Ako pripojiť slúchadlá s Galaxy Buds+ a prepínať ich medzi všetkými spárovanými produktami

Pohodlne spárujte Galaxy Buds+ s rôznymi zariadeniami, napríklad smartphonom, tabletom, či hodinkami. Pozrite sa, ako prvý krát spárovať svoje Galaxy Buds + s mobilnými zariadeniami Samsung i ostatnými zariadeniami. Môžete použiť svoje Konto Samsung k prepínaniu spárovaných zariadení.

Párovanie Galaxy Buds+ s mobilným zariadením

Pokiaľ máte na Vašom zariadení nainštalovanú aplikáciu Galaxy Wearable a je zapnuté Bluetooth, je veľmi jednoduché Galaxy Buds + poprvé spárovať. Pozrite sa na tri možnosti označené nižšie, rozdelené podľa typu mobilných zariadení.

image
Ako prvý krát spárovať Galaxy Buds + s telefónom Samsung

Jednoducho otvorte nabíjacie púzdro Galaxy Buds + a počkajte niekoľko minút, pokým sa neobjaví vyskakovacie okienko s upozornením na Vašom mobilnom zariadení. Kliknite na Pripojiť v okienku a pokračujte podľa pokynov na obrazovke pre dokončenie párovania.

image
Ako prvý krát spárovať Galaxy Buds + so zariadeniami ostatných značiek

Párovanie so zariadeniami používajúce operačný systém Android

1 Na vašom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Store alebo Play Store a stiahnite si aplikáciu Galaxy Wearable.Aplikáciu Galaxy Wearable stiahnite len v prípade, že je na zariadení operačný systém Android 5.0 (API 21) alebo novší. Tiež musí zariadenie disponovať pamäťou RAM o veľkosti 1.5GB a vyššou.Jazyk aplikácie Galaxy Wearable môžete zmeniť v pripojenom mobilnom zariadení. Na Vašom zariadení spustite Nastavenia > Všeobecné spravovanie > Jazyk a zadávanie > Jazyk.Angličtina môže byť nastavená ako predvolený jazyk, pokiaľ nie je jazyk, ktorý zvolíte, podporovaný aplikáciou Galaxy Wearable.
2 Skontrolujte, či sú slúchadlá na správnej strane a vložte ich správne do korešpondujúcich slotov v nabíjacom púzdre.
3 Zatvorte nabíjacie púzdro.
4 Otvorte nabíjacie púzdro. Slúchadlá automaticky zapnú režim párovania pomocou Bluetooth.
5 Pre pripojenie slúchadiel na Vašom mobilnom zariadení zapnite Bluetooth. Spustite aplikáciu Galaxy Wearable a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
image

Párovanie so zariadeniami s operačným systémom iOS

1 Stiahnite si aplikáciu Galaxy Buds+ z App Store.Aplikácia je dostupná pre zariadenie iPhone 7 a novšie, bežiaci na iOS 10 a novší.
2 Na Vašom iPhone otvorte nastavenie Bluetooth > klepnite na OSTATNÉ ZARIADENIA a zo zoznamu vyberte Galaxy Buds +.
3 Zatvorte nabíjacie púzdro.
4 Otvorte nabíjacie púzdro. Slúchadlá automaticky zapnú režim párovania pomocou Bluetooth.
5 Hneď, ako spárujete slúchadlá, na Vašom mobilnom zariadení otvorte aplikáciu Galaxy Wearable a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Táto metóda je nedostupná pre Galaxy Bud(R170)

Ako spárovať Galaxy Buds+ s niekoľkými zariadeniami súčastne pomocou Konta Samsung

Galaxy Buds + majú funkciu rýchleho prepínania Bluetooth pripojenia, ktorá Vám umožní pripojiť zároveň ďalšie telefónne zariadenie. Použitím tejto funkcie môžete jednoducho prepínať medzi zariadeniami, ktoré sú prihlásené k rovnakému kontu Samsung. Párovacie informácie slúchadiel sa synchronizujú so všetkými prihlásanými zariadeniami. Nemusíte zariadenia párovať samostatne.

Pre pripojenie ďalších mobilných zariadení, ktoré používajú rovnaké Konto Samsung so slúchadlami Galaxy Buds +, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1 Otvorte panel notifikácií a kliknite na Médiá, alebo stlačte Nastavenia.
2 Klepnite na Pripojenia a stlačte Bluetooth.
3 Vyberte slúchadlá synchronizované cez Konto Samsung.

Pokiaľ sa slúchadlá nepripoja k mobilnému zariadeniu, vyskakovacie okienko pripojenia sa neobjaví, pretože Vaše zariadenie nemôže slúchadlá nájsť, nasaďte si slúchadlá kliknite a podržte obidve dotykové plochy na Vašich slúchadlách pre spustenie Bluetooth párovacieho režimu. Hneď ako sa párovací Bluetooth režim spustí, budete počuť zvuk. Prosím dbajte na to, že pokiaľ slúchadlá aktívne využívate a toto gesto máte v nastavení pre úpravu hlasitosti, tento spôsob párovania nebude fungovať.

Zmena pripojenia Galaxy Buds +

Po úspešnom párovaní Buds + s Vašim mobilným zariadením môžete tiež súčastne prepínať medzi niekoľkými zariadeniami. Pokiaľ sa chcete pripojiť z iného zariadenia bez manuálneho odpojenia od aktuálneho zariadenia, je zmena jednoduchá. Pri prepínaní medzi zariadeniami sa nemusíte obávať o manuálne párovanie a odpájanie. Pre prepínanie medzi zariadeniami si prečítajte možnosti zvýraznené nižšie.

Ako prepínať medzi dvomi zariadeniami spárovanými s Galaxy Buds +

Na mobilnom zariadení, na ktorom chcete zmeniť pripojenie, kliknite na Nastavenia > Pripojenie > Bluetooth a potom vyberte slúchadlá zo zoznamu Spárovaných zariadení. Tu môžete vidieť obrázok dvoch zariadení Samsung, ktoré sú spárované s Galaxy Buds +. Pre prepnutie jednoducho kliknite na slúchadlá zo zoznamu Spárovaných zariadení na mobilnom telefóne, ktorý chcete použiť.

image
Ako prepínať spárované zariadenia pomocou panela Médiá alebo Zariadenia na Vašom telefóne Galaxy

Pokiaľ máte niekoľko zvukových Bluetooth zariadení pripojených k Vášmu zariadeniu, môžete využiť panely Médiá alebo Zariadenia na mobilných telefónoch operujúce na operačnom systéme Android 10, pre prepínanie medzi zariadeniami. Postupujte podľa pokynov nižšie.

Panel Médiá

1 otiahnite po obrazovke zhora nadol.
2 Klepnite na Médiá, potom by ste mali vidieť zariadenia pripojené ako zvukový výstup.
3 Kliknite na Galaxy Buds + pre pripojenie zvukového výstupu s Vašimi slúchadlami.

Panel Zariadenia

1 Pre prepnutie pomocou panela Zariadenia, potiahnite po obrazovke zhora nadol.
2 Klepnite na Zariadenia, potom uvidíte zariadenia pripojené priamo k Vášmu mobilnému zariadeniu.
3 Kliknite na Galaxy Buds+, dostanete sa na obrazovku, kde môžete slúchadlá odpojiť, alebo zrušiť párovanie.

Poznámka: Snímky obrazovky a menu sa môžu líšiť v závislosti na modeli a softvéru zariadenia.

Ďakujeme vám za vašu reakciu