Ako aktivovať a resetovať Galaxy Watch

Pripojte svoje hodinky Galaxy Watch k svojmu mobilnému zariadeniu a vychutnajte si hodinky „všetko v jednom“, ktoré podporujú všetky druhy aplikácií a funkcií.

Ak chcete pripojiť zariadenie Galaxy Watch k mobilnému zariadeniu, nainštalujte si do mobilného zariadenia aplikáciu Galaxy Wearable.
 

Pripojenie zariadenia Galaxy Watch k mobilnému zariadeniu cez rozhranie Bluetooth
 

Galaxy Watch:

1 Zapnite zariadenie Galaxy Watch.
2 Objaví sa obrazovka, pomocou ktorej budete môcť stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Galaxy Wearable.
3 Klepnite na ikonu zemegule a vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.

Mobilné zariadenie:

1 Spustite Galaxy Wearable. Ak to bude nutné, aktualizujte aplikáciu Galaxy Wearable na najnovšiu verziu.
2

Klepnite na položku PRIPOJIŤ K GEAR. Na obrazovke vyberte typ vášho zariadenia.

3

Pokiaľ nemôžete svoje zariadenie nájsť, klepnite na položku MOJE TU NIE JE.

4

Keď sa objaví okno s požiadavkou na aktiváciu funkcie Bluetooth, klepnite na položku ZAPNÚŤ.

5 Pripojenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Pri dokončovaní pripojenia sa na obrazovke zariadenia Galaxy Watch aj na mobilnom zariadení objaví návod na obrazovke. Podľa pokynov na obrazovke si prečítajte informácie o základnom ovládaní zariadenia Galaxy Watch.

Pripojenie na diaľku
 

Keď nie je pripojenie pomocou funkcie Bluetooth k dispozícii, môžete zariadenie Galaxy Watch k mobilnému zariadeniu pripojiť pomocou konta Samsung prostredníctvom mobilnej siete alebo siete Wi-Fi.
 

Mobilné zariadenie:

1

Spustite na svojom mobilnom zariadení aplikáciu Galaxy Wearable.

2

Vyberte PRIPOJIŤ.

Vyberte PRIPOJIŤ
3

Klepnite na položku KONTO A ZÁLOHOVANIE.

Klepnite na položku KONTO A ZÁLOHOVANIE
4

Klepnite na Diaľkové pripojenie.

Klepnite na Diaľkové pripojenie

Poznámka: Pre aktiváciu LTE potrebujete telefón s verziou Android 5.0 alebo novšiu a RAM 1.5 GB alebo vyššiu / iPhone 5 alebo novší s verziou iOS 9 alebo novšiu.

3 spôsoby ako aktivovať LTE:

Aktivácia pomocou QR kódu

1 Zapnite Galaxy Watch.
2 Otvorte aplikáciu „Galaxy Wearable” na Vašom mobilnom zariadení.
3 Pripojte Vaše Galaxy Watch.
4 Prečítajte si podmienky a zaškrtnite políčko „Súhlasím so všetkým“.
5 Kliknite „Ďalej” pre pokračovanie.
6 Nastavte mobilné siete.
7 Vyberte metódu aktivácie - skenovanie QR kódu.
8 Naskenujte QR kód.
9 Skontrolujte pravidlá zásad profilu a klepnite na „Stiahnuť“.

Teraz môžete odosielať a prijímať správy a hovory na Galaxy Watch pomocou rovnakého čísla ako telefón.

Aktivácia na zariadení

1 Zapnite Galaxy Watch.
2 Otvorte aplikáciu „Galaxy Wearable” na Vašom mobilnom zariadení.
3 Pripojte Vaše Galaxy Watch.
4 Prečítajte si podmienky a označte políčko „Súhlasím so všetkým“.
5 Nastavte mobilné siete.
6 Postupujte podľa pokynov pre Vašu sieť.
7 Skontrolujte pravidlá zásad profilu a klepnite na „Stiahnuť“.

Teraz môžete odosielať a prijímať správy a hovory na Galaxy Watch pomocou rovnakého čísla ako telefón.

Automatická aktivácia siete operátora

1 Otvorte aplikáciu „Galaxy Wearable” na Vašom mobilnom zariadení.
2 Spárujte Galaxy Watch s telefónom cez aplikáciu Galaxy Wearable.
3 Mobilná sieť Galaxy Watch je automaticky aktivovaná pri počiatočnom nastavení.

Pokiaľ sa zariadenie Galaxy Watch zaseklo a neodpovedá, stlačte a podržte tlačidlo Domov (vypínacie tlačidlo) po dobu dlhšiu ako 7 sekúnd, aby ste zariadenie reštartovali.
 

Pokiaľ sa tým problém nevyrieši, vykonajte reset továrenských údajov.

1 Na obrazovke Aplikácie klepnite na položku „Nastavenia“.
Na obrazovke Aplikácie klepnite na položku „Nastavenia“
2 Kliknite na „Všeobecné”.
Kliknite na Všeobecné
3 Zvoľte „Resetovať”.
Kliknite na Resetovať
4

Kliknite na zaškrtnutie pre resetovanie.

Kliknite na zaškrtnutie

Ďakujeme vám za vašu reakciu