Ako pripojiť Galaxy Watch k smartfónu

Galaxy Watch vám zjednodušia život v každom ohľade. Analyzuje vaše zdravie, monitoruje vašu pohybovú aktivitu, umožňuje vám prehrávať hudbu a uskutočňovať telefonické hovory. Galaxy Watch navyše môžete pripojiť ku každému typu smartfónu bez ohľadu na to, či ide o systém Android™. Nižšie nájdete postup na pripojenie Galaxy Watch k smartfónu.

Zobrazenie rôznych modelov Samsung Watch s ikonou Wear v popredí.

Pripojenie Galaxy Watch k smartfónu cez Bluetooth

Ak chcete pripojiť Galaxy Watch k smartfónu cez Bluetooth, postupujte nasledovne:

Uistite sa, že sú hodiny Galaxy Watch zapnuté, a potom v smartfóne:

  • Otvorte aplikáciu Galaxy Wearable → Spustite → Keď sa objaví okno spustenia funkcie Bluetooth, vyberte produkt, ku ktorému sa chcete pripojiť → Ťuknite na položku Hotovo.

Ak už máte pripojené nositeľné zariadenie:

  • Ťuknite na aplikáciu Galaxy Wearable → Ponuka (3 vodorovné čiary v ľavom hornom rohu) → Pridať nové zariadenie.

Upozornenie: Pred pripojením smartfónu musíte nainštalovať aplikáciu Galaxy Wearable. Smartfóny spoločnosti Samsung so systémom Android™ môžu využívať Galaxy Store alebo Play Store™. Ďalšie smartfóny so systémom Android™ musia využívať Play Store™.

Pripojenie Galaxy Watch k novému smartfónu

Pred pripojením hodiniek Galaxy Watch k novému smartfónu si nezabudnite bezpečne zálohovať údaje uložené v hodinkách Galaxy Watch.

Po pripojení nového smartfónu Galaxy Watch automaticky rozpoznajú nové zariadenie a objaví sa správa s pokynom na spustenie.

Na hodinkách Galaxy Watch:

Potiahnite obrazovku nadol a ťuknite na ikonu nastavení → Pripojiť k novému telefónu → Resetovať a prejdite do pohotovostného stavu pri registrácii cez Bluetooth po spustení.

Zobrazenie hlavnej obrazovky Samsung Watch so zvýraznenou možnosťou „Nastavenia“. Zobrazenie hlavnej obrazovky Samsung Watch so zvýraznenou možnosťou „Nastavenia“.

1. krok. Ťuknite na Nastavenia hodiniek.

Zobrazenie ponuky Nastavenia so zvýraznenou možnosťou „Všeobecné“. Zobrazenie ponuky Nastavenia so zvýraznenou možnosťou „Všeobecné“.

2. krok. Ťuknite na položku „Všeobecné“.

Zobrazenie obrazovky Všeobecné so zvýraznenou možnosťou „Pripojiť k novému telefónu“. Zobrazenie obrazovky Všeobecné so zvýraznenou možnosťou „Pripojiť k novému telefónu“.

3. krok. Vyberte možnosť „Pripojiť k novému telefónu“.

Zobrazenie obrazovky „Pripojiť k novému telefónu“ s výzvou na zálohovanie údajov. Zobrazenie obrazovky „Pripojiť k novému telefónu“ s výzvou na zálohovanie údajov.

4. krok. Pred pripojením k novému smartfónu si zálohujte údaje.

Zobrazenie obrazovky „Zálohovať údaje“ so zvýrazneným tlačidlom „Pokračovať“. Zobrazenie obrazovky „Zálohovať údaje“ so zvýrazneným tlačidlom „Pokračovať“.

5. krok. Výberom možnosti „Pokračovať“ hodinky resetujte a pripojte k novému telefónu.

Ďakujeme vám za vašu reakciu