Ako vytvoriť textové správy na mojich Galaxy Watch

Pridajte až dva jazyky klávesnice a jednoducho prepnite z jedného do druhého.
 

Pridať nový jazyk:

1

Na klávesnici kliknite na ikonu Nastavenia.

Na klávesnici kliknite na ikonu Nastavenia
2 Klepnite na „Vybrať vstupné jazyky”.
Klepnite na Vybrať vstupné jazyky
3 Prejdením po posúvači aktivujte požadovaný jazyk.
Prejdením po posúvači aktivujte požadovaný jazyk

Pre zmenu medzi dvomi pridanými jazykmi klepnite na klávesnicu, podržte ju a potiahnite do prava alebo do ľava.

Pre zmenu medzi dvomi pridanými jazykmi

Vytvoriť správy na Galaxy Watch

Akonáhle je možné zadávať text, zobrazí sa obrazovka pre zadávanie textu. Budete mať rôzne možnosti písania textov.

1

Kliknite na ikonu mikrofónu.

Kliknite na ikonu mikrofónu
2 Prehovorte jasne a nahlas, aby mohol byť Váš hlas prepísaný na text správy.
Prehovorte jasne a nahlas

Zmeniť jazyk: 

1

Klepnite na ikonu Ďalšie možnosti.

2 Klepnite na „Jazyk zadávania”.
3 Vyberte požadovaný jazyk.

Poznámka: Zariadenie Galaxy Watch nemusí vašu vyslovenú správu rozpoznať v závislosti na okolí alebo spôsobu Vašej reči.

1

Klepnite na ikonu Vkladania ručného písania.

Klepnite na ikonu Vkladanie ručného písania
2 Píšte na obrazovku.
1

Klepnite na ikonu Smajlík.

Klepnite na ikonu Smajlík
2 Vyberte kategóriu zo zoznamu.

Pre nakreslenie obrázku: 

1 Kliknite na „Kresba” v hornej časti obrazovky.
Kliknite na Kresba
2 Nakreslite správu.
3 Ak chcete vymazať vložený ťah po ťahu, otočte krúžkom do ľava. Ak chcete ťah obnoviť, otočte krúžkom do prava.

Ďakujeme vám za vašu reakciu