Návod na odstránenie problémov s pripojením Bluetooth v telefóne alebo tablete

Tento článok obsahuje dva postupy riešenia problémov. Môžu vám pomôcť zistiť, čo spôsobuje oneskorenie, a okamžite obnoviť pripojenie zariadenia.

Poznámka:

  • Zobrazenie na obrazovke a položky ponúk sa môžu líšiť v závislosti od modelu a verzie softvéru.

Uistite sa, že v telefóne alebo tablete je povolené rozhranie Bluetooth a môžete vyhľadať zariadenie, ktoré chcete spárovať. Tu je návod:

Kontrola pripojenia Bluetooth na paneli rýchlych nastavení

Potiahnite prstom nadol od horného okraja obrazovky telefónu alebo tabletu a skontrolujte, či je zapnutá ikona Bluetooth

Vyhľadanie a výber zariadenia, ktoré chcete spárovať

Výber nastavenia Pripojenia Výber nastavenia Pripojenia

➊ Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Pripojenia

kontrola povolenia rozhrania Bluetooth kontrola povolenia rozhrania Bluetooth

➋ Skontrolujte, či je zapnuté rozhranie Bluetooth, a vyberte ponuku

výber dostupných zariadení na spárovanie výber dostupných zariadení na spárovanie

➌ V zozname v časti Dostupné zariadenia vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať

Poznámka:

  • Zariadenie Bluetooth sa k telefónu alebo tabletu nemusí pripojiť v prípade, že už je pripojené k inému zariadeniu. Ak ste zariadenie Bluetooth už skôr spárovali s iným zariadením, ktoré sa nachádza v dosahu, pred spárovaním s novým zariadením ho skúste odpojiť od daného zariadenia.

TIPY

Ak je rozhranie Bluetooth zapnuté, ale dochádza k opakovanému odpojeniu a opätovnému pripojeniu, skúste použiť tento postup:

Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Všeobecné spravovanie. Ťuknite na položku Resetovanie. Potom to skúste znova po resetovaní nastavení siete.

Resetovanie Resetovanie

Ak chcete stabilizovať pripojenie medzi telefónom alebo tabletom a zariadením Bluetooth, skontrolujte, či môžete potiahnutím prstom alebo kliknutím zobraziť jednotlivé kroky.

Poznámka:

  • Pripojenie Bluetooth môže byť rušené, ak dôjde k prudkému pohybu alebo je vzdialenosť medzi zariadeniami väčšia ako 10 metrov.
  • Problémy s párovaním môžu byť spôsobené kovovými samolepkami v blízkosti antény alebo kovovými ochrannými krytmi. K rušeniu pripojenia Wi-Fi a šírky pásma Bluetooth (2,4 GHz) takisto dochádza v preplnených priestoroch.
  • Spôsob kontroly pripojenia Bluetooth sa môže líšiť v závislosti od párovaného zariadenia. V príručke zariadenia sa uvádza, ako správne prejsť do režimu párovania.
    (Príklad: Slúchadlá Buds: Vložte slúchadlá do puzdra a zatvorte veko. Potom ho znova otvorte.
    Slúchadlá: Stlačte na 7 až 8 sekúnd tlačidlo vypnutia alebo hovoru. Indikátor LED bude blikať a začne svietiť namodro, čo znamená, že pripojenie je vytvorené.)

Ďakujeme vám za vašu reakciu