otvorte ďalšie možnosti.
  • Prepnite Galaxy Watch na Bluetooth slúchadlá.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu