Ako prispôsobiť štýl Galaxy Watch

Prispôsobte si hodinky Galaxy Watch a urobte to ľahko a jednoducho.

Prispôsobiť ciferník

Môžete si vybrať z rôznych ciferníkov:

1 Klepnite a podržte prst na obrazovke hodiniek.
2 Otočte krúžkom alebo prejdite po obrazovke a prechádzajte ciferníkmi.
3 Vyberte požadovaný ciferník poklepaním na neho.

Môžete si tiež prispôsobiť ciferník:

1 Kým poklepete pre použitie ciferníka, klepnite na „Prispôsobiť“.
Kliknite na Prispôsobiť
2 Otočením krúžka prispôsobte ciferník (napr. farba, štýl).
Otočte krúžkom pre prispôsobenie ciferníka
3 Potiahnite do ľava (pokiaľ je to možné) a znova upravte ďalšiu časť ciferníka otočením krúžku.
Prispôsobte sekciu ciferníku

Po importe z mobilného zariadenia môžete tiež fotografiu použiť ako ciferník.

1 Klepnite a podržte prst na ciferníku.
2 Otočte krúžkom alebo prejdite po obrazovke a prechádzajte ciferníkami.
3 Klepnite na položku „Prispôsobiť“ na vzhľade hodiniek Moje fotografie+.
Prispôsobte v sekcii Moje fotografie+
4 Klepnite na obrazovke a potom klepnite na položku „Pridať fotografiu“.
Klepnite na obrazovke a klepnite na položku Pridať fotografiu
5 Vyberte fotografiu, ktorú chcete použiť ako vzhľad hodiniek, potom klepnite na položku „OK“.
6 Kliknite na „OK“.

Otáčaním krúžka môžete fotografiu približovať alebo oddiaľovať. Keď je fotografia priblížená, môžete ťahaním po obrazovke zobraziť na obrazovke jej časť.

Vyberte fotografiu pre použitie
7 Ťahaním po obrazovke zmeňte farbu alebo písmo.
Zmeňte farbu písma
8 Klepnite na položku „OK“.

Ak chcete pridať ďalšiu fotografiu, otočte krúžkom do prava alebo ťahajte po obrazovke do ľava, alebo do prava a vyberte možnosť Pridať fotografiu. Ako vzhľad hodiniek môžete pridať až dvadsať fotografií. Fotografie, ktoré pridáte, sa budú postupne meniť. 

Výmena remienka

Poznámka: Vzhľad remienka sa môže líšiť v závislosti na modeli.  

1 Zasuňte poistku remienka do vnútra.
Zasuňte poistku remienka do vnútra
2 Vytiahnite remienok z tela zariadenia Galaxy Watch.
Vytiahnite remienok z tela zariadenia
3 Jeden koniec poistky vložte do uška zariadenia Galaxy Watch.
Pripojte nový remienok
4 Celú poistku zasuňte do vnútra a pripojte remienok.
Poistku zasuňte do vnútra a pripojte remienok
Nastavenie jasu hodiniek

Môžete nastaviť jas obrazovky zariadenia Galaxy Watch tak, aby vyhovoval okolitému prostrediu.

1

Na rýchlom paneli klepnite na ikonu Jas.

2 Upravte jas otočením krúžka alebo klepnutím na ikonu + alebo -.

Jas môžete tiež upraviť pomocou nastavenia:

1 Otvorte obrazovku „Nastavenia“ a klepnite na „Obrazovka“.
2 Kliknite na „Jas“.
3 Upravte jas otočením krúžka alebo klepnutím na ikonu + alebo -.
Použitie funkcie vždy zapnutých hodiniek

Môžete zariadenie Galaxy Watch nastaviť, aby zobrazovalo čas pri vypnutej obrazovke, keď zariadenie Galaxy Watch nosíte.

1 Otvorte „Nastavenia” a potom kliknite na „Obrazovka”.
2 Vyberte „Vždy zapnuté hodinky”.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu